MS09-058: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-058. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na serwerze terminali z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie Stop. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978243 Kiedy poprawka 971280 lub aktualizacja zabezpieczeń 971486 (MS09-058) zostanie zainstalowana na serwerze terminali z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, serwer terminali nieoczekiwanie uruchamia się ponownie (j. ang.)

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 978243 albo aktualizację zabezpieczeń 977165 (odpowiednia dokumentacja znajduje się biuletynie zabezpieczeń MS10-015). Aktualizacja zabezpieczeń 971486 została zastąpiona aktualizacją zabezpieczeń 977165, która zawiera poprawkę 978243. Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji zabezpieczeń 977165, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
977165 MS10-015: Luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File NameVersionDateTimeSize
mup.sys5.0.2195.700602-Dec-200400:3789,328
ntkrnlmp.exe5.0.2195.731903-Aug-200923:081,714,496
ntkrnlpa.exe5.0.2195.731903-Aug-200923:081,713,536
ntkrpamp.exe5.0.2195.731903-Aug-200923:091,735,808
ntoskrnl.exe5.0.2195.731903-Aug-200923:081,690,880

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego składnika usługi (QFE, GDR) są wskazane w kolumnie „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
ntkrnlmp.exe5.1.2600.361004-Aug-200901:282,136,064SP2GDR
ntkrnlpa.exe5.1.2600.361004-Aug-200900:432,057,728SP2GDR
ntkrpamp.exe5.1.2600.361004-Aug-200900:432,015,744SP2GDR
ntoskrnl.exe5.1.2600.361004-Aug-200901:302,180,352SP2GDR
ntkrnlmp.exe5.1.2600.361004-Aug-200900:192,142,720SP2QFE
ntkrnlpa.exe5.1.2600.361003-Aug-200923:322,062,976SP2QFE
ntkrpamp.exe5.1.2600.361003-Aug-200923:322,020,864SP2QFE
ntoskrnl.exe5.1.2600.361004-Aug-200900:212,185,984SP2QFE
ntkrnlmp.exe5.1.2600.585704-Aug-200902:432,145,280SP3GDR
ntkrnlpa.exe5.1.2600.585704-Aug-200901:502,066,048SP3GDR
ntkrpamp.exe5.1.2600.585704-Aug-200901:502,023,936SP3GDR
ntoskrnl.exe5.1.2600.585704-Aug-200915:142,189,184SP3GDR
ntkrnlmp.exe5.1.2600.585704-Aug-200901:242,145,280SP3QFE
ntkrnlpa.exe5.1.2600.585704-Aug-200913:172,066,176SP3QFE
ntkrpamp.exe5.1.2600.585704-Aug-200900:472,023,936SP3QFE
ntoskrnl.exe5.1.2600.585704-Aug-200901:262,189,312SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:474,587,520X64SP2GDR
ntoskrnl.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:474,519,424X64SP2GDR
hal.dll5.2.3790.435406-Aug-200913:44280,064X64SP2QFE
ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:444,613,632X64SP2QFE
ntoskrnl.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:444,540,416X64SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
ntkrnlmp.exe5.2.3790.456605-Aug-200903:092,488,832SP2GDR
ntkrnlpa.exe5.2.3790.456605-Aug-200901:302,300,928SP2GDR
ntkrpamp.exe5.2.3790.456605-Aug-200901:312,340,352SP2GDR
ntoskrnl.exe5.2.3790.456605-Aug-200903:072,449,408SP2GDR
ntkrnlmp.exe5.2.3790.456605-Aug-200902:512,499,584SP2QFE
ntkrnlpa.exe5.2.3790.456605-Aug-200901:412,310,656SP2QFE
ntkrpamp.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:422,351,104SP2QFE
ntoskrnl.exe5.2.3790.456605-Aug-200902:502,458,112SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:476,554,112IA-64SP2GDR
ntdll.dll5.2.3790.445506-Aug-200913:451,646,592IA-64SP2QFE
ntkrnlmp.exe5.2.3790.456606-Aug-200913:456,580,736IA-64SP2QFE
wntdll.dll5.2.3790.445506-Aug-200913:45775,168X86SP2QFE\wow

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File NameVersionDateTimeSizeService branch
ntkrnlpa.exe6.0.6000.1690105-Aug-200901:583,502,152Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16901_none_6a4b28f6b6fb9243
ntoskrnl.exe6.0.6000.1690105-Aug-200901:583,467,864Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16901_none_6a4b28f6b6fb9243
ntkrnlpa.exe6.0.6000.2110105-Aug-200901:403,503,688Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21101_none_6ad49de3d019654f
ntoskrnl.exe6.0.6000.2110105-Aug-200901:403,469,896Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21101_none_6ad49de3d019654f
ntkrnlpa.exe6.0.6001.1830405-Aug-200901:523,597,896Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_6c34687ab41f6f39
ntoskrnl.exe6.0.6001.1830405-Aug-200901:523,546,184Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_6c34687ab41f6f39
ntkrnlpa.exe6.0.6001.2248905-Aug-200904:453,599,960Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_6c6c8757cd796d3e
ntoskrnl.exe6.0.6001.2248905-Aug-200904:453,547,736Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_6c6c8757cd796d3e
ntkrnlpa.exe6.0.6002.1808204-Aug-200900:043,600,456Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_6dc25a6eb1887137
ntoskrnl.exe6.0.6002.1808204-Aug-200900:043,548,216Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_6dc25a6eb1887137
ntkrnlpa.exe6.0.6002.2219105-Aug-200901:403,599,928Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_6e402703caaf139b
ntoskrnl.exe6.0.6002.2219105-Aug-200901:403,548,216Windows6.0-KB971486-x86\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_6e402703caaf139b

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
ntoskrnl.exe6.0.6000.1690105-Aug-200902:374,425,288X64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16901_none_c669c47a6f590379
ntoskrnl.exe6.0.6000.2110105-Aug-200902:444,412,488X64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21101_none_c6f339678876d685
ntoskrnl.exe6.0.6001.1830405-Aug-200902:264,691,016X64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_c85303fe6c7ce06f
ntoskrnl.exe6.0.6001.2248905-Aug-200901:424,682,824X64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_c88b22db85d6de74
ntoskrnl.exe6.0.6002.1808204-Aug-200900:174,698,168X64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_c9e0f5f269e5e26d
ntoskrnl.exe6.0.6002.2219105-Aug-200901:394,693,576X64Windows6.0-KB971486-x64\amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_ca5ec287830c84d1

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File NameVersionDateTimeSizeCPUService branch
ntoskrnl.exe6.0.6001.1830405-Aug-200901:599,491,544IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18304_none_6c360c70b41d7835
ntoskrnl.exe6.0.6001.2248905-Aug-200901:479,483,848IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22489_none_6c6e2b4dcd77763a
ntoskrnl.exe6.0.6002.1808203-Aug-200923:579,469,000IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18082_none_6dc3fe64b1867a33
ntoskrnl.exe6.0.6002.2219105-Aug-200901:299,462,328IA-64Windows6.0-KB971486-ia64\ia64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22191_none_6e41caf9caad1c97
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971486 — ostatni przegląd: 02/26/2010 15:03:42 — zmiana: 3.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971486
Opinia