MS09-041: Luka w zabezpieczeniach usługi Stacja robocza umożliwia podniesienie uprawnień

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-041. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.1.2600.3584132,09610-Jun-200906:32x86SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.1.2600.3584134,14410-Jun-200906:26x86SP2SP2QFE
Wkssvc.dll5.1.2600.5826132,09610-Jun-200906:14x86SP3SP3GDR
Wkssvc.dll5.1.2600.5826134,14410-Jun-200906:17x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.2.3790.4530226,30416-Jun-200910:42x64SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.2.3790.4530228,35216-Jun-200910:37x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.2.3790.4530133,12016-Jun-200908:35x86SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.2.3790.4530134,65616-Jun-200908:27x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wkssvc.dll5.2.3790.4530322,56016-Jun-200908:52IA-64SP2SP2GDR
Wkssvc.dll5.2.3790.4530326,14416-Jun-200908:49IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wkssvc.dll6.0.6000.16868156,16010-Jun-200912:16x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200911:52Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6000.21065158,20810-Jun-200912:06x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200911:50Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.18270160,25610-Jun-200912:12x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:58Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.22447160,25610-Jun-200912:00x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200915:25Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.18049160,25610-Jun-200911:42x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:23Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.22150160,25610-Jun-200911:46x86
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:27Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wkssvc.dll6.0.6000.16868199,68010-Jun-200912:25x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200912:03Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6000.21065201,72810-Jun-200912:23x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99010-Jun-200912:01Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.18270202,75210-Jun-200912:25x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200912:12Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.22447202,75210-Jun-200912:14x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200912:02Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.18049203,26410-Jun-200911:53x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:39Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.22150203,26410-Jun-200911:56x64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:46Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wkssvc.dll6.0.6001.18270353,79210-Jun-200912:03IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:50Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6001.22447353,79210-Jun-200911:45IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:33Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.18049353,79210-Jun-200911:32IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:09Not Applicable
Wkssvc.dll6.0.6002.22150353,79210-Jun-200911:44IA-64
Workstationservice-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,01910-Jun-200911:16Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x86

File namePackage_1_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,465
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,916
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,638
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,476
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,759
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,351
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,370
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,493
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_17baf72b08da21c596444fb628bc1c17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_77bce255a3fd8869.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_311b15a5c76f379f7cbe9fc6d8c8fc4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_0e1c7b7fc8e04483.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_4c74299cb37f3d1cbe1d26aba6368f17_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_73c94e7419cb663a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_60b5e1ad3a0b886d3922793b8fd25dbc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_0acfc8f2c217eccd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc98727692de0cba320ec2b80da527e4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_f919cf3d2178f971.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed5ee555b329e672e904cd47a901e00d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_c5c2c2b5b374a924.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_ca1affdbd9d49d2f.manifest
File versionNot Applicable
File size22,745
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_caa173eaf2f52436.manifest
File versionNot Applicable
File size22,745
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_cbee6c45d70a7f59.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_cc9f7cc0f00979d8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cdfe5271d41061e0.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ce741cb6ed3e398c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,835
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:28
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami x64

File nameAmd64_66324d93ecb82f69e73cbb4184a734ae_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_13a0d629934af439.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_85f99bca35dd692e4e6dbae37b134b1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_a159e4770f0eb63b.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5ba4fd27749cffdead3d47af03469c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_008e83bf011ee8b1.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d6d462c2828076cd73339eb05d92623a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_c7e8ba17733a56d2.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de1cd2a540b4b36cdd6c04fd6cc532f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_55e3a5b870f78900.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6c1f8e4567120e7cbeb7ba11bdd0cea_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_baf0352d04434572.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16868_none_26399b5f92320e65.manifest
File versionNot Applicable
File size22,803
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21065_none_26c00f6eab52956c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,803
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_280d07c98f67f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_28be1844a866eb0e.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_2a1cedf58c6dd316.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_2a92b83aa59baac2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,893
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,648
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,928
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,654
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,490
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,764
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb971657~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,481
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,359
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_2a87811db1f983a341680fd68b55a09e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_c16f11e57cbf8b7a.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_99ebdc7ea0c32667467d7828d885bd51_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_914c129964238c16.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b4be5a5048cff3d5d35551bbe2d225d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_e4e070753ebd8aee.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eafc35721d1a2f453abb5fd0797cb3d9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_34e5ca50d2fb8d38.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18270_none_cbf0103bd7088855.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)13:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22447_none_cca120b6f00782d4.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18049_none_cdfff667d40e6adc.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)15:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-workstationservice_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22150_none_ce75c0aced3c4288.manifest
File versionNot Applicable
File size22,864
Date (UTC)10-Jun-2009
Time (UTC)12:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971657~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,355
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,378
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971657_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)11-Jun-2009
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Propriedades

ID do Artigo: 971657 - Última Revisão: 08/20/2009 15:03:01 - Revisão: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971657
Comentários