MS09-070: Luki w zabezpieczeniach usług federacyjnych w usłudze Active Directory (ADFS, Active Directory Federation Services) umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Zmiana parametru wctx
  Ta aktualizacja zabezpieczeń zmienia zawartość parametru wctx. Parametr wctx to opcjonalny parametr ciągu kwerendy dla metod HTTP 1.1 GET i POST. Jest to wartość nieprzezroczysta. Dlatego aplikacje nie powinny przyjmować żadnej wartości tego parametru. Ta aktualizacja może mieć wpływ na aplikacje, które przyjmą jakąkolwiek wartość parametru wctx.

  Zawartość parametru wctx jest dostępna w plikach cookie na komputerach klienckich.

  Oto definicja zgodna ze standardem profilu pasywnego obiektu żądającego usług federacyjnych w sieci Web:
  Wctx: ten parametr opcjonalny to nieprzezroczysta wartość kontekstowa, która musi zostać zwrócona z wystawionym tokenem przekazanym w żądaniu.
 • Zaniechanie rejestrowania nazwy użytkownika
  Kiedy ta aktualizacja zabezpieczeń zostanie zainstalowana na komputerze z systemem Windows Server 2003, aplikacje tokenu systemu NT nie będą rejestrować nazw użytkowników w dziennikach programu Microsoft Internet Information Server (IIS) na serwerze sieci Web.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ifsext.dll5.2.3790.457896,25626-Aug-200903:23x64SP2SP2GDR
Ifsfilt.dll5.2.3790.457828,67226-Aug-200903:23x64SP2SP2GDR
Ifsutils.dll5.2.3790.4578144,89626-Aug-200903:23x64SP2SP2GDR
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72826-Aug-200903:23x86SP2SP2GDR
Adfsreg.exe5.2.3790.45789,21626-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
Ifsext.dll5.2.3790.457896,25626-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
Ifsfilt.dll5.2.3790.457828,67226-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
Ifsutils.dll5.2.3790.4578144,89626-Aug-200903:20x64SP2SP2QFE
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72826-Aug-200903:20x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72825-Aug-200914:44x86SP2SP2GDR
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IA
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IA
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IA
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\ID
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\ID
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\ID
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IS
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IS
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:35x86SP2SP2GDR\IS
Adfsreg.exe5.2.3790.45787,68024-Aug-200911:57x86SP2SP2QFE
System.web.security.singlesignon.dll5.2.3790.4578585,72825-Aug-200914:42x86SP2SP2QFE
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IA
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IA
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IA
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\ID
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\ID
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\ID
Ifsext.dll5.2.3790.457877,82425-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IS
Ifsfilt.dll5.2.3790.457820,48025-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IS
Ifsutils.dll5.2.3790.4578101,37625-Aug-200914:31x86SP2SP2QFE\IS

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.18311589,82414-Aug-200917:41x86
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.22498589,82417-Aug-200913:46x86
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.18091589,82414-Aug-200916:56x86
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.22201589,82417-Aug-200913:04x86
Adfsgc.exe6.0.6001.18000117,24819-Jan-200807:33x86
Adfsmig.dll6.0.6001.18000150,01619-Jan-200807:33x86
Adfsres.dll6.0.6001.1800058,36819-Jan-200805:42x86
Ifsutils.dll6.0.6001.18311110,08014-Aug-200916:28x86
Adfsgc.exe6.0.6001.22498117,24817-Aug-200910:10x86
Adfsmig.dll6.0.6001.22498150,01617-Aug-200912:27x86
Adfsres.dll6.0.6001.2249858,36817-Aug-200910:10x86
Ifsutils.dll6.0.6001.22498110,08017-Aug-200912:29x86
Adfsgc.exe6.0.6002.18005117,24811-Apr-200906:27x86
Adfsmig.dll6.0.6002.18005150,01611-Apr-200906:28x86
Adfsres.dll6.0.6002.1800558,36811-Apr-200904:30x86
Ifsutils.dll6.0.6002.18091110,08014-Aug-200913:34x86
Adfsgc.exe6.0.6002.22201117,24817-Aug-200909:44x86
Adfsmig.dll6.0.6002.22201150,01617-Aug-200911:58x86
Adfsres.dll6.0.6002.2220158,36817-Aug-200909:43x86
Ifsutils.dll6.0.6002.22201110,08017-Aug-200909:43x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61605-Jan-200811:34Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.1831196,25614-Aug-200916:28x86
Ifsfilt.dll6.0.6001.1831120,48014-Aug-200916:28x86
Ifssvc.exe6.0.6001.1800054,27219-Jan-200807:33x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61601-Apr-200919:09Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.2249896,25617-Aug-200912:29x86
Ifsfilt.dll6.0.6001.2249820,48017-Aug-200912:29x86
Ifssvc.exe6.0.6001.2249854,27217-Aug-200910:10x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61616-Apr-200800:45Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.1809196,25614-Aug-200913:34x86
Ifsfilt.dll6.0.6002.1809120,48014-Aug-200913:34x86
Ifssvc.exe6.0.6002.1800554,27211-Apr-200906:27x86
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61603-Apr-200921:31Not Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.2220196,25617-Aug-200909:43x86
Ifsfilt.dll6.0.6002.2220120,48017-Aug-200909:43x86
Ifssvc.exe6.0.6002.2220154,27217-Aug-200909:44x86
Package.cabNot Applicable291,93218-Aug-200918:57Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Adfsgc.exe6.0.6001.18000141,82419-Jan-200808:00x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6001.18000165,88819-Jan-200808:00x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6001.1800058,36819-Jan-200806:17x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6001.18311125,95214-Aug-200917:27x64Not Applicable
Adfsgc.exe6.0.6001.22498141,82417-Aug-200910:11x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6001.22498165,88817-Aug-200912:11x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6001.2249858,36817-Aug-200910:11x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6001.22498125,95217-Aug-200912:12x64Not Applicable
Adfsgc.exe6.0.6002.18005141,82411-Apr-200907:09x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6002.18005165,88811-Apr-200907:11x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6002.1800558,36811-Apr-200905:23x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6002.18091125,95214-Aug-200916:03x64Not Applicable
Adfsgc.exe6.0.6002.22201141,82417-Aug-200910:06x64Not Applicable
Adfsmig.dll6.0.6002.22201165,88817-Aug-200912:17x64Not Applicable
Adfsres.dll6.0.6002.2220158,36817-Aug-200910:06x64Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6002.22201125,95217-Aug-200912:19x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61605-Jan-200811:34Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.18311107,52014-Aug-200917:27x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6001.1831124,57614-Aug-200917:27x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6001.1800061,95219-Jan-200808:00x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61601-Apr-200916:29Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6001.22498107,52017-Aug-200912:12x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6001.2249824,57617-Aug-200912:12x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6001.2249861,95217-Aug-200910:11x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61603-Sep-200818:54Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.18091107,52014-Aug-200916:03x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6002.1809124,57614-Aug-200916:03x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6002.1800561,95211-Apr-200907:10x64Not Applicable
Adfs_schema.xmlNot Applicable4,61603-Apr-200921:01Not ApplicableNot Applicable
Ifsext.dll6.0.6002.22201107,52017-Aug-200912:19x64Not Applicable
Ifsfilt.dll6.0.6002.2220124,57617-Aug-200912:19x64Not Applicable
Ifssvc.exe6.0.6002.2220161,95217-Aug-200910:07x64Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.18311589,82414-Aug-200918:39x86Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6001.22498589,82417-Aug-200913:27x86Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.18091589,82414-Aug-200917:07x86Not Applicable
System.web.security.singlesignon.dll6.0.6002.22201589,82417-Aug-200913:24x86Not Applicable
Ifsutils.dll6.0.6001.18311110,08014-Aug-200916:28x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6001.18311_NONE_D694B989B8588CAA
Ifsutils.dll6.0.6001.22498110,08017-Aug-200912:29x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6001.22498_NONE_D6CED8FAD1B0BD5D
Ifsutils.dll6.0.6002.18091110,08014-Aug-200913:34x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6002.18091_NONE_D824AC11B5BFC156
Ifsutils.dll6.0.6002.22201110,08017-Aug-200909:43x86WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-ADFS-COMMONTOALL-FILES_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22201_NONE_D90F9A0ECE9462CE

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameWindows6.0-kb971726-x86.cab
File versionNot Applicable
File size447,047
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:54
File nameWindows6.0-kb971726-x86.xml
File versionNot Applicable
File size442
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:56
File nameWsusscan.cab
File versionNot Applicable
File size163,870
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)19:06
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_796ed3bd75076aba.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:23
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_79a8f32e8e5f9b6d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:25
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_7afec645726e9f66.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:12
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_7be9b4428b4340de.manifest
File versionNot Applicable
File size4,513
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:40
File namePackage_1_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,801
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_1_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,227
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_2_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_2_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_3_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_3_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,392
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_4_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_4_for_kb971726~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,076
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,115
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,620
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,652
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File namePackage_for_kb971726_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_1e400ac99e699565ba585f6030199b09_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_cb2a5025cfce8849.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_29a826d1836739f0bc15387af330dd2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_e2ac29a67fcb4521.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_4ade23bdda9ef47d064097847fc9d098_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_2337a06198691f61.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_4b9722d066c3b31025809cde5abccc70_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_8b4cbc13093fb950.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_5869e89efda79de62f65737891874a2e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_6c3f1703e4154a77.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_591d691ccfb016883d0d816b920b82de_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_085e7ea32c9dcb35.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_60e348fac8995a2566839123a8aabef3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_86aaeb868903b0e8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_823be3afeaaeb4f6c1a2e42f4d67b977_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_16331516636955f6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_8f34b7aeeb9cee30a29d1bb4274c5b23_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_a4257306c266a885.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_99a19f9baf68b2b8fc8d17454cee59fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_d83e18123aef65ea.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_d4b287301f52d4f3dc4b6876f02c396c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_ff0c4702f12a40a7.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_d60dc98c55357b851b6da17f07cc68d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_a1db6a0fbc0783b3.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_702173b3cb9a5979.manifest
File versionNot Applicable
File size16,395
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_705b9324e4f28a2c.manifest
File versionNot Applicable
File size15,309
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:25
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_71b1663bc9018e25.manifest
File versionNot Applicable
File size16,395
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_729c5438e1d62f9d.manifest
File versionNot Applicable
File size15,309
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:40
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_bcd7e0df89424c0a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,589
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_bd120050a29a7cbd.manifest
File versionNot Applicable
File size17,602
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:20
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_be67d36786a980b6.manifest
File versionNot Applicable
File size18,589
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)06:02
File nameX86_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_bf52c1649f7e222e.manifest
File versionNot Applicable
File size17,602
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:38
File namePackage.cab
File versionNot Applicable
File size291,932
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:57

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

FileManifest-table nr 2-->
File nameWindows6.0-kb971726-x64.cab
File versionNot Applicable
File size517,263
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWindows6.0-kb971726-x64.xml
File versionNot Applicable
File size444
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameWsusscan.cab
File versionNot Applicable
File size164,080
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)19:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28611f67e83cbb9b6e0317e7ffe19c2f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_40063c4456b88721.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_29a826d1836739f0bc15387af330dd2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_3ecac52a3828b657.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_60e348fac8995a2566839123a8aabef3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_e2c9870a4161221e.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70396ddff3b7fd07ab53bc587c32e40e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_39352515bf787644.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_935a86570f446a806d5d4431b489b79f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_91db56eaef456055.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_940feabb27634c5c4dcc6a177b29515b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_1e0d2b558f054fa8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_99a19f9baf68b2b8fc8d17454cee59fd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_345cb395f34cd720.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e563a026b4ed3aebb49d0bc73b08c0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_b21e88bc197ab19e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b351688ff22e561ee57637936ef2517f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_8b52e823cec7aed2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b998d476967f6ed2149114a533da7963_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_0a442767221e4ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d4b287301f52d4f3dc4b6876f02c396c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_5b2ae286a987b1dd.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe88c1c3dc05f7ad75d6792865f5c704_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_bbb54b7099f2c312.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_cc400f3783f7caaf.manifest
File versionNot Applicable
File size16,445
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_cc7a2ea89d4ffb62.manifest
File versionNot Applicable
File size15,359
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_cdd001bf815eff5b.manifest
File versionNot Applicable
File size16,445
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_cebaefbc9a33a0d3.manifest
File versionNot Applicable
File size15,359
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_18f67c63419fbd40.manifest
File versionNot Applicable
File size18,651
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_19309bd45af7edf3.manifest
File versionNot Applicable
File size17,664
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_1a866eeb3f06f1ec.manifest
File versionNot Applicable
File size18,651
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_1b715ce857db9364.manifest
File versionNot Applicable
File size17,664
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_796ed3bd75076aba.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_79a8f32e8e5f9b6d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:59
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_7afec645726e9f66.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)17:34
PlatformNot Applicable
File nameMsil_system.web.security.singlesignon_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_7be9b4428b4340de.manifest
File versionNot Applicable
File size4,533
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,041
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,709
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,918
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,877
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971726_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971726~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,924
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,090
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,631
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,663
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971726_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_d694b989b8588caa.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_d6ced8fad1b0bd5d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_d824ac11b5bfc156.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-commontoall-files_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_d90f9a0ece9462ce.manifest
File versionNot Applicable
File size4,232
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:33
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18311_none_234b26b576007f3b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22498_none_238546268f58afee.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)14:15
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18091_none_24db193d7367b3e7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-adfs-webagenttoken_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22201_none_25c6073a8c3c555f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,770
Date (UTC)17-Aug-2009
Time (UTC)13:33
PlatformNot Applicable
File namePackage.cab
File versionNot Applicable
File size292,042
Date (UTC)18-Aug-2009
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Propriedades

ID do Artigo: 971726 - Última Revisão: 12/16/2009 17:10:48 - Revisão: 1.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971726
Comentários