Jak odinstalować system Windows 7

WPROWADZENIE
W niektórych scenariuszach może być konieczne przywrócenie poprzedniego systemu operacyjnego z instalacji systemu Windows 7. W tym artykule opisano, jak to zrobić w przypadku kilku scenariuszy instalacji.
Więcej informacji
Aby przywrócić poprzedni system operacyjny, zaznacz poniżej opcję odzwierciedlającą sposób zainstalowania systemu Windows 7, a następnie postępuj zgodnie z krokami dla tego scenariusza, aby przywrócić poprzedni system operacyjny.

Uwaga Jeśli obecnie jest zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows 7, czynności odinstalowywania są takie same, jak w systemie Windows 7 bez zainstalowanych dodatków Service Pack.


Scenariusz 1. System Windows 7 został zainstalowany jako nowa instalacja zastępująca starszą wersję systemu Windows

Za pomocą nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 zainstalowano system Windows 7 na tym samym dysku twardym, na którym był zainstalowany system Windows XP, Windows Vista lub inna wersja systemu Windows.

Uwaga Ten scenariusz dotyczy uaktualniania do systemu Windows 7 przy użyciu zarówno nośnika uaktualnienia, jak i nośnika pełnego produktu.

W tym scenariuszu program instalacyjny systemu Windows 7 tworzy folder Windows.old, który zawiera poprzedni system operacyjny i pliki osobiste. Ten folder Windows.old znajduje się w katalogu głównym partycji systemu Windows. Aby przywrócić poprzedni system operacyjny, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971760 Jak przywrócić poprzednią instalację systemu Windows na komputerze z systemem Windows 7 przy użyciu folderu Windows.old
Ważne Jeśli poprzedni system operacyjny jest przywracany przy użyciu folderu Windows.old, nie są zachowywane żadne pliki ani ustawienia z bieżącej instalacji systemu Windows 7. W wyniku tej operacji zostanie przywrócony poprzednio zainstalowany system Windows 7. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu kopii zapasowej danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
971759 Jak wykonać kopię zapasową danych na komputerze z systemem Windows

Scenariusz 2. System Windows 7 został zainstalowany na komputerze bez zainstalowanego systemu operacyjnego

W tym scenariuszu system Windows 7 został zainstalowany na pustym dysku twardym przy użyciu nośnika instalacyjnego.

W takim przypadku nie istnieje żaden poprzedni system operacyjny, który można by przywrócić. Aby wykonać kopię zapasową danych na komputerze i przekazać te dane z bieżącej instalacji systemu Windows 7 do nowego systemu operacyjnego, wykonaj następujące czynności:
 1. Wykonaj kopię zapasową danych, umieszczając ją w lokalizacji sieciowej lub na nośniku wymiennym. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu kopii zapasowej danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  971759 Jak wykonać kopię zapasową danych na komputerze z systemem Windows
 2. Włóż nośnik instalacyjny systemu Windows XP lub Windows Vista, a następnie zainstaluj system operacyjny Windows.

  Aby uzyskać więcej informacji o przeprowadzaniu czystej instalacji systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316941 Jak wykonać instalację lub uaktualnienie do systemu Windows XP
  Aby uzyskać więcej informacji o przeprowadzaniu czystej instalacji systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  918884 Jak zainstalować system Windows Vista
 3. Ukończ instalację.
 4. Po ukończeniu instalacji przywróć, przekaż lub skopiuj dane do nowego systemu operacyjnego.

Scenariusz 3. System Windows Vista został uaktualniony do systemu Windows 7

Po włożeniu nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 na komputerze z systemem Windows Vista została wybrana opcja uaktualniania. Następnie przeprowadzono uaktualnienie systemu Windows Vista do systemu Windows 7.

Uwaga Ten scenariusz dotyczy uaktualniania do systemu Windows 7 przy użyciu zarówno nośnika uaktualnienia, jak i nośnika pełnego produktu.

W takim przypadku nie istnieje żaden poprzedni system operacyjny, który można by przywrócić. Aby wykonać kopię zapasową danych na komputerze i przekazać te dane z bieżącej instalacji systemu Windows 7 do nowego systemu operacyjnego, wykonaj czynności podane w scenariuszu 2.

Uwaga Firma Microsoft obsługuje tylko scenariusz uaktualniania systemu Windows Vista do systemu Windows 7.

Scenariusz 4. Komputer z zainstalowanym systemem Windows 7 jest skonfigurowany w celu uruchamiania kilku systemów operacyjnych

System Windows 7 zainstalowano na osobnej partycji i na komputerze zachowano wcześniejszą wersję systemu Windows. Aby odinstalować system Windows 7 na takim komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o komputerach skonfigurowanych w celu uruchamiania kilku systemów operacyjnych, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji
Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania, ponownego instalowania lub odinstalowywania systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
uninstall windows 7 restore previous OS win7 win 7
Propriedades

ID do Artigo: 971762 - Última Revisão: 01/31/2013 19:46:00 - Revisão: 7.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbsurveynew kbhowto KB971762
Comentários