Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-045: Luka w zabezpieczeniach aparatów obsługi skryptów JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-045. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znany problem dotyczący tej aktualizacji zabezpieczeń

W niektórych scenariuszach odinstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może być niemożliwe lub weryfikacja klucza rejestru może przebiec niepoprawnie. Na przykład ten problem może wystąpić w następujących scenariuszach:

Scenariusz 1
 1. Użytkownik zainstalował tę aktualizację języka JScript 5.6 na komputerze z przeglądarką Internet Explorer 6 i jednym z następujących systemów operacyjnych:
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2, Windows Server 2003 x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2 i Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
 2. Następnie użytkownik zainstalował program Internet Explorer 7.
W tym scenariuszu zainstalowanie programu Internet Explorer 7 powoduje uaktualnienie języka JScript 5.6 do wersji 5.7 i konieczne staje się zainstalowanie odpowiedniej aktualizacji zabezpieczeń dla języka JScript 5.7. Jednak wynik weryfikacji klucza rejestru niepoprawnie wskazuje, że ta aktualizacja jest już zainstalowana. Standardowe metody weryfikowania instalacji aktualizacji, takie jak na przykład stosowane przez narzędzie MBSA, witryny Windows Update i Microsoft Update oraz programy WSUS i SCCM, pozwalają poprawnie ustalić, czy ta aktualizacja jest wymagana. Klienci implementujący niestandardowe metody wykrywania oparte tylko na sprawdzaniu klucza rejestru nie są w stanie poprawnie ustalić stanu instalacji tej aktualizacji w tym scenariuszu. Klientom implementującym niestandardowe metody wykrywania zaleca się oparcie wykrywania na sprawdzaniu zarówno klucza rejestru, jak i wersji pliku. Niepowodzenie jednego z tych testów może oznaczać, że aktualizacja nie jest poprawnie zainstalowana.

Scenariusz 2
 1. Użytkownik zainstalował tę aktualizację języka JScript 5.6 na komputerze z przeglądarką Internet Explorer 6 i jednym z następujących systemów operacyjnych:
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 2. Następnie użytkownik zainstalował program Internet Explorer 7.
 3. Zainstalował tę aktualizację dla języka JScript 5.7.
W tym scenariuszu ta aktualizacja zabezpieczeń dla języka JScript 5.7 nie jest wymieniana na liście w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Aby uniknąć tych problemów, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zainstalować program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8.

Aby rozwiązać te problemy, należy użyć jednej z następujących metod:
 • Metoda 1
  1. Zainstaluj program Internet Explorer 8.
  2. Zainstaluj tę aktualizację zabezpieczeń dla języka JScript 5.8.
 • Metoda 2
  1. Odinstaluj program Internet Explorer 7, używając apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  2. Odinstaluj aktualizację zabezpieczeń dla języka JScript 5.6.
  3. Ponownie zainstaluj program Internet Explorer 7.
Zagrożone systemy Te problemy mogą dotyczyć następujących systemów:
 • Język JScript 5.7 używany w systemie:
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Te problemy nie dotyczą następujących systemów:
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ani Windows Server 2008 R2.
 • Systemy operacyjne, w których przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń zainstalowano program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8.

Dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacji zabezpieczeń dla języka Jscript 5.7 w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
975542 MS09-045: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla języka Jscript 5.7 w systemie Windows 2000: 10 listopada 2009
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje języka JScript 5.6 w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.6.0.8837458,75225-Jun-200906:32x86

Wszystkie obsługiwane wersje języka JScript 5.7 w systemie Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

Aby uzyskać więcej informacji o obsługiwanych wersjach języka JScript 5.7 w systemie Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
975542 MS09-045: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla języka Jscript 5.7 w systemie Windows 2000: 10 listopada 2009

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86


JScript 5.6

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8837450,56021-Aug-200909:46x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.6.0.8837450,56021-Aug-200909:50x86SP2SP2QFE

JScript 5.7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.7.6002.22145512,00013-Aug-200915:16x86SP3SP3GDR
Jscript.dll5.7.6002.22145512,00013-Aug-200915:02x86SP3SP3QFE

JScript 5.8

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.8.6001.22886726,52822-Jun-200906:44x86SP3SP3GDR
Jscript.dll5.8.6001.22886726,52822-Jun-200906:47x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64


JScript 5.6

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.88371,001,98419-Aug-200908:22x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8837458,75219-Aug-200908:22x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.88371,001,98419-Aug-200908:19x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8837458,75219-Aug-200908:19x86SP2SP2QFE\WOW

JScript 5.7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.7.6002.22145756,22421-Jul-200919:39x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.7.6002.22145512,00021-Jul-200919:39x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.7.6002.22145756,22421-Jul-200919:33x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.7.6002.22145512,00021-Jul-200919:33x86SP2SP2QFE\WOW

JScript 5.8

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.8.6001.22886818,17622-Jun-200920:25x64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.8.6001.22886726,52822-Jun-200920:25x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.8.6001.22886818,17622-Jun-200920:22x64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.8.6001.22886726,52822-Jun-200920:22x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86


JScript 5.6

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.8837458,75219-Aug-200907:56x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.6.0.8837458,75219-Aug-200908:10x86SP2SP2QFE

JScript 5.7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.7.6002.22145512,00021-Jul-200905:45x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.7.6002.22145512,00021-Jul-200906:11x86SP2SP2QFE

JScript 5.8

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.8.6001.22886726,52822-Jun-200907:36x86SP2SP2GDR
Jscript.dll5.8.6001.22886726,52822-Jun-200907:43x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64


JScript 5.6

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.6.0.88371,308,16019-Aug-200908:22IA-64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.6.0.8837458,75219-Aug-200908:22x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.6.0.88371,308,16019-Aug-200908:19IA-64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.6.0.8837458,75219-Aug-200908:19x86SP2SP2QFE\WOW

JScript 5.7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Jscript.dll5.7.6002.221451,377,28021-Jul-200919:39IA-64SP2SP2GDR
Wjscript.dll5.7.6002.22145512,00021-Jul-200919:39x86SP2SP2GDR\WOW
Jscript.dll5.7.6002.221451,377,28021-Jul-200919:33IA-64SP2SP2QFE
Wjscript.dll5.7.6002.22145512,00021-Jul-200919:33x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86


JScript 5.7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.7.0.16865512,00004-Jun-200912:40x86
Jscript.dll5.7.0.21061512,00004-Jun-200912:28x86
Jscript.dll5.7.0.18266512,00004-Jun-200912:33x86
Jscript.dll5.7.0.22443512,00004-Jun-200912:32x86
Jscript.dll5.7.6002.18045512,00004-Jun-200912:07x86
Jscript.dll5.7.6002.22146512,00004-Jun-200912:55x86

JScript 5.8

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.6001.18795726,52806-Jun-200905:01x86
Jscript.dll5.8.6001.22886726,52806-Jun-200912:55x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64


JScript 5.7

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.7.0.16865771,58404-Jun-200912:59x64
Jscript.dll5.7.0.21061771,58404-Jun-200912:54x64
Jscript.dll5.7.0.18266753,15204-Jun-200912:58x64
Jscript.dll5.7.0.22443753,15204-Jun-200912:44x64
Jscript.dll5.7.6002.18045756,22404-Jun-200912:52x64
Jscript.dll5.7.6002.22146756,22404-Jun-200914:25x64
Jscript.dll5.7.0.16865512,00004-Jun-200912:40x86
Jscript.dll5.7.0.21061512,00004-Jun-200912:28x86
Jscript.dll5.7.0.18266512,00004-Jun-200912:33x86
Jscript.dll5.7.0.22443512,00004-Jun-200912:32x86
Jscript.dll5.7.6002.18045512,00004-Jun-200912:07x86
Jscript.dll5.7.6002.22146512,00004-Jun-200912:55x86

JScript 5.8

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.6001.18795818,17606-Jun-200905:43x64
Jscript.dll5.8.6001.22886818,17606-Jun-200914:00x64
Jscript.dll5.8.6001.18795726,52806-Jun-200905:01x86
Jscript.dll5.8.6001.22886726,52806-Jun-200912:55x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.7.0.182661,377,28004-Jun-200912:30IA-64
Jscript.dll5.7.0.224431,377,28004-Jun-200912:27IA-64
Jscript.dll5.7.6002.180451,377,28004-Jun-200912:05IA-64
Jscript.dll5.7.6002.221461,377,28004-Jun-200914:09IA-64
Jscript.dll5.7.0.18266512,00004-Jun-200912:33x86
Jscript.dll5.7.0.22443512,00004-Jun-200912:32x86
Jscript.dll5.7.6002.18045512,00004-Jun-200912:07x86
Jscript.dll5.7.6002.22146512,00004-Jun-200912:55x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86


Dodatkowe pliki dla języka JScript 5.7

File namePackage_1_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,391
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,233
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,234
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,415
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,438
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_1e0bebafb4888521cbb0a5bfb5833fb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_a8e38bda469a1e18.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_365c2c651fdc0d6adab72710a4444fe3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_f295868a7ab67dfa.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_3fa2c2e7265887f2eebe568e477d9305_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_a4dac460f57decbe.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_b81f3cf3b01a2fa922189041eef67c23_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_22bd5573af4e36cd.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_b827273974c92e7660ff0eaacf2b7c77_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_987a2205ea0604b4.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_fb160a826de0f5b1d03a1b8c3954d5f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_efa89d7fe1648dd3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_80bdcfa6fa29e6c3.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_8143436c134b5473.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_82a50e96f74f910b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_83414c42105faa15.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_84a021f2f466921d.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_852abf080d834b3e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla języka JScript 5.8

File namePackage_1_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8_0~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8_bf~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,400
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8~31bf3856ad364e35~x86~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_f4f8a42927a689cd16322ad4af170510_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22886_none_ed4f386cb45f018c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)16:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_fc2b653f758328bf7ba2cc1b1f383c93_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18795_none_c056f85c63225801.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18795_none_656cbc830d360ee8.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)06-Jun-2009
Time (UTC)05:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22886_none_66022984264aac18.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)06-Jun-2009
Time (UTC)13:17
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Server 2008 i Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64


Dodatkowe pliki dla języka JScript 5.7

File nameAmd64_1cdc835f3a85ec09b091997271e031b0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_0d4394b918b6950a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2151bde79da9a59b7fb7b6760d0e9598_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_78795b43f9dd5435.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3a95fa5334da7d52a55b96b0894d5423_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_35899c8f334225cb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f54536c0a3f751de765f7a4109c9dfc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_cca232169380ebe2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_56a1b1cd2580904a48c95c93d327d843_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_ac574e65cca06f7c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_68bd01a4e2dcb730caa1479b12857cb2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_17a61dd2ddbd2bd9.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2b4ca940e656e6cb8ec7de58b9320e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_9d817b23a9421517.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_df5f682a9d3144f96c9bc94c860b23a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_9366d7ad6d7a7865.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_dcdc6b2ab28757f9.manifest
File versionNot Applicable
File size42,404
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_dd61deefcba8c5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size42,404
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_dec3aa1aafad0241.manifest
File versionNot Applicable
File size42,404
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_df5fe7c5c8bd1b4b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,404
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_e0bebd76acc40353.manifest
File versionNot Applicable
File size42,404
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_e1495a8bc5e0bc74.manifest
File versionNot Applicable
File size42,404
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,092
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,928
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,626
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,588
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,424
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,467
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,424
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,713
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,429
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,466
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16865_none_80bdcfa6fa29e6c3.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21061_none_8143436c134b5473.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_82a50e96f74f910b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_83414c42105faa15.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_84a021f2f466921d.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_852abf080d834b3e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla języka JScript 5.8

File nameAmd64_1d3aaf3e6b55619c3d321eac59e451bb_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22886_none_f5b0fd087e21a812.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a073f1bfb29df35ad67f3f837ddeccfb_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18795_none_47c7439f97a1b5c9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18795_none_c18b5806c593801e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,910
Date (UTC)06-Jun-2009
Time (UTC)06:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22886_none_c220c507dea81d4e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,910
Date (UTC)06-Jun-2009
Time (UTC)14:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,939
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8_0~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,408
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_ie8~31bf3856ad364e35~amd64~~8.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)08-Jun-2009
Time (UTC)17:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18795_none_656cbc830d360ee8.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)06-Jun-2009
Time (UTC)05:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.22886_none_66022984264aac18.manifest
File versionNot Applicable
File size42,892
Date (UTC)06-Jun-2009
Time (UTC)13:17
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_169cf817dee2d7f40cff25b9829c639f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_7fe422fa274bd4e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3c5134324d991004bbe11a0a96dba504_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_48029536123c0b91.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_50b9c1e7b01c0d983ab0e7ee75fb805d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_f6518645380e1609.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b88f6f013fdd62f6801c2c6cd3701d38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_5e41a82d5889bfe1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_82a6b28cf74d9a07.manifest
File versionNot Applicable
File size42,397
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_8342f038105db311.manifest
File versionNot Applicable
File size42,397
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_84a1c5e8f4649b19.manifest
File versionNot Applicable
File size42,397
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_852c62fe0d81543a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,397
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)15:15
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb971961~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb971961~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb971961~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,246
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971961_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb971961~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,248
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,515
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,542
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb971961_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,215
Date (UTC)05-Jun-2009
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18266_none_82a50e96f74f910b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22443_none_83414c42105faa15.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18045_none_84a021f2f466921d.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)13:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22146_none_852abf080d834b3e.manifest
File versionNot Applicable
File size42,390
Date (UTC)04-Jun-2009
Time (UTC)14:12
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 971961 — ostatni przegląd: 11/13/2009 15:07:11 — zmiana: 3.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB971961
Opinia