MS09-047: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Windows Media Services: 8 września 2009

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-047. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń:
Po zainstalowaniu lub odinstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, nawet jeśli nie jest uruchomiony program Windows Media Player ani program Windows Movie Maker.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asfarchiver.dll9.1.1.5001247,29601-Jul-200922:51x86SP2SP2GDR
Wmsserver.dll9.1.1.50013,167,74401-Jul-200922:51x86SP2SP2GDR
Asfarchiver.dll9.1.1.5001247,29601-Jul-200923:11x86SP2SP2QFE
Wmsserver.dll9.1.1.50013,167,74401-Jul-200923:11x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Asfarchiver.dll9.1.1.5001479,23202-Jul-200912:17x64SP2SP2GDR
Wmsserver.dll9.1.1.50015,822,46402-Jul-200912:17x64SP2SP2GDR
Asfarchiver.dll9.1.1.5001479,23202-Jul-200912:14x64SP2SP2QFE
Wmsserver.dll9.1.1.50015,822,46402-Jul-200912:14x64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows Vista RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asfarchiver.dll9.5.6001.18281250,36806-Jul-200910:39x86
Wmsserver.dll9.5.6001.182813,039,23206-Jul-200910:39x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Asfarchiver.dll9.5.6001.18281318,97606-Jul-200909:50x64
Wmsserver.dll9.5.6001.182813,819,52006-Jul-200909:50x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb972554~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972554~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,474
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,405
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,404
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_0c0d03048b8168e02dfc5a3b945e2b54_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_a6fdea0dbdbe5cb2.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_a50058f976b310600f7c51d639ae0020_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_909ee497818eacc3.manifest
File versionNot Applicable
File size715
Date (UTC)07-Jul-2009
Time (UTC)23:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..-server-asfarchiver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_18896cf15584208b.manifest
File versionNot Applicable
File size24,177
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)11:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-m..ver-server-mainimpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_691d2c1a65713b14.manifest
File versionNot Applicable
File size11,601
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)11:20
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_004fd68d11b9610053fa3cecb6b69a8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_132085d709f66e74.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a672e7611e3091b27c93ab8c70d8eff6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_217a9cef5f5b6844.manifest
File versionNot Applicable
File size722
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-server-asfarchiver_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_74a808750de191c1.manifest
File versionNot Applicable
File size23,886
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)10:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-m..ver-server-mainimpl_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18281_none_c53bc79e1dceac4a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,330
Date (UTC)06-Jul-2009
Time (UTC)10:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb972554~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb972554~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb972554_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)08-Jul-2009
Time (UTC)00:28
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT
Właściwości

Identyfikator artykułu: 972554 — ostatni przegląd: 01/16/2015 11:21:05 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows Media Services Seria 9
 • Windows Media Services 2008
 • kbnosurvey kbarchive kbfix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecadvisory kbsurveynew kbexpertiseinter kbbug atdownload KB972554
Opinia