Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 10 listopada 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Symptom

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń program Excel może ulegać awarii, gdy są włączone zablokowane okienka, a program Excel jest w trybie ograniczonego zaznaczania. Aby tymczasowo uniknąć tego problemu, należy wyłączyć blokowanie okienek. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań problemu.

  Rozwiązanie

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń program Excel może ulegać awarii, gdy są włączone zablokowane okienka, a program Excel jest w trybie ograniczonego zaznaczania. Aby tymczasowo uniknąć tego problemu, należy wyłączyć blokowanie okienek. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 979446. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  979446Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2003 (Excel.msp): 25 stycznia 2010 (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w przypadku pracy z kodem makra języka Visual Basic for Applications (VBA) programu Excel 2003 może występować następujący problem:
  Symptom

  Korzystając z modelu obiektowego (na przykład kodu: Worksheets("sheet2").Unprotect) wyłączono ochronę arkusza. Jeśli arkusz, którego ochronę wyłączono, nie jest arkuszem aktywnym, jego zawartość staje się widoczna w bieżącym arkuszu. Ten problem występuje do czasu podjęcia akcji powodującej zaktualizowanie programu Excel.

  Rozwiązanie

  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 978908. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978908Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2003: 29 grudnia 2009 (j. ang.)


  Obejście 1

  Należy zminimalizować, a następnie zmaksymalizować okno programu Excel, co spowoduje ponowne narysowanie (odświeżenie) arkusza programu Excel.

  Obejście 2

  Firma Microsoft przedstawia przykłady programistyczne jedynie jako przykłady — bez żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w tym również bez gwarancji dorozumianych dotyczących przydatności handlowej czy przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą wyjaśnić, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów, aby dodać funkcje czy utworzyć procedury w celu spełnienia określonych potrzeb użytkownika.
  Użytkownicy, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia w zakresie programowania, mogą skontaktować się z partnerem Microsoft Certified lub skorzystać z usług Microsoft Advisory Services. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

  Partnerzy Microsoft Certified — https://partner.microsoft.com/global/30000104

  Usługi Microsoft Advisory Services — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej i sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  W celu obejścia tego problemu można zmodyfikować kod makra, uaktywniając arkusz programu Excel przed uruchomieniem metody wyłączenia ochrony (Unprotect), jak pokazano w tym kodzie przykładowym:
  Sub Button1_Click()  Dim NowActiveSheet As WorkSheet  Worksheets("sheet2").Protect  Set NowActiveSheet=ActiveSheet  ' Uaktywnienie arkusza programu Excel przed uruchomieniem metody Unprotect.  Worksheets("sheet2").Activate  Worksheets("sheet2").Unprotect  NowActiveSheet.ActivateEnd Sub 
  Obejście 3

  Po wystąpieniu problemu można ręcznie lub za pomocą makra uaktywnić wszystkie arkusze w programie Excel.
Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 978474.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978474MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 9 marca 2010

Wymagania wstępne dotyczące instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
969681 MS09-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 9 czerwca 2009
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe11.0.8316.010,352,44808-Oct-200918:44
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2003 poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność aktualizacja 32-bitowe 973475 office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973475 — ostatni przegląd: 03/15/2010 17:16:53 — zmiana: 6.0

Microsoft Office Excel 2003

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB973475
Opinia