Nie można wydrukować ani wyświetlić podglądu wydruku strony sieci Web w programie Internet Explorer

Symptomy
W przypadku próby wydrukowania lub wyświetlenia podglądu wydruku strony sieci Web w programie Internet Explorer strona może nie zostać poprawnie wydrukowana lub wyświetlona w podglądzie wydruku i może zostać zwrócony błąd skryptu.
Przyczyna
Ten problem może wystąpić w co najmniej jednej z następujących sytuacji:
Scenariusz 1. Karta wideo lub sterownik wideo są przestarzałe lub uszkodzone. Uwaga Przestarzałe lub uszkodzone sterowniki drukarek mogą również powodować błędy skryptu w przypadku drukowania z programu Internet Explorer.

Scenariusz 2. Użytkownik nie ma przypisanych uprawnień do drukarki.

Scenariusz 3. Dla strefy zabezpieczeń internetowych strony sieci Web jest włączony tryb chroniony.

Scenariusz 4. Występuje problem z folderami tymczasowymi związanymi z kontem użytkownika i w lokalizacji %TEMP% usunięto folder Low.

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione. Jeśli zastosowanie metody 1 nie rozwiąże problemu, należy przejść do następnej.

Metoda 1. Rozwiązanie problemów z drukarką i zaktualizowanie sterowników do najnowszej wersji

Należy zapoznać się z następującym samouczkiem ułatwiającym identyfikowanie i rozwiązywanie typowych problemów z drukarką w systemie Windows:

Problemy z drukarką w systemie Windows

Przestarzałe sterowniki drukarek mogą powodować problemy w przypadku drukowania z programu Internet Explorer. Należy spróbować zaktualizować sterownik drukarki do najnowszej wersji. W tym celu należy kliknąć łącze specyficzne dla danej wersji systemu Windows i wykonać procedurę opisaną w tym artykule:

Znajdowanie i instalowanie sterowników drukarek w systemie Windows 7

Znajdowanie i instalowanie sterowników drukarek w systemie Windows VistaWażne
W niektórych przypadkach zaktualizowana wersja sterownika może być niedostępna za pośrednictwem usługi Windows Update. Może być konieczne przejście do witryny sieci Web producenta, a następnie pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika danej drukarki.

Jeśli zaktualizowanie sterownika drukarki nie rozwiązało problemu, należy przejść do metody 2.

Metoda 2. Próba wydrukowania strony sieci Web podczas korzystania z programu Internet Explorer jako administrator

Należy spróbować wydrukować stronę sieci Web podczas korzystania z programu Internet Explorer jako administrator. Może to pomóc w ustaleniu, czy występuje problem z uprawnieniami.

Aby sprawdzić, czy zalogowano się jako administrator, należy wykonać poniższe czynności:


 1. Otwórz okno dialogowe Data i godzina.
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   timedate.cpl
   Zostanie otwarte okno dialogowe Data i godzina.
 2. W oknie dialogowym Data i godzina kliknij przycisk Zmień datę i godzinę. Po otwarciu okna dialogowego Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, co się stanie po kliknięciu przycisku Kontynuuj:
  • Jeśli nie został wyświetlony monit o podanie hasła
   Oznacza to, że zalogowano się przy użyciu konta administratora. Dwukrotnie kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno Data i godzina, i kontynuuj wykonywanie tego zadania.
  • Jeśli został wyświetlony monit o podanie hasła
   Oznacza to, że nie zalogowano się przy użyciu konta administratora.

Uwaga Aby można było zmienić typ konta ze standardowego na konto administratora, należy korzystać z konta, które ma uprawnienia administratora.

Aby uruchomić program Internet Explorer jako administrator, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna programu Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Internet Explorer, a następnie wybierz pozycję Uruchom jako administrator.
 3. Przejdź do odpowiedniej witryny sieci Web i spróbuj testowo wydrukować stronę w trybie administratora.
Jeśli wydrukowanie strony sieci Web z programu Internet Explorer w trybie administratora nie rozwiązało problemu, należy przejść do metody 3.

Metoda 3. Próba wydrukowania po wyłączeniu trybu chronionego

Należy spróbować wydrukować stronę sieci Web po wyłączeniu trybu chronionego, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Narzędzia w programie Internet Explorer.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia i usuń zaznaczenie pola wyboru obok pozycji Włącz tryb chroniony (wymaga ponownego uruchomienia programu Internet Explorer).
 3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zamknij wszystkie otwarte okna programu Internet Explorer i ponownie uruchom ten program.
 5. Przejdź do odpowiedniej witryny sieci Web i spróbuj testowo wydrukować stronę w trybie administratora.
Jeśli wyłączenie trybu chronionego nie rozwiąże problemu, należy przejść do metody 4.

Metoda 4. Ponowne utworzenie brakującego folderu


Aby automatycznie utworzyć ponownie brakujący folder, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu


Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi
 • Jeśli folder Low już istnieje na komputerze, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie Ta poprawka Microsoft Fix it nie ma zastosowania do tej wersji systemu operacyjnego lub aplikacji. Można spokojnie zignorować ten błąd i przejść do następnej metody.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg %Temp% w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij folder Temp na liście folderów.
 3. W systemie Windows Vista kliknij polecenie Nowy folder w menu Organizuj.

  W systemie Windows 7 kliknij polecenie Nowy folder w menu głównym.
 4. Jako nazwę folderu wpisz ciąg Low, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Zamknij okno Eksploratora Windows, uruchom program Internet Explorer, a następnie wydrukuj stronę sieci Web lub wyświetl ją w podglądzie wydruku.

Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, należy przejść do następnej.

Metoda 5. Zresetowanie niskiego poziomu integralności dla folderu Low

Aby automatycznie zresetować niski poziom integralności dla folderu Low, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 3. Wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. Ponownie uruchom komputer.
 5. Wydrukuj stronę sieci Web lub wyświetl ją w podglądzie wydruku w programie Internet Explorer.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

W razie wystąpienia problemów z drukowaniem specyficznych dla określonego producenta drukarki należy kliknąć łącze skojarzone z tym producentem:

Ten problem może wystąpić w przypadku niektórych drukarek firmy Canon, gdy jest zainstalowany określony sterownik drukarki tej firmy. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać pomoc dotyczącą drukarek firmy Canon, odwiedź następującą witrynę firmy Canon w sieci Web:Samouczek dotyczący rozwiązywania problemów z drukowaniem:
Aby zapoznać się z samouczkiem krok po kroku ułatwiającym identyfikowanie typowych problemów z drukarką, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby rozwiązać problemy ze skryptami występujące podczas próby wydrukowania strony sieci Web w programie Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby automatycznie przeskanować komputer pod kątem problemów i błędów związanych z drukowaniem oraz je wyeliminować, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
website webpage Cannot Print Preview IE Internet Explorer fixit fix it fixme
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973479 — ostatni przegląd: 03/25/2014 14:31:00 — zmiana: 11.0

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479
Opinia