Opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu redystrybucyjnego oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 28 lipca 2009

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Oprócz wersji produktu wymienionej w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”, ta aktualizacja zabezpieczeń jest przeznaczona do zastosowania tylko do następującego produktu:
  • Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1
Ważne Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można stosować do żadnych innych wersji oprogramowania Microsoft Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1.
Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnych innych aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Tę aktualizację można odinstalować przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń MS09-035 oraz w dokumencie o przełącznikach wiersza polecenia dla pakietów aktualizacji oprogramowania IExpress.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących oprogramowania IExpress, zobacz witrynę Technet poświęconą oprogramowaniu IExpress w sieci Web.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTime
8.0.50727.4053.catNot applicable7,51612-Jul-20091:48
8.0.50727.4053.catNot applicable7,49512-Jul-20091:48
8.0.50727.4053.catNot applicable7,49512-Jul-20091:47
8.0.50727.4053.catNot applicable7,50112-Jul-20091:48
8.0.50727.4053.policyNot applicable81011-Jul-200920:54
8.0.50727.4053.policyNot applicable80411-Jul-200919:40
8.0.50727.4053.policyNot applicable80411-Jul-200919:41
8.0.50727.4053.policyNot applicable80411-Jul-200920:46
8.0.50727.4053.policyNot applicable81011-Jul-200920:46
ATL80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200919:40
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-Jul-200919:41
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-Jul-200920:46
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-Jul-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-Jul-200920:32
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-Jul-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-Jul-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-Jul-200920:32
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-Jul-200920:46
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-Jul-20091:19
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-Jul-20091:07
msdia80.dll8.0.50727.4053641,53611-Jul-200921:37
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-Jul-20091:08
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-Jul-20091:09
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-Jul-20091:12
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-Jul-200920:54
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.catNot applicable7,47312-Jul-20091:47
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_473666fd.manifestNot applicable46611-Jul-200919:41
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.catNot applicable7,47312-Jul-20091:47
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989.manifestNot applicable1,87012-Jul-20091:50
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.catNot applicable7,47312-Jul-20091:47
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_b77cec8e.manifestNot applicable2,37212-Jul-20091:50
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.catNot applicable7,48612-Jul-20091:48
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_0ccc058c.manifestNot applicable1,24011-Jul-200920:46
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.catNot applicable7,48612-Jul-20091:48
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e79c4723.manifestNot applicable46911-Jul-200920:54

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTime
8.0.50727.4053.catNot applicable7,49511-Jul-200920:39
8.0.50727.4053.catNot applicable7,50111-Jul-200920:39
8.0.50727.4053.policyNot applicable80811-Jul-200918:14
8.0.50727.4053.policyNot applicable80811-Jul-200918:15
8.0.50727.4053.policyNot applicable80811-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policyNot applicable81411-Jul-200918:55
8.0.50727.4053.policyNot applicable81411-Jul-200918:56
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.catNot applicable7,47311-Jul-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_79404cdd.manifestNot applicable46811-Jul-200918:15
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.catNot applicable7,47311-Jul-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_18a05f69.manifestNot applicable1,87211-Jul-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.catNot applicable7,47311-Jul-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e986d26e.manifestNot applicable2,37411-Jul-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.catNot applicable7,50111-Jul-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3ed5eb6c.manifestNot applicable1,24211-Jul-200918:55
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.catNot applicable7,50111-Jul-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_19a62d03.manifestNot applicable47111-Jul-200918:56
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-Jul-200918:14
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-Jul-200918:51
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200918:52
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200918:52
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200918:52
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200918:52
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200918:52
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200918:52
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200918:52
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200918:52
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200918:52
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-Jul-200918:51
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02411-Jul-200920:30
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48811-Jul-200920:30
msdia80.dll8.0.50727.4053914,94411-Jul-200919:10
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07211-Jul-200920:29
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36811-Jul-200920:30
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,62411-Jul-200920:30
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-Jul-200918:56

Pakiet redystrybucyjny oprogramowania Visual C++ 2005 z dodatkiem Service Pack 1, wersja dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTime
8.0.50727.4053.catNot applicable7,50111-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.catNot applicable7,51011-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.catNot applicable7,49511-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.catNot applicable7,51611-Jul-200922:35
8.0.50727.4053.policyNot applicable81211-Jul-200920:33
8.0.50727.4053.policyNot applicable80611-Jul-200919:22
8.0.50727.4053.policyNot applicable80611-Jul-200919:24
8.0.50727.4053.policyNot applicable80611-Jul-200920:31
8.0.50727.4053.policyNot applicable81211-Jul-200920:31
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-Jul-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.catNot applicable7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_76914d9d.manifestNot applicable46711-Jul-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.catNot applicable7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_15f16029.manifestNot applicable1,87111-Jul-200922:38
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.catNot applicable7,47311-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6d7d32e.manifestNot applicable2,37311-Jul-200922:38
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.catNot applicable7,48611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_3c26ec2c.manifestNot applicable1,24111-Jul-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.catNot applicable7,48611-Jul-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_16f72dc3.manifestNot applicable47011-Jul-200920:33
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-Jul-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-Jul-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-Jul-200920:25
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-Jul-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-Jul-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-Jul-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-Jul-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-Jul-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-Jul-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-Jul-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-Jul-200920:25
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:24
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-Jul-200922:25
msdia80.dll8.0.50727.40532,114,56011-Jul-200920:50
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46411-Jul-200922:24
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75211-Jul-200922:20
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88811-Jul-200922:20
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-Jul-200920:33
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Propriedades

ID do Artigo: 973544 - Última Revisão: 07/31/2009 13:46:59 - Revisão: 1.0

Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin atdownload kbfix kbbug kbexpertisebeginner KB973544
Comentários