Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 10 listopada 2009

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-067. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znany problem z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń wyłączenie ochrony nieaktywnego arkusza w programie Office Excel 2007 za pomocą metody Unprotect powoduje, że formanty nieaktywnego arkusza są wyświetlane w innych arkuszach. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 978399. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978399Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 23 lutego 2010 (j. ang.)
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w przypadku pracy z kodem makra języka Visual Basic for Applications (VBA) programu Microsoft Excel 2007 może występować następujący problem:
  Symptom

  Korzystając z modelu obiektowego (na przykład kodu: Worksheets("sheet2").Unprotect) wyłączono ochronę arkusza. Jeśli arkusz, którego ochronę wyłączono, nie jest arkuszem aktywnym, jego zawartość staje się widoczna w bieżącym arkuszu. Ten problem występuje do czasu podjęcia akcji powodującej zaktualizowanie programu Excel.


  Rozwiązanie

  Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować poprawkę opisaną w artykule 978522 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  978522 Opis pakietu poprawek dla programu Office Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 23 grudnia 2009 (j. ang.)  Obejście 1

  W celu obejścia tego problemu należy zminimalizować, a następnie zmaksymalizować okno programu Excel, co spowoduje ponowne narysowanie (odświeżenie) arkusza programu Excel.

  Obejście 2

  Firma Microsoft przedstawia przykłady programistyczne jedynie jako przykłady — bez żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w tym również bez gwarancji dorozumianych dotyczących przydatności handlowej czy przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą wyjaśnić, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów, aby dodać funkcje czy utworzyć procedury w celu spełnienia określonych potrzeb użytkownika.
  Użytkownicy, którzy nie mają odpowiedniego doświadczenia w zakresie programowania, mogą skontaktować się z partnerem Microsoft Certified lub skorzystać z usług Microsoft Advisory Services. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

  Partnerzy Microsoft Certified — https://partner.microsoft.com/global/30000104

  Usługi Microsoft Advisory Services — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dostępnych opcji pomocy technicznej i sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

  W celu obejścia tego problemu można zmodyfikować kod makra, uaktywniając arkusz programu Excel przed uruchomieniem metody wyłączenia ochrony (Unprotect), jak pokazano w poniższym kodzie przykładowym.
  Sub Button1_Click()  Dim NowActiveSheet As WorkSheet  Worksheets("sheet2").Protect  Set NowActiveSheet=ActiveSheet  ' Uaktywnienie arkusza programu Excel przed uruchomieniem metody Unprotect.  Worksheets("sheet2").Activate  Worksheets("sheet2").Unprotect  NowActiveSheet.ActivateEnd Sub 
  Obejście 3

  W celu obejścia tego problemu po wystąpieniu problemu należy ręcznie lub za pomocą makra uaktywnić wszystkie arkusze w programie Excel.
Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 978382.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
978382MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 9 marca 2010

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • 973402 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 974492 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 971787 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office System 2007 (Excel.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)
 • 973932 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 973823 Po skopiowaniu i wklejeniu komórek w programie Excel 2007 reguły formatowania warunkowego są zduplikowane (j. ang.)
 • 971858 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel.msp, Graph.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)
 • 972577 Po obróceniu tekstu w komórkach w dokumencie programu Excel 2007 w kliencie usług terminalowych w trybie rozciągania ekranu na wiele monitorów tekst jest niewyrównany, częściowo lub całkiem niewidoczny albo nie działa autodopasowanie szerokości kolumn (j. ang.)
 • 973933 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 971860 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel.msp, Graph.msp, Oart.msp, Oartconv.msp, Xlconv.msp): 30 czerwca 2009 (j. ang.)
 • 974496 Opis pakietu poprawek dla programu Excel 2007 (Excel-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)
 • 974487 Opis pakietu poprawek dla pakietu Office System 2007 (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp, Powerpoint-x-none.msp, Pptconv-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp): 25 sierpnia 2009 (j. ang.)

Wymagania wstępne dotyczące zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2007
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
969682 MS09-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 9 czerwca 2009
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6514.500018,341,21618-Aug-200905:48
Excel.manNot Applicable79114-Aug-200917:26
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026-Feb-200920:09
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973593 — ostatni przegląd: 03/15/2010 17:16:53 — zmiana: 5.0

Microsoft Office Excel 2007

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB973593
Opinia