MS09-073: opis aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows XP, Windows 2000 i Windows Server 2003: 8 grudnia 2009

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-073. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Kiedy plik z rozszerzeniem nazwy pliku doc lub docx, którego zawartość to zwykły tekst lub inna zawartość niebędąca plikiem binarnym programu Microsoft Word, zostanie otwarty w programie Microsoft Word, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie do trzech razy przed pomyślnym otwarciem pliku przez program Microsoft Office Word:
  Program Word nie może uruchomić konwertera mswrd632
  Aby rozwiązać ten problem, użytkownik, którego dotyczy problem, może wyrejestrować konwerter mswrd632. Aby automatycznie wyrejestrować konwerter mswrd632, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie wyrejestrować konwerter mswrd632, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.  Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Spowoduje to wyrejestrowanie konwertera i wyłączenie go dla aplikacji innych firm oraz dla pakietu Microsoft Office. Pakiet Microsoft Office będzie otwierać tego rodzaju pliki przy użyciu własnych konwerterów tekstu.

  Po uruchomieniu tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej można zakończyć pracę z tym artykułem.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Aby samodzielnie wyrejestrować konwerter mswrd632, edytuj rejestr w następujący sposób:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:
   • 32-bitowe wersje systemu Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
   • 64-bitowe wersje systemu Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Shared Tools\Text Converters\Import\MSWord6.wpc
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Usuń.
  4. Kliknij przycisk Tak.
  5. Zakończ Edytor rejestru.
  Spowoduje to wyrejestrowanie konwertera i wyłączenie go dla aplikacji innych firm oraz dla pakietu Microsoft Office. Pakiet Microsoft Office będzie otwierać tego rodzaju pliki przy użyciu własnych konwerterów tekstu.

Zmiany funkcji spowodowane przez tę aktualizację zabezpieczeń

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń zmienia sposób używania konwertera formatu programu Word 6.0/95 dla systemu Windows i komputerów Macintosh na format RTF przez system Windows i składniki innych firm.

  Systemy operacyjne Windows XP z dodatkiem SP2, Windows XP z dodatkiem SP3 i Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 domyślnie uniemożliwiają analizowanie dokumentów programów Word 6.0 i Write w programie WordPad przez wyłączenie tego konwertera tekstu. Ponadto ten mechanizm został wdrożony na innych platformach w wyniku zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 885836 (biuletyn zabezpieczeń MS04-041). Jeśli na jednej z tych platform dokument programu Word 6.0 dla systemu Windows zostanie otwarty w programie WordPad, pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można załadować plików: Word 6.0 dla systemu Windows
  Pliki programu Write są analizowane jako pliki ze zwykłym tekstem, ale żaden komunikat nie jest wyświetlany. To zachowanie zostało opisane w artykule 870883 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

  Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń to zachowanie będzie wymuszane w bardziej ścisły sposób. To ograniczenie dotyczy teraz również innych aplikacji korzystających z konwertera programu Word 6.0 dołączonego do systemu Windows razem z aplikacją WordPad. Domyślnie aplikacje innych firm nie mogą już analizować plików w starszych formatach za pomocą tego konwertera.

  Jeśli administrator wymaga używania konwertera formatu programu Word 6.0/95 dla systemu Windows i komputerów Macintosh na format RTF, można ponownie włączyć ten konwerter przez dodanie wpisu rejestru AllowConversion i ustawienie dla niego wartości DWORD równej 1. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij poniższy podklucz rejestru. Jeśli ten podklucz nie istnieje, utwórz go.
   • 32-bitowe wersje systemu Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
   • 64-bitowe wersje systemu Windows:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Wordpad
  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  4. Wpisz AllowConversion jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij prawym przyciskiem pozycję AllowConversion, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  6. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Zamknij Edytor rejestru.
  Kiedy zostanie ustawiona wartość klucza rejestru równa 1, aplikacje innych firm będą mogły ładować konwerter formatu programu Word 6.0/95 dla systemu Windows i komputerów Macintosh na format RTF. Należy pamiętać, że ustawienie tego klucza rejestru powoduje wyłączenie ochrony, jaką zapewniała ta aktualizacja zabezpieczeń. Dlatego należy to robić tylko wtedy, gdy pliki ładowane przez ten konwerter pochodzą z zaufanego źródła. Aby wyłączyć ten konwerter, można również ustawić wartość klucza rejestru równą 0.

  Jeśli dla klucza rejestru AllowConversion zostanie ustawiona wartość 1 albo jeśli ten klucz nie istnieje i składnik systemu Windows lub aplikacja innej firmy podejmie próbę otwarcia pliku programu Word 6.0 za pomocą konwertera formatu programu Word 6.0/95 dla systemu Windows i komputerów Macintosh na format RTF, plik nie zostanie otwarty i zostanie wyświetlone okno dialogowe.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200911:14Not ApplicableSP3SP3GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200914:00Not ApplicableSP3SP3QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200914:01x86SP3SP3QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89628-Aug-200908:47Not ApplicableSP3SP3QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200909:01Not ApplicableSP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 2000

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88821-Aug-200910:10Not Applicable
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64821-Aug-200910:09x86
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:16Not Applicable
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200908:11Not Applicable
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55231-Aug-200908:37Not Applicable
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89631-Aug-200908:41Not Applicable
Write.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:16Not Applicable
Write32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200908:11Not Applicable

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Html32.cnv2003.1100.8166321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2GDR
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2GDR
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200914:05Not ApplicableSP2SP2GDR
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2GDR
Html32.cnv2003.1100.8165.0321,88829-Jul-200913:53Not ApplicableSP2SP2QFE
Msconv97.dll2003.1100.8165.0119,64829-Jul-200913:53x86SP2SP2QFE
Mswrd6.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd632.wpc2009.10.31.10187,39220-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10279,55220-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89629-Aug-200904:40Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200912:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Write32.wpc2009.10.31.1089,60020-Nov-200910:39Not ApplicableSP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10252,92822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10383,48822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10116,22422-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88822-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64822-Nov-200907:28x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55222-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89622-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60022-Nov-200907:28Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:25x86SP2SP2GDR\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:25Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Mswrd6.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd664.wpc2009.10.31.10488,44825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd8.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Mswrd864.wpc2009.10.31.10733,18425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Write64.wpc2009.10.31.10193,02425-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Whtml32.cnv2003.1100.8165.0321,88825-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmsconv97.dll2003.1100.8165.0119,64825-Nov-200903:22x86SP2SP2QFE\WOW
Wmswrd6.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd632.wpc2009.10.31.10187,39225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd8.wpc2009.10.31.10279,55225-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wmswrd832.cnv2003.1100.8313.0215,89625-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wwrite32.wpc2009.10.31.1089,60025-Nov-200903:22Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
automatyczne rozwiązywanie problemu aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 973904 — ostatni przegląd: 05/17/2010 21:12:14 — zmiana: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbwinxpsp3fix kbwinserv2003postsp2fix kbwin2000fixnosp kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB973904
Opinia