Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępna jest aktualizacja zwiększająca stabilność i niezawodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (październik 2009)

Jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi, której szukasz, kliknij ten przycisk, aby zadać pytanie innym członkom społeczności w witrynie Microsoft Community:

Streszczenie

Informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja zwiększa stabilność i niezawodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ta aktualizacja została wydana w październiku 2009.

Aby można było zainstalować odpowiednią wersję tej aktualizacji, musi być znany typ używanej wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 — 32-bitowy lub 64-bitowy.

Uwaga System Windows Server 2008 R2 jest dostępny tylko jako 64-bitowy system operacyjny.

W przypadku braku pewności co do używanej wersji systemu Windows lub co do tego, czy jest to wersja 32-, czy 64-bitowa, przejdź do sekcji Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa, czy 64-bitowa wersja systemu Windows.

Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Windows 7, wersje 32-bitowe
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 (KB974431).
Windows 7, wersje 64-bitowe
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB974431).
Windows Server 2008 R2, wersje 64-bitowe
PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji dla systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64 (KB974431).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Aby ustalić wersję używanego systemu Windows, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Zostanie wyświetlone okno, w którym będą przedstawione podstawowe informacje o komputerze. W sekcji System w obszarze Typ systemu będzie widoczna informacja na temat zainstalowanej wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 — 32-bitowej lub 64-bitowej.

Informacje dla użytkowników zaawansowanych i informatyków

Dostępna jest aktualizacja rozwiązująca problemy dotyczące niektórych komputerów z systemami Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Te problemy były zgłaszane przez klientów, którzy korzystają z usługi raportowania błędów lub pomocy technicznej firmy Microsoft.

Rozwiązane problemy

Ta aktualizacja zwiększa stabilność i niezawodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 w różnych scenariuszach. Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • Plik PDF utworzony na podstawie dokumentu pakietu Microsoft Office System 2007 wyświetlany na ekranie wygląda poprawnie. Jednak na wydruku dokumentu brakuje niektórych znaków. Ten problem występuje w przypadku czcionek, takich jak Calibri, Cambria, Courier New czy Gabriola, w których połączenia znaków, na przykład „fi”, „ti” czy „fl”, są często przedstawiane jako ligatury.
 • W niektórych scenariuszach komunikat systemu alertowania o awariach nie jest automatycznie dostrajany do odpowiedniego kanału w programie Windows Media Center.
 • Do komputera z systemem Windows 7 podłączono drugi monitor. Po wznowieniu działania komputera po hibernacji jest wyświetlany czarny ekran.
 • W niektórych scenariuszach ustawienia informacji diagnostycznych Programu poprawy jakości obsługi klienta systemu Windows 7 dla Eksploratora Windows są niepoprawnie skonfigurowane. Ta część tej aktualizacji ma wpływ tylko na użytkowników zarejestrowanych w Programie poprawy jakości obsługi klienta systemu Windows 7. Ta aktualizacja ogranicza informacje diagnostyczne zbierane w ramach Programu poprawy jakości obsługi klienta.
 • Komputer oparty na procesorach x86 bez włączonego rozszerzenia adresu fizycznego wprowadzono w stan hibernacji. Jednak komputer nie przeszedł w stan hibernacji poprawnie. Próba wznowienia działania komputera po hibernacji skutkuje wyświetleniem czarnego ekranu. Ten problem nie dotyczy komputerów opartych na procesorach x64, komputerów opartych na procesorach Itanium ani komputerów z włączoną funkcją zapobiegania wykonywaniu danych.
 • W systemie Windows 7 występuje problem wpływający na odtwarzanie niektórych plików multimedialnych w programie Windows Media Player uruchomionym z poziomu przeglądarki Windows Internet Explorer. Ta część tej aktualizacji ma wpływ tylko na użytkowników, w przypadku których niepoprawnie zmieniono skojarzenia plików multimedialnych.
 • Na komputerze z systemem Windows 7 w programie Internet Explorer użytkownik podejmuje próbę otwarcia strony sieci Web rejestrowania certyfikatu i próbę zainstalowania certyfikatu jednostki końcowej. Jednak instalacja kończy się niepowodzeniem. Ten problem występuje, jeśli nie można utworzyć łańcucha certyfikatów dla nowego certyfikatu lub jeśli wcześniej nie zainstalowano głównego urzędu certyfikacji w odpowiednim magazynie zaufanych obiektów głównych na komputerze.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych z zainstalowaniem tej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych aktualizacji ani poprawek dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ehshell.dll6.1.7600.164106,307,84018-Aug-200905:53x86
Ehshell.dll6.1.7600.205086,307,84018-Aug-200908:43x86
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638549,66414-Jul-200901:16x86
Winload.exe6.1.7600.16411507,56819-Aug-200907:20x86
Winresume.exe6.1.7600.16411442,92019-Aug-200907:20x86
Setbcdlocale.dll6.1.7600.1638549,66414-Jul-200901:16x86
Winload.exe6.1.7600.20509507,56819-Aug-200907:00x86
Winresume.exe6.1.7600.20509442,93619-Aug-200907:00x86
Winload.exe6.1.7600.16411507,56819-Aug-200907:20x86
Winresume.exe6.1.7600.16411442,92019-Aug-200907:20x86
Winload.exe6.1.7600.20509507,56819-Aug-200907:00x86
Winresume.exe6.1.7600.20509442,93619-Aug-200907:00x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200905:55Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,613,24803-Aug-200905:35x86
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200906:13Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205002,613,24803-Aug-200905:49x86
T2embed.dll6.1.7600.16402108,54430-Jul-200916:29x86
T2embed.dll6.1.7600.20498108,54430-Jul-200916:29x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1640271,16830-Jul-200916:27x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:43x86
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2049871,16830-Jul-200916:28x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Cdd.dll6.1.7600.16385107,00814-Jul-200901:04x86
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16406721,40807-Aug-200904:29x86
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385211,96813-Jul-200923:25x86
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:32Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385107,00814-Jul-200901:04x86
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20503721,40807-Aug-200904:12x86
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385211,96813-Jul-200923:25x86
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:32Not Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86
Wmp.dll12.0.7600.1641511,406,33629-Aug-200906:59x86
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86
Wmplayer.exe12.0.7600.16415164,86429-Aug-200906:56x86
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,40829-Aug-200906:54x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200907:16Not Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86
Wmp.dll12.0.7600.2051811,406,33629-Aug-200907:52x86
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86
Wmplayer.exe12.0.7600.20518164,86429-Aug-200907:49x86
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,40829-Aug-200907:48x86
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200908:02Not Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.164181,320,96003-Sep-200907:04x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Certenroll.dll6.1.7600.205201,320,96002-Sep-200907:01x86
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638567,07214-Jul-200901:14x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16410139,26418-Aug-200905:53x86
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20508139,26418-Aug-200908:44x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200907:35Not ApplicableNot Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,868,22403-Aug-200906:17x64Not Applicable
Explorer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,06503-Aug-200907:41Not ApplicableNot Applicable
Explorer.exe6.1.7600.205002,868,22403-Aug-200906:19x64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.16402148,48030-Jul-200920:51x64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.20498148,48030-Jul-200920:11x64Not Applicable
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64Not Applicable
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64Not Applicable
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64Not Applicable
Fontsub.dll6.1.7600.16402100,86430-Jul-200920:51x64Not Applicable
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64Not Applicable
Atmfd.dll5.1.2.226366,08030-Jul-200905:07x64Not Applicable
Atmlib.dll5.1.2.22646,08014-Jul-200901:40x64Not Applicable
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64Not Applicable
Fontsub.dll6.1.7600.20498100,86430-Jul-200920:11x64Not Applicable
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64Not Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385143,87214-Jul-200901:25x64Not Applicable
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16406975,36007-Aug-200904:44x64Not Applicable
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64Not Applicable
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not ApplicableNot Applicable
Cdd.dll6.1.7600.16385143,87214-Jul-200901:25x64Not Applicable
Dxgkrnl.sys6.1.7600.20503975,36007-Aug-200904:39x64Not Applicable
Dxgmms1.sys6.1.7600.16385258,04813-Jul-200923:38x64Not Applicable
Lddmcore.ptxmlNot Applicable1,15113-Jul-200920:25Not ApplicableNot Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Msdxm.ocx12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200920:49Not ApplicableNot Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163859,72814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wmp.dll12.0.7600.1641514,629,37629-Aug-200907:53x64Not Applicable
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200920:52Not ApplicableNot Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:39x64Not Applicable
Wmplayer.exe12.0.7600.16415167,42429-Aug-200907:47x64Not Applicable
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,92029-Aug-200907:45x64Not Applicable
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200908:13Not ApplicableNot Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,91214-Jul-200901:39x64Not Applicable
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Dxmasf.dll12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Msdxm.ocx12.0.7600.163855,12014-Jul-200901:41x64Not Applicable
Prod_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200920:49Not ApplicableNot Applicable
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200920:53Not ApplicableNot Applicable
Spwmp.dll6.1.7600.163859,72814-Jul-200901:41x64Not Applicable
Wmp.dll12.0.7600.2051814,629,37629-Aug-200908:52x64Not Applicable
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200920:52Not ApplicableNot Applicable
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:39x64Not Applicable
Wmplayer.exe12.0.7600.20518167,42429-Aug-200908:47x64Not Applicable
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,92029-Aug-200908:44x64Not Applicable
Wmpplayer-ppdlic.xrm-msNot Applicable3,12329-Aug-200909:06Not ApplicableNot Applicable
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,91214-Jul-200901:39x64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.164181,975,29603-Sep-200907:36x64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.205201,975,29602-Sep-200907:27x64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.1638570,14414-Jul-200901:38x64Not Applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.16410114,68818-Aug-200906:45x86Not Applicable
Microsoft.mediacenter.playback.dll6.1.7600.20508114,68818-Aug-200906:37x86Not Applicable
Ehshell.dll6.1.7600.164106,307,84018-Aug-200905:53x86Not Applicable
Ehshell.dll6.1.7600.205086,307,84018-Aug-200908:43x86Not Applicable
Explorer.exe6.1.7600.164042,613,24803-Aug-200905:35x86WOW
Explorer.exe6.1.7600.205002,613,24803-Aug-200905:49x86WOW
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:44x86WOW
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86WOW
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86WOW
Fontsub.dll6.1.7600.1640271,16830-Jul-200916:27x86WOW
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86WOW
Atmfd.dll5.1.2.226293,88830-Jul-200904:43x86WOW
Atmlib.dll5.1.2.22634,30414-Jul-200901:14x86WOW
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86WOW
Fontsub.dll6.1.7600.2049871,16830-Jul-200916:28x86WOW
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86WOW
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Prod_wow64_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not ApplicableWOW
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86WOW
Wmp.dll12.0.7600.1641511,406,33629-Aug-200906:59x86WOW
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not ApplicableWOW
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86WOW
Wmplayer.exe12.0.7600.16415164,86429-Aug-200906:56x86WOW
Wmploc.dll12.0.7600.1641512,625,40829-Aug-200906:54x86WOW
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86WOW
Avtransport.xmlNot Applicable19,84210-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Connectionmanager_dmr.xmlNot Applicable5,37510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.jpgNot Applicable2,97910-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_120.pngNot Applicable14,87610-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.jpgNot Applicable1,22010-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dmr_48.pngNot Applicable4,26510-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Dxmasf.dll12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Msdxm.ocx12.0.7600.163854,09614-Jul-200901:16x86WOW
Prod_wow64_wmpplayer.ptxmlNot Applicable1,39913-Jul-200921:03Not ApplicableWOW
Renderingcontrol.xmlNot Applicable6,36310-Jun-200921:35Not ApplicableWOW
Spwmp.dll6.1.7600.163858,19214-Jul-200901:16x86WOW
Wmp.dll12.0.7600.2051811,406,33629-Aug-200907:52x86WOW
Wmp.mofNot Applicable4,88710-Jun-200921:34Not ApplicableWOW
Wmpconfig.exe12.0.7600.16385101,88814-Jul-200901:14x86WOW
Wmplayer.exe12.0.7600.20518164,86429-Aug-200907:49x86WOW
Wmploc.dll12.0.7600.2051812,625,40829-Aug-200907:48x86WOW
Wmpshare.exe12.0.7600.16385102,40014-Jul-200901:14x86WOW
T2embed.dll6.1.7600.16421299,52011-Sep-200904:55IA-64Not Applicable
T2embed.dll6.1.7600.20525299,52011-Sep-200905:01IA-64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.164213,849,72811-Sep-200904:52IA-64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.16421112,12811-Sep-200904:50IA-64Not Applicable
Certenroll.dll6.1.7600.205253,849,72811-Sep-200904:57IA-64Not Applicable
Certenrollctrl.exe6.1.7600.20525112,12811-Sep-200904:55IA-64Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8bb359faa2bb4cbd.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200906:16Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8c4fc901bbc99b4e.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200917:18Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mumNot Applicable2,83010-Sep-200921:44Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mumNot Applicable2,89710-Sep-200921:44Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable2,03910-Sep-200921:44Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16411_none_69569d7fede907be.manifestNot Applicable5,54819-Aug-200919:31Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..environment-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20509_none_69f30c8706f7564f.manifestNot Applicable5,54819-Aug-200919:31Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16411_none_5b44c087cdc549ed.manifestNot Applicable4,22519-Aug-200907:38Not Applicable
X86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20509_none_5be12f8ee6d3987e.manifestNot Applicable4,22519-Aug-200907:21Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_51e07e31dad00878.manifestNot Applicable98,18503-Aug-200912:20Not Applicable
X86_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_526619d4f3f142e6.manifestNot Applicable98,18503-Aug-200912:32Not Applicable
X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_b5e9f9d280092f0e.manifestNot Applicable2,24730-Jul-200920:15Not Applicable
X86_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_b6184727996a6534.manifestNot Applicable2,24730-Jul-200917:16Not Applicable
X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_a9fcef03bb9bc457.manifestNot Applicable6,20631-Jul-200900:13Not Applicable
X86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_aa2b3c58d4fcfa7d.manifestNot Applicable6,20631-Jul-200900:13Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16406_none_abf67052449e91e3.manifestNot Applicable13,30507-Aug-200918:48Not Applicable
X86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20503_none_ac7d0c3f5dbee5a8.manifestNot Applicable13,30507-Aug-200918:48Not Applicable
X86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_0b8bca9cb0348896.manifestNot Applicable601,87231-Aug-200916:22Not Applicable
X86_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_0c186845c94f7465.manifestNot Applicable601,87231-Aug-200916:22Not Applicable
X86_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16418_none_f3bbbf4defbefb1d.manifestNot Applicable368,53704-Sep-200904:29Not Applicable
X86_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20520_none_f43289dd08ebec20.manifestNot Applicable368,53704-Sep-200904:29Not Applicable
X86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8cc87e1a25f82b29.manifestNot Applicable2,43918-Aug-200906:15Not Applicable
X86_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8d64ed213f0679ba.manifestNot Applicable2,43918-Aug-200917:17Not Applicable
Informacje o dodatkowych plikach dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_adff19b5932d79ae.manifestNot Applicable98,18903-Aug-200912:33Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_ae84b558ac4eb41c.manifestNot Applicable98,18903-Aug-200912:33Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_120895563866a044.manifestNot Applicable2,25130-Jul-200922:12Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-font-embedding_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_1236e2ab51c7d66a.manifestNot Applicable2,25130-Jul-200920:56Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_061b8a8773f9358d.manifestNot Applicable6,20831-Jul-200901:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_0649d7dc8d5a6bb3.manifestNot Applicable6,20831-Jul-200901:30Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16406_none_08150bd5fcfc0319.manifestNot Applicable13,30907-Aug-200918:50Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20503_none_089ba7c3161c56de.manifestNot Applicable13,30907-Aug-200918:50Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_67aa66206891f9cc.manifestNot Applicable604,61931-Aug-200916:19Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_683703c981ace59b.manifestNot Applicable604,61931-Aug-200916:19Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16418_none_4fda5ad1a81c6c53.manifestNot Applicable368,54104-Sep-200904:31Not Applicable
Amd64_microsoft-windows-x..rtificateenrollment_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20520_none_50512560c1495d56.manifestNot Applicable368,54104-Sep-200904:31Not Applicable
Amd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_e8e7199dde559c5f.manifestNot Applicable2,44118-Aug-200909:47Not Applicable
Amd64_microsoft.mediacenter.playback_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_e98388a4f763eaf0.manifestNot Applicable2,44118-Aug-200909:20Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16410_none_8bb359faa2bb4cbd.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200906:16Not Applicable
Msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20508_none_8c4fc901bbc99b4e.manifestNot Applicable2,93518-Aug-200917:18Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mumNot Applicable4,01210-Sep-200921:44Not Applicable
Package_for_kb974431_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mumNot Applicable4,11510-Sep-200921:44Not Applicable
Update-bf.mumNot Applicable2,68510-Sep-200921:44Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16404_none_b853c407c78e3ba9.manifestNot Applicable97,11903-Aug-200910:50Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-explorer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20500_none_b8d95faae0af7617.manifestNot Applicable97,11903-Aug-200911:00Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16402_none_107034d9a859f788.manifestNot Applicable5,54931-Jul-200901:30Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20498_none_109e822ec1bb2dae.manifestNot Applicable5,54931-Jul-200901:30Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16415_none_71ff10729cf2bbc7.manifestNot Applicable599,35931-Aug-200916:19Not Applicable
Wow64_microsoft-windows-mediaplayer-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20518_none_728bae1bb60da796.manifestNot Applicable599,35931-Aug-200916:19Not Applicable
Windows 7 974431 stability reliability
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 974431 — ostatni przegląd: 05/29/2014 12:51:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew KB974431
Opinia