Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows Embedded CE 6.0 (grudzień 2009)

Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-035, aby wyeliminować kilka zgłoszonych prywatnie luk w zabezpieczeniach biblioteki Microsoft Active Template Library (ATL), która jest dołączona do programu Microsoft Visual Studio. Te luki w zabezpieczeniach umożliwiają zdalne wykonywanie kodu, gdy użytkownik załaduje składnik lub formant opracowany przy użyciu wersji biblioteki ATL, których dotyczy ten problem.

Aktualizacja opisana w tym artykule umożliwia wyeliminowanie luk w zabezpieczeniach systemu Windows Embedded CE 6.0. Aktualizacja pozwala wyeliminować luki w zabezpieczeniach przez zmodyfikowanie nagłówków biblioteki ATL w taki sposób, aby składniki i formanty opracowane przy użyciu tych nagłówków mogły być bezpiecznie inicjowane za pomocą strumienia danych.
Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji

Obsługiwana aktualizacja oprogramowania jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft jako comiesięczna aktualizacja aplikacji Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder (grudzień 2009). Można to potwierdzić, przewijając widok do sekcji „Informacje o plikach” tego artykułu. Nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:
Wersja produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesora
Na przykład: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi jest poprawką dla aplikacji ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule KB 917590 i uwzględnioną w aktualizacji z maja 2006 roku. Aby niezwłocznie rozwiązać ten problem, kliknij następujący numer artykułu w celu uzyskania informacji dotyczących uzyskiwania aktualizacji dla aplikacji Windows CE Platform Builder i podstawowych aktualizacji systemu operacyjnego.
837392 Jak zlokalizować podstawowe poprawki systemu operacyjnego dla produktów Microsoft Windows CE Platform Builder (j. ang.)

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wówczas, gdy wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu zostały zainstalowane.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy skorzystać z jednej z następujących metod:
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean (Oczyść), a następnie kliknij polecenie Build Platform (Skompiluj platformę).
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Platform (Ponownie skompiluj platformę).

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu aktualizacji ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pobierania
File nameFile sizeDateTime
Wincepb60-091211-kb974616-armv4i.msi11,154,94407-Jan-201019:51
Wincepb60-091211-kb974616-mipsii.msi10,898,43207-Jan-201019:52
Wincepb60-091211-kb974616-mipsii_fp.msi10,903,55207-Jan-201019:53
Wincepb60-091211-kb974616-mipsiv.msi10,976,25607-Jan-201019:53
Wincepb60-091211-kb974616-mipsiv_fp.msi10,975,74407-Jan-201019:54
Wincepb60-091211-kb974616-sh4.msi10,741,76007-Jan-201019:55
Wincepb60-091211-kb974616-x86.msi9,616,38407-Jan-201019:55
Informacje o plikach dla architektury armv4i
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50armv4i
Wincepb60-091211-kb974616-armv4i.ini2,40011-Dec-200923:04armv4i
Wincepb60-091211-kb974616-armv4i.msi401,92008-Jan-201022:12armv4i
Wincepb60_091211_kb974616_license_armv4i.rtf8,10411-Dec-200923:04armv4i
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04armv4i
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34armv4i\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34armv4i\others\atl8\include
Atl.lib12,15410-Nov-200921:13armv4i\others\atl8\lib\armv4i
Atlosapis.lib125,02610-Nov-200921:13armv4i\others\atl8\lib\armv4i
Atls.lib817,11610-Nov-200921:13armv4i\others\atl8\lib\armv4i
Atlsd.lib1,293,63010-Nov-200921:13armv4i\others\atl8\lib\armv4i
Dxtrans.lib8,730,23012-Nov-200920:12armv4i\public\ie\oak\lib\armv4i\debug
Dxtrans.lib7,757,18412-Nov-200920:12armv4i\public\ie\oak\lib\armv4i\retail
Wmpocx_core.lib4,601,12812-Nov-200920:14armv4i\public\mediaapps\oak\lib\armv4i\debug
Wmpocx_ui.lib1,425,28212-Nov-200920:15armv4i\public\mediaapps\oak\lib\armv4i\debug
Wmpocx_core.lib4,219,57012-Nov-200920:13armv4i\public\mediaapps\oak\lib\armv4i\retail
Wmpocx_ui.lib1,271,44212-Nov-200920:14armv4i\public\mediaapps\oak\lib\armv4i\retail
Informacje o plikach dla architektury mipsii
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50mipsii
Wincepb60-091211-kb974616-mipsii.ini2,40211-Dec-200923:04mipsii
Wincepb60-091211-kb974616-mipsii.msi401,92008-Jan-201022:12mipsii
Wincepb60_091211_kb974616_license_mipsii.rtf8,10411-Dec-200923:04mipsii
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04mipsii
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34mipsii\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34mipsii\others\atl8\include
Atl.lib12,15410-Nov-200921:13mipsii\others\atl8\lib\mipsii
Atlosapis.lib120,83010-Nov-200921:13mipsii\others\atl8\lib\mipsii
Atls.lib1,133,73610-Nov-200921:13mipsii\others\atl8\lib\mipsii
Atlsd.lib1,709,61610-Nov-200921:13mipsii\others\atl8\lib\mipsii
Dxtrans.lib8,664,57012-Nov-200920:16mipsii\public\ie\oak\lib\mipsii\debug
Dxtrans.lib7,247,26212-Nov-200920:15mipsii\public\ie\oak\lib\mipsii\retail
Wmpocx_core.lib4,622,60212-Nov-200920:17mipsii\public\mediaapps\oak\lib\mipsii\debug
Wmpocx_ui.lib1,418,34612-Nov-200920:18mipsii\public\mediaapps\oak\lib\mipsii\debug
Wmpocx_core.lib3,975,10412-Nov-200920:17mipsii\public\mediaapps\oak\lib\mipsii\retail
Wmpocx_ui.lib1,243,39012-Nov-200920:18mipsii\public\mediaapps\oak\lib\mipsii\retail
Informacje o plikach dla architektury mipsii_fp
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50mipsii_fp
Wincepb60-091211-kb974616-mipsii_fp.ini2,52111-Dec-200923:04mipsii_fp
Wincepb60-091211-kb974616-mipsii_fp.msi402,43208-Jan-201022:12mipsii_fp
Wincepb60_091211_kb974616_license_mipsii_fp.rtf8,10411-Dec-200923:04mipsii_fp
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04mipsii_fp
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34mipsii_fp\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34mipsii_fp\others\atl8\include
Atl.lib12,15410-Nov-200921:13mipsii_fp\others\atl8\lib\mipsii_fp
Atlosapis.lib121,65210-Nov-200921:13mipsii_fp\others\atl8\lib\mipsii_fp
Atls.lib1,133,87010-Nov-200921:13mipsii_fp\others\atl8\lib\mipsii_fp
Atlsd.lib1,708,95010-Nov-200921:13mipsii_fp\others\atl8\lib\mipsii_fp
Dxtrans.lib8,673,69612-Nov-200920:19mipsii_fp\public\ie\oak\lib\mipsii_fp\debug
Dxtrans.lib7,243,75012-Nov-200920:19mipsii_fp\public\ie\oak\lib\mipsii_fp\retail
Wmpocx_core.lib4,623,35012-Nov-200920:21mipsii_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsii_fp\debug
Wmpocx_ui.lib1,418,38212-Nov-200920:22mipsii_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsii_fp\debug
Wmpocx_core.lib3,975,45612-Nov-200920:21mipsii_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsii_fp\retail
Wmpocx_ui.lib1,243,52812-Nov-200920:22mipsii_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsii_fp\retail
Informacje o plikach dla architektury mipsiv
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50mipsiv
Wincepb60-091211-kb974616-mipsiv.ini2,40311-Dec-200923:04mipsiv
Wincepb60-091211-kb974616-mipsiv.msi401,92008-Jan-201022:12mipsiv
Wincepb60_091211_kb974616_license_mipsiv.rtf8,10411-Dec-200923:04mipsiv
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04mipsiv
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34mipsiv\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34mipsiv\others\atl8\include
Atl.lib12,15410-Nov-200921:13mipsiv\others\atl8\lib\mipsiv
Atlosapis.lib124,42810-Nov-200921:13mipsiv\others\atl8\lib\mipsiv
Atls.lib1,137,34210-Nov-200921:13mipsiv\others\atl8\lib\mipsiv
Atlsd.lib1,718,82410-Nov-200921:13mipsiv\others\atl8\lib\mipsiv
Dxtrans.lib8,762,82212-Nov-200920:23mipsiv\public\ie\oak\lib\mipsiv\debug
Dxtrans.lib7,305,14812-Nov-200920:23mipsiv\public\ie\oak\lib\mipsiv\retail
Wmpocx_core.lib4,666,44612-Nov-200920:26mipsiv\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv\debug
Wmpocx_ui.lib1,435,06412-Nov-200920:27mipsiv\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv\debug
Wmpocx_core.lib3,998,74612-Nov-200920:26mipsiv\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv\retail
Wmpocx_ui.lib1,250,56012-Nov-200920:27mipsiv\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv\retail
Informacje o plikach dla architektury mipsiv_fp
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50mipsiv_fp
Wincepb60-091211-kb974616-mipsiv_fp.ini2,52311-Dec-200923:04mipsiv_fp
Wincepb60-091211-kb974616-mipsiv_fp.msi402,43208-Jan-201022:12mipsiv_fp
Wincepb60_091211_kb974616_license_mipsiv_fp.rtf8,10411-Dec-200923:04mipsiv_fp
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04mipsiv_fp
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34mipsiv_fp\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34mipsiv_fp\others\atl8\include
Atl.lib12,15410-Nov-200921:13mipsiv_fp\others\atl8\lib\mipsiv_fp
Atlosapis.lib122,19210-Nov-200921:13mipsiv_fp\others\atl8\lib\mipsiv_fp
Atls.lib1,137,47610-Nov-200921:13mipsiv_fp\others\atl8\lib\mipsiv_fp
Atlsd.lib1,717,31410-Nov-200921:13mipsiv_fp\others\atl8\lib\mipsiv_fp
Dxtrans.lib8,759,21212-Nov-200920:28mipsiv_fp\public\ie\oak\lib\mipsiv_fp\debug
Dxtrans.lib7,294,59812-Nov-200920:27mipsiv_fp\public\ie\oak\lib\mipsiv_fp\retail
Wmpocx_core.lib4,665,96212-Nov-200920:30mipsiv_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv_fp\debug
Wmpocx_ui.lib1,434,94812-Nov-200920:30mipsiv_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv_fp\debug
Wmpocx_core.lib3,997,97212-Nov-200920:29mipsiv_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv_fp\retail
Wmpocx_ui.lib1,250,48212-Nov-200920:30mipsiv_fp\public\mediaapps\oak\lib\mipsiv_fp\retail
Informacje o plikach dla architektury sh4
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50sh4
Wincepb60-091211-kb974616-sh4.ini2,28111-Dec-200923:04sh4
Wincepb60-091211-kb974616-sh4.msi401,92008-Jan-201022:12sh4
Wincepb60_091211_kb974616_license_sh4.rtf8,10411-Dec-200923:04sh4
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04sh4
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34sh4\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34sh4\others\atl8\include
Atl.lib12,38010-Nov-200921:13sh4\others\atl8\lib\sh4
Atlosapis.lib113,02210-Nov-200921:13sh4\others\atl8\lib\sh4
Atls.lib1,267,07610-Nov-200921:13sh4\others\atl8\lib\sh4
Atlsd.lib1,499,15210-Nov-200921:13sh4\others\atl8\lib\sh4
Dxtrans.lib8,020,42012-Nov-200920:31sh4\public\ie\oak\lib\sh4\debug
Dxtrans.lib6,690,54612-Nov-200920:31sh4\public\ie\oak\lib\sh4\retail
Wmpocx_core.lib4,287,90012-Nov-200920:33sh4\public\mediaapps\oak\lib\sh4\debug
Wmpocx_ui.lib1,339,24012-Nov-200920:34sh4\public\mediaapps\oak\lib\sh4\debug
Wmpocx_core.lib3,669,29412-Nov-200920:33sh4\public\mediaapps\oak\lib\sh4\retail
Wmpocx_ui.lib1,171,57012-Nov-200920:33sh4\public\mediaapps\oak\lib\sh4\retail
Informacje o plikach dla architektury x86
File nameFile sizeDateTimePath
Ceqfecheck.exe81,92004-Oct-200617:50x86
Wincepb60-091211-kb974616-x86.ini2,27811-Dec-200923:04x86
Wincepb60-091211-kb974616-x86.msi401,92008-Jan-201022:12x86
Wincepb60_091211_kb974616_license_x86.rtf8,10411-Dec-200923:04x86
Windows embedded ce 6.0_update_kb974616.htm7,87811-Dec-200923:04x86
Atlcom.h175,93812-Nov-200920:34x86\others\atl8\include
Atlcomcli.h68,54812-Nov-200920:34x86\others\atl8\include
Atl.lib12,38010-Nov-200921:13x86\others\atl8\lib\x86
Atlosapis.lib131,12210-Nov-200921:13x86\others\atl8\lib\x86
Atls.lib1,110,47810-Nov-200921:13x86\others\atl8\lib\x86
Atlsd.lib1,288,24810-Nov-200921:13x86\others\atl8\lib\x86
Dxtrans.lib6,885,76612-Nov-200920:09x86\public\ie\oak\lib\x86\debug
Dxtrans.lib6,485,59212-Nov-200920:09x86\public\ie\oak\lib\x86\retail
Wmpocx_core.lib3,584,51612-Nov-200920:11x86\public\mediaapps\oak\lib\x86\debug
Wmpocx_ui.lib1,218,56012-Nov-200920:11x86\public\mediaapps\oak\lib\x86\debug
Wmpocx_core.lib3,441,37212-Nov-200920:10x86\public\mediaapps\oak\lib\x86\retail
Wmpocx_ui.lib1,118,37212-Nov-200920:11x86\public\mediaapps\oak\lib\x86\retail
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat biuletynu zabezpieczeń MS09-035 firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat ustalania, czy problem dotyczy określonego formantu, i poznać sposób rozwiązywania problemu, odwiedź następującą witrynę MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 974616 — ostatni przegląd: 01/15/2010 17:14:19 — zmiana: 1.0

Windows Embedded CE 6.0

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe KB974616
Opinia