Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Operacja uaktualniania do systemu Windows 7 przestaje odpowiadać (zawiesza się) na etapie 62%

Symptomy
Podczas próby uaktualnienia komputera z systemem Windows Vista do systemu Windows 7 proces uaktualniania całkowicie przestaje odpowiadać na etapie 62%.

Ponadto w systemie Windows jest tworzony plik o nazwie dysk_systemowy:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log. Przeglądając zawartość tego pliku, można zauważyć następujące informacje:

<date> <time>, Info         MIG  IPostApply::ApplySuccess for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\migration\IphlpsvcMigPlugin.dll", CLSID={ade10465-2a43-454e-b0a7-3f220a61bd03}, ThreadingModel=Apartment} - Working directory: C:\$UPGRADE.~OS\OnlineUpgradeApplyWork\srcworking\agentmgr\CCSIAgent\005AE0CB<date> <time>, Info    [0x0808fe] MIG  Plugin {ade10465-2a43-454e-b0a7-3f220a61bd03}: IphlpsvcMigPlugin: IphlpsvcMigPlugin: Performing upgrade actions for all protocols<date> <time>, Info    [0x0808fe] MIG  Plugin {ade10465-2a43-454e-b0a7-3f220a61bd03}: IphlpsvcMigPlugin: IphlpsvcMigPlugin: CountInterfacesOfAType for 0.InterfaceCount ptr = 1dae2b8, InterfaceCount = 0<date> <time>, Info    [0x0808fe] MIG  Plugin {ade10465-2a43-454e-b0a7-3f220a61bd03}: IphlpsvcMigPlugin: IphlpsvcMigPlugin: CountInterfacesOfAType for 0.Incrementing interface count<date> <time>, Info    [0x0808fe] MIG  Plugin {ade10465-2a43-454e-b0a7-3f220a61bd03}: IphlpsvcMigPlugin: IphlpsvcMigPlugin: CountInterfacesOfAType for 0.InterfaceCount ptr = 1dae2b8, New value of *InterfaceCount = 1<date> <time>, Info    [0x0808fe] MIG  Plugin {ade10465-2a43-454e-b0a7-3f220a61bd03}: IphlpsvcMigPlugin: IphlpsvcMigPlugin: RegEnumKeyEx return 259. key name: {AC049C3C-9B90-41A7-9385-DC5AD3E656F0}.new index: 2Warning [0x080b50] MIG AsyncCallback_ApplyStatus: Progress appears to be stuck. Current progress: 62
Uwaga Zazwyczaj dysk to dysk C na komputerze.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy podczas uaktualniania przestaje odpowiadać usługa Iphlpsvc.

Uwaga Również inne usługi mogą wywoływać problem polegający na tym, że operacja uaktualniania przestaje odpowiadać na etapie 62%.
Rozwiązanie
WażneNie należy używać tego rozwiązania, jeśli operacja uaktualniania przestaje odpowiadać na etapie innym niż 62% lub jeśli nie są rejestrowane wymienione wpisy dziennika. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak otworzyć plik setupact.log, zobacz sekcję Więcej informacji.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić komputer, na którym nie powiodła się próba uaktualnienia do systemu Windows 7 na etapie 62%. Na komputerze zostanie przywrócony system Windows Vista. Należy pobrać następującą poprawkę na dysk flash lub dysk CD albo powrócić do tego artykułu na komputerze, na którym nie powiodła się próba wykonania uaktualnienia. Po powrocie do tego artykułu na komputerze, którego dotyczy ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Ponownie uruchom komputer. Na komputerze zostanie przywrócony system Windows Vista.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
 4. W obszarze Zmienne systemowe kliknij pozycję Nowa.
 5. W polu Nazwa zmiennej wpisz ciąg MIG_UPGRADE_IGNORE_PLUGINS.
 6. W polu Wartość zmiennej wpisz ciąg IphlpsvcMigPlugin.dll.
 7. Kliknij przycisk OK trzy razy, aby zamknąć okna dialogowe.
 8. Ponownie uruchom instalację uaktualnienia.
Więcej informacji

Jak otworzyć plik setupact.log

Aby otworzyć plik setupact.log w trakcie procesu uaktualniania, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F10 w celu otwarcia wiersza polecenia, wpisać ciąg C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Aby otworzyć plik setupact.log po przywróceniu na komputerze systemu Windows Vista, należy kliknąć przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisać ciąg C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Plik setupact.log zostanie otwarty w Notatniku. Aby przejrzeć najnowsze wpisy dziennika, należy przewinąć tekst pliku do końca.

Czy problem został rozwiązany?
Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, należy spróbować uaktualnić komputer z systemem Windows Vista do systemu Windows 7. Jeśli postęp procesu uaktualniania przekroczył etap 62%, można zakończyć pracę z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
uaktualnianie uaktualnienie zawieszanie zawiesza się 62 procent automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975253 — ostatni przegląd: 05/14/2011 19:59:00 — zmiana: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic

 • kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB975253
Opinia