Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS09-073: Luka w zabezpieczeniach konwerterów tekstu w programie WordPad i pakiecie Office umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-073. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
975008 MS09-073: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 8 grudnia 2009
975051 MS09-073: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 8 grudnia 2009
974882 MS09-073: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla Zestawu konwerterów plików dla pakietu Office 2003: 8 grudnia 2009
973904 MS09-073: opis aktualizacji zabezpieczeń dla systemów Windows XP, Windows 2000 i Windows Server 2003: 8 grudnia 2009
977304 MS09-073: opis aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Works 8: 8 grudnia 2009

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Plik binarny Msconv97.dll jest współużytkowany przez aktualizację zabezpieczeń dla systemu Windows 973904 oraz aktualizacje zabezpieczeń dla pakietu Office 975051 i 975008. Jeśli na komputerze są zainstalowane pakiet Office i aktualizacja zabezpieczeń 975051 lub 975008, aktualizacja zabezpieczeń dla systemu Windows 973904 oraz aktualizacja zabezpieczeń dla pakietu Office 975051 lub 975008 może zostać zaoferowana ponownie w przypadku odinstalowania którejkolwiek z tych aktualizacji. W takiej sytuacji można zaakceptować ponowną instalację jednej z odinstalowanych aktualizacji zabezpieczeń lub obu tych aktualizacji.
  • Plik Msconv97.dll ma różne numery wersji w przypadku aktualizacji zabezpieczeń 973904 oraz aktualizacji zabezpieczeń 975051 i 975008. Takie zachowanie jest poprawne i nie naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.

    W przypadku zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 973904 oraz aktualizacji zabezpieczeń 975051 lub 975008 plik Msconv97.dll zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji pliku pakietu Office. Kiedy aktualizacja pakietu Office zostanie odinstalowana, wersja pliku może zostać obniżona do wersji pliku dołączonego do aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows.

    Jeśli zostanie zainstalowana starsza wersja pakietu Office, ostateczna wersja pliku Msconv97.dll może być starsza niż wersja pliku obecnego przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń. Nie powoduje to narażenia komputera na żadne niebezpieczeństwo, ponieważ ten plik nie zawiera luk w zabezpieczeniach, które zostały wyeliminowane przez tę aktualizację zabezpieczeń. Kiedy zostanie otwarty plik wymagający użycia konwertera, pakiet Office automatycznie ponownie zainstaluje wersję pliku obecnego przed zainstalowaniem jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń przedstawionych w biuletynie zabezpieczeń MS09-073.
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975539 — ostatni przegląd: 12/17/2009 12:05:21 — zmiana: 1.0

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2003 Personal Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Office XP Personal, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB975539
Opinia