Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-062: Luka w zabezpieczeniach kodera-dekodera MPEG-4 umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-062. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może okazać się, że na komputerze nie ma wszystkich plików binarnych, które zostały wymienione w tych tabelach atrybutów plików. Zależy to od koderów-dekoderów zainstalowanych na komputerze. W poniższej tabeli podano wszystkie obsługiwane pliki binarne. Metoda dostarczania określa, w jaki sposób pliki binarne zostały pierwotnie wydane. Domyślnie na komputerze znajdują się tylko pliki binarne oznaczone jako wydane zgodnie z harmonogramem. Na komputerach z systemem Windows Vista znajdują się domyślnie wszystkie te pliki binarne.
System operacyjnyDodatek Service PackPlik binarnyPoprawiona wersja pliku binarnegoMetoda dostarczania
Windows XP SP3mpg4ds32.ax8.0.0.4504Zgodnie z harmonogramem
Windows XP SP3mp4sds32.ax8.0.0.406Pakiet koderów-dekoderów w wersji 6.4, pakiet koderów-dekoderów w wersji 8, serwer koderów-dekoderów
Windows XP SP3mp4sdmod.dll9.0.0.4509Zgodnie z harmonogramem
Windows XP SP3mp4sdmod.dll10.0.0.3706Serwer koderów-dekoderów
Windows XP SP3mp4sdecd.dll 11.0.5721.5274Windows Media Player 11, FSDK 11
Windows XP Professional x64 EditionSP2mp4sds32.ax8.0.0.406Pakiet koderów-dekoderów w wersji 6.4, pakiet koderów-dekoderów w wersji 8, serwer koderów-dekoderów
Windows Server 2003 x64 EditionSP2mpg4ds32.ax8.0.0.4504Zgodnie z harmonogramem
Windows Server 2003 x64 EditionSP2mp4sdmod.dll10.0.0.3706Zgodnie z harmonogramem
Windows Server 2003 x64 EditionSP2mp4sdecd.dll 11.0.5721.5274Windows Media Player 11, Windows Media Format 11
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe dla procesorów x86)SP2mp4sds32.ax8.0.0.406Pakiet koderów-dekoderów w wersji 6.4, pakiet koderów-dekoderów w wersji 8, serwer koderów-dekoderów
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe dla procesorów x86)SP2mpg4ds32.ax8.0.0.4504Zgodnie z harmonogramem
Windows Server 2003 (wersje 32-bitowe dla procesorów x86)SP2mp4sdmod.dll10.0.0.4007Zgodnie z harmonogramem
Uwagi
 • Jeśli w programie Windows Media Player nie ma wymaganego kodera-dekodera dla określonego pliku multimedialnego, program automatycznie próbuje uzyskać ten koder-dekoder z serwera koderów-dekoderów firmy Microsoft.
 • Pakiet instalacyjny koderów-dekoderów dla programu Windows Media Player 6.4 jest dostępny w Centrum pobierania Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:  
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sds32.ax8.0.0.406241,66405-Apr-201020:31Not Applicable
Mp4sdmod.dll10.0.0.3706387,94401-Apr-201011:45x86
Mp4sdecd.dll11.0.5721.5274317,44030-Mar-201019:24x86
Mpg4ds32.ax8.0.0.4504262,41630-Mar-201007:52Not Applicable
Mp4sdmod.dll9.0.0.4509384,51205-Apr-201018:54x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sds32.ax8.0.0.406241,66405-Apr-201020:31Not Applicable
Mp4sdmod.dll10.0.0.4007385,53601-Apr-201023:04x86
Mp4sdecd.dll11.0.5721.5274317,44030-Mar-201019:24x86
Mpg4ds32.ax8.0.0.4504262,41630-Mar-201007:52Not Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sds32.ax8.0.0.406241,66405-Apr-201020:31Not Applicable
Mp4sdmod.dll10.0.0.4007385,53601-Apr-201023:04x86
Mpg4ds32.ax8.0.0.4504262,41630-Mar-201007:52Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7009317,95205-Apr-201016:08x86
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7117317,95205-Apr-201016:30x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.18236317,95205-Apr-201017:02x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.22377317,95205-Apr-201017:16x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7009295,42405-Apr-201016:53x64
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7117295,42405-Apr-201016:40x64
Mp4sdecd.dll11.0.6002.18236295,42405-Apr-201017:33x64
Mp4sdecd.dll11.0.6002.22377295,42405-Apr-201017:13x64
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7009317,95205-Apr-201016:08x86
Mp4sdecd.dll11.0.6001.7117317,95205-Apr-201016:30x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.18236317,95205-Apr-201017:02x86
Mp4sdecd.dll11.0.6002.22377317,95205-Apr-201017:16x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,592
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,430
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,596
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,436
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,395
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_595647ac335a19d8ecb941a678ec2294_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_cd03cdc2a6ce4a55.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_8cdb087eb96ff1c0a1f14670f7ef8d42_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_e6e16390602c4a96.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_e51dae5a6928c3e0a48c2c19aa5f8399_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_fc28dbf1cd8cde9d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_fa2fe5b1996bc415f53ac75029fa9777_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_de26fda346ca998e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_0eb661b86d4e1763.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0f3630c78672e99c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_10b475f26a62647a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_1113d357839f8d5f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:47
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0cbc0f6237929dd7f8c18b5a879971d5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_016036dbaf52ca70.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_926b5f1af4df231d63f7716498317855_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_3f293f7cd990fb44.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e643e05d7bf6673f8ee97bc6187fef84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_0c340e70b65f3844.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e9050ceb144b580db7a2aa61d62399df_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_366e46bf30b1d983.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_6ad4fd3c25ab8899.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_6b54cc4b3ed05ad2.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_6cd3117622bfd5b0.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_6d326edb3bfcfe95.manifest
File versionNot Applicable
File size13,720
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)09:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,106
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,036
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,872
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,106
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,040
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,946
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb975558~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,878
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,403
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb975558_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,028
Date (UTC)06-Apr-2010
Time (UTC)13:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18454_none_0eb661b86d4e1763.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)17:51
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22665_none_0f3630c78672e99c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18236_none_10b475f26a62647a.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-mp4sdecd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22377_none_1113d357839f8d5f.manifest
File versionNot Applicable
File size13,696
Date (UTC)05-Apr-2010
Time (UTC)20:47
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975558 — ostatni przegląd: 09/17/2010 14:24:00 — zmiana: 1.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB975558
Opinia