Komputer połączony z siecią uwierzytelniony x IEEE 802. 1 za pośrednictwem innego 802.1 x urządzenia z obsługą nie łączy się do poprawnej sieci

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:976373
Obsługę dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Vista kończy się w dniu 12 lipca 2011 r. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że używasz systemu Windows Vista Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończącym się w niektórych wersjach systemu Windows.
Symptomy
Rozważmy następujący scenariusz:
 • Komputer łączą się w sieci uwierzytelnionego IEEE 802. 1 X, poprzez urządzenie włączone 802. 1 x, takich jak Voice over IP (VOIP) telefonu.
 • Dla komputera w stan hibernacji (stan zasilania systemu S4) lub w tryb uśpienia (stanu zasilania systemu S3).
 • Wznawiania.
W tym scenariuszu komputer nie ponownie do tej samej uwierzytelnionego wirtualnej sieci lokalnej (VLAN). Zamiast tego komputer łączy się z siecią izolowanych.

Uwaga Ten problem występuje, jeśli bezpośrednio podłączyć komputer do przełącznika 802.1 x włączona.
Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykle z pomocy technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Tę poprawkę, na komputerze musi być uruchomiony jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • Windows Vista Z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2008 R2
Uwaga Ten problem występuje również w systemie Windows XP. Jednak poprawka nie będą dostępne, ponieważ znaleziono problem poza z cyklu życia mainstream obsługi technicznej systemu Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack dla systemu Windows Vista kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935791Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Vista
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack dla systemu Windows Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
968849Jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla systemu Windows Server 2008
Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskania dodatku service pack systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976932Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie mają wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny dla tych plików na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twój bieżący bias czasu letniego (DST). Ponadto daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008
Ważne Poprawki dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 poprawek znajdują się w tych samych opakowaniach. Jednakże tylko "Windows Vista" znajduje się na stronie żądanie poprawki. Aby zażądać pakietu poprawek, który stosuje się do jednej lub obu tych systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows Vista" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły do określenia rzeczywistej system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, poziom SR (RTM, SPn), i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji plików, jak pokazano w poniższej tabeli.
  WersjaProduktPoziom SRService branch
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008Z DODATKIEM SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista i Windows Server 2008Z DODATKIEM SP2LDR
 • Service Pack 1 jest zintegrowany z wersji systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM mają 6.0.0000.XXXXXX numer wersji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu 86, Windows Server 2008 i Windows Vista x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ndisuio.sys6.0.6001.2256316 89612-Lis-200915: 50x 86
Ndisuio.sys6.0.6002.2226716 89612-Lis-200915: 37x 86
NDIS.sys6.0.6001.22563526,42412-Lis-200918: 29x 86
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22563129,02412-Lis-200917: 51x 86
Ndistrace.MOF4,54801-Kwi-200919: 00Nie dotyczy
NDIS.sys6.0.6002.22267526,40812-Lis-200918: 18x 86
Ndismigplugin.dll6.0.6002.22267129,02412-Lis-200917: 38x 86
Ndistrace.MOF4,54803-Kwi-200921: 01Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ndisuio.sys6.0.6001.2256322,01612-Lis-200916: 16x 64
Ndisuio.sys6.0.6002.2226722,01612-Lis-200915: 55x 64
NDIS.sys6.0.6001.22563733,25612-Lis-200919: 05x 64
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22563137,21612-Lis-200918: 23x 64
Ndistrace.MOF4,54801-Kwi-200916: 10Nie dotyczy
NDIS.sys6.0.6002.22267737,33612-Lis-200918: 24x 64
Ndismigplugin.dll6.0.6002.22267137,21612-Lis-200917: 43x 64
Ndistrace.MOF4,54803-Kwi-200920: 48Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ndisuio.sys6.0.6001.2256351,71212-Lis-200916: 10IA-64
NDIS.sys6.0.6001.225631,644,61612-Lis-200918: 51IA-64
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22563314,36812-Lis-200918: 09IA-64
Ndistrace.MOF4,54801-Kwi-200916: 10Nie dotyczy
NDIS.sys6.0.6002.222671,645,12815-Lis-200919: 49IA-64
Ndismigplugin.dll6.0.6002.22267314,36815-Lis-200919: 12IA-64
Ndistrace.MOF4,54803-Kwi-200920: 48Nie dotyczy
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i poprawek systemu Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, należy wybrać poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Systemu Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze odwołuje się do sekcji "Stosuje się do" artykuły do określenia rzeczywistej system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie numerów wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPunkt kontrolnyService branch
  6.1.760 0,21xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxSystem Windows 7 i Windows Server 2008 R2Z DODATKIEM SP1LDR
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2". MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzony z nimi pliki wykazu (.cat), są krytyczne stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, które atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 procesorem x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ndisuio.sys6.1.7600.2108346,08002-Lis-201119: 37x 86
Ndisuio.sys6.1.7601.2185346,08002-Lis-201120: 51x 86
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Ndisuio.sys6.1.7600.2108356,83202-Lis-201120: 09x 64
Ndisuio.sys6.1.7601.2185356,83202-Lis-201122: 08x 64
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:
 • Uruchom ponownie komputer.
 • Zresetuj kartę sieciową. Aby to zrobić, uruchom podniesionymi wiersz polecenia, wpisać netsh lan ponownie, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 • Odłącz, a następnie ponownie podłącz kabel sieciowy.
 • Użyj sterownika sieci innych firm, takich jak Cisco DNE. Jeśli zainstalowany jest sterownik innej firmy, ten sterownik zmienia zachowanie sieci i umożliwia automatyczne uwierzytelniania.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x 86 wersje systemu Windows 7
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,498
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)16: 58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_8ecc0987e56452955a6db808386096ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_8b03736e56c91786.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)16: 58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_bb36b4c7571e4a5fc1ade1cf386e23b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_88a31246d3089d70.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku695
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)16: 58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_6c4edbbe61514573.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,731
Data (UTC)02-Lis-2011
Godzina (UTC)21: 38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_6e55d24c5e5f2771.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,731
Data (UTC)02-Lis-2011
Godzina (UTC)23: 16
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych 64-bitowego systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuAmd64_40d282093b8e01f98d18e37359dc586a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_cd80eba66e718ba6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)16: 58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_a6a03f9044a86305890536970921bfdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_10be07632487bc51.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)16: 58
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c86d774219aeb6a9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,735
Data (UTC)02-Lis-2011
Godzina (UTC)22: 27
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_ca746dd016bc98a7.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku6,735
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)01: 07
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,516
Data (UTC)03-Lis-2011
Godzina (UTC)16: 58
PlatformaNie dotyczy

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 976373 — ostatni przegląd: 02/20/2012 06:51:00 — zmiana: 3.0

Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB976373 KbMtpl
Opinia