Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Funkcja Social Connector nie działa w programie Outlook 2010 lub Outlook 2013

Symptomy
W okienku Osoby w programie Microsoft Outlook 2010 lub w jego nowszej wersji nie są wyświetlane informacje dotyczące kontaktów, takie jak działania, spotkania, aktualizacje stanu lub wiadomości e-mail. Zamiast tego funkcja Microsoft Social Connector wyświetla następujące komunikaty:
Usługa wyszukiwania nie może zwrócić wyników dla tego widoku. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Brak elementów do wyświetlenia w tym widoku.


Dodatkowe informacje o tym problemie
W przypadku zminimalizowania okienka Osoby wyświetlane jest następujące powiadomienie:
Niektóre funkcje okienka Osoby są wyłączone, ponieważ składnik Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows jest niedostępny.
Ponadto próba wyszukania informacji w programie Outlook powoduje zwrócenie jednego z następujących komunikatów o błędzie:
Funkcja Wyszukiwanie błyskawiczne jest niedostępna, gdy program Outlook działa z uprawnieniami administratora. Aby używać funkcji Wyszukiwanie błyskawiczne, zakończ, a następnie ponownie uruchom program Outlook bez uprawnień administratora.

Nie zainstalowano usługi Windows Search. Jeśli ta usługa nie jest zainstalowana, program Outlook nie może udostępniać szybkich wyników wyszukiwania za pomocą funkcji wyszukiwania błyskawicznego. Aby uzyskać informacje dotyczące włączania tego składnika opcjonalnego wchodzącego w skład systemu operacyjnego, zobacz Pomoc zainstalowanej wersji systemu Microsoft Windows.

Aparat usługi Windows Search jest obecnie wyłączony. Jeśli ta usługa nie jest uruchomiona, program Outlook nie może udostępniać szybkich wyników wyszukiwania za pomocą funkcji wyszukiwania błyskawicznego.

Aby włączyć funkcję wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook, musisz pobrać i zainstalować składnik systemu Microsoft Windows.
Rozwiązanie
Aby można było korzystać z funkcji Outlook Social Connector w programie Outlook, usługa Windows Search musi być zainstalowana i włączona. Ponadto nie należy uruchamiać programu Outlook przy użyciu polecenia Uruchom jako administrator. Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać poniższe czynności.

Krok 1: Zainstalowanie usługi Windows Search

Sprawdzenie, czy usługa Windows Search jest uruchomiona w systemie Windows

W systemie Windows funkcja Windows Search jest instalowana automatycznie. Może jednak być konieczne sprawdzenie, czy usługa wyszukiwania systemu Windows działa w oczekiwany sposób. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Panel sterowania.
 2. Wpisz tekst usługi w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Wyświetl usługi lokalne.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję usługi Windows Search.
 4. Upewnij się, że w polu Typ uruchomienia wybrano ustawienie Automatycznie (opóźnione uruchomienie) lub Automatycznie.
 5. Sprawdź, czy usługa ta ma stan Uruchomiono. Jeżeli tak nie jest, kliknij polecenie Uruchom.
 6. Kliknij przycisk OK.

Instalowanie usługi Windows Search w systemie Windows 8 i Windows 7

 1. Zakończ pracę programu Outlook.
 2. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy i funkcje lub Odinstaluj program.
 3. W okienku nawigacji kliknij pozycję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows.
 4. W oknie dialogowym Funkcje systemu Windows odszukaj i zaznacz kliknięciem pole wyboru Windows Search. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).

 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Po zainstalowaniu funkcji Windows Search kliknij pozycję Uruchom ponownie teraz, aby ponownie uruchomić komputer.
 7. Po ponownym uruchomieniu komputera uruchom program Outlook.

  Uwaga Gdy program Outlook zostanie uruchomiony po zainstalowaniu usługi Windows Search, może pojawić się okno dialogowe podobne do poniższego.

Instalowanie usługi Windows Search w systemach Windows Vista i Windows XP

Pobierz program Windows Search 4.0 z następujących stron Centrum pobierania: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania programu Windows Search 4.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia go w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:
940157 Opis programu Windows Search 4.0 oraz pakietu wielojęzycznego interfejsu użytkownika dla tego programu

Krok 2: Uruchomienie programu Outlook bez używania polecenia Uruchom jako administrator

W systemach Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8 należy kliknąć pozycję Outlook na ekranie startowym.

W starszej wersji systemu Windows należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Wszystkie programy, kliknąć polecenie Microsoft Office, a następnie kliknąć polecenie Microsoft Outlook.

Uwaga Należy pamiętać, aby nie używać polecenia Uruchom jako administrator.
fixit fix it
Właściwości

Identyfikator artykułu: 976786 — ostatni przegląd: 03/31/2016 19:12:00 — zmiana: 11.0

Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2013

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbsurveynew kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbconsumer KB976786
Opinia