Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.3

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS09-067 i MS09-068, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

W aktualizacji dla pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.3 uwzględniono zmiany ulepszające zabezpieczenia, stabilność i wydajność. Ponadto zawiera ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera złośliwym kodem.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja dla pakietu Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.3 zawiera następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac

 • Udoskonalone zabezpieczenia.Ta aktualizacja eliminuje luki w zabezpieczeniach pakietu Office 2008, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyn zabezpieczeń wymieniony we wcześniejszej części tego dokumentu.
 • Zwiększona stabilność.Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie aplikacji pakietu Office 2008 podczas ich otwierania lub używania.
 • Dokumenty pakietu Office dla systemu Windows, do których są dołączone metapliki, po otwarciu ich w pakiecie Office 2008 dla komputerów Mac zawierają teraz poprawne odstępy w tekście.Ta aktualizacja rozwiązuje problemy z odstępami w tekście występujące w przypadku otwierania w pakiecie Office 2008 dla komputerów Mac dokumentów pakietu Office dla systemu Windows z dołączonymi obiektami OLE lub metaplikami.

Ulepszenia dla programu Microsoft Word 2008 dla komputerów Mac

 • Zwiększona stabilność.Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący nieoczekiwane zamykanie programu Word w następujących scenariuszach:
  • Użytkownik zaakceptował śledzone zmiany w dokumencie.
  • Użytkownik pracował nad dokumentami z ustawieniami dwóch różnych języków i uruchomił sprawdzanie gramatyki języka włoskiego.
  • Użytkownik podjął próbę zapisania szablonu biuletynu jako dokumentu doc.

Ulepszenia dla programu Microsoft Excel 2008 dla komputerów Mac

 • Zwiększona stabilność podczas pracy z tabelami przestawnymi. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący sporadyczne nieoczekiwane zamykanie programu Excel podczas pracy z tabelami przestawnymi.
 • Funkcja WORKDAY (DZIEŃ.ROBOCZY) wyklucza weekendy i dni wolne. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący uwzględnianie przez funkcję WORKDAY (DZIEŃ.ROBOCZY) weekendów i dni wolnych.

Ulepszenia dla programu Microsoft PowerPoint 2008 dla komputerów Mac

 • Zwiększona stabilność.Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący następujące działanie programu PowerPoint 2008:
  • Po ukryciu programu PowerPoint z poziomu wzorca slajdów następuje nieoczekiwane zamknięcie programu PowerPoint.
  • Program PowerPoint ulega awarii po kliknięciu w celu edytowania tekstu, gdy jest wybrana opcja Do not check Spelling (Nie sprawdzaj pisowni) w oknie dialogowym Language (Język) dostępnym w menu Tools (Narzędzia).

Ulepszenia dla programu Microsoft Entourage 2008 dla komputerów Mac

 • Zaktualizowane informacje o strefach czasowych. Ta aktualizacja obejmuje zaktualizowane informacje o strefach czasowych.
 • Zaktualizowany filtr wiadomości-śmieci. Ta aktualizacja zawiera nowy plik definicji służący do ochrony przed wiadomościami-śmieciami.

Ulepszenia dla programu Microsoft Document Connection dla komputerów Mac

 • Zwiększona stabilność programu Document Connection. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Document Connection nie można otworzyć niektórych plików lub że w następujących scenariuszach jest wyświetlany błąd:
  • Pliki nie są skojarzone z żadną aplikacją do ich uruchamiania.
  • Pliki mają w nazwach znak równości (=).
  • Jest wyewidencjonowanych wiele plików o różnych typach.
 • Polecenie Copy Link (Kopiuj łącze) w menu skrótów umożliwia kopiowanie adresów URL. Ta aktualizacja zawiera polecenie Copy Link (Kopiuj łącze) umożliwiające kopiowanie adresów URL za pomocą menu skrótów.
 • Ikona File (Plik) wskazuje poprawny stan pliku. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Document Connection stan ikony Edit (Edycja) jest wskazywany jako tylko do odczytu po otwarciu pliku dwa razy.
 • W programie Document Connection jest otwierany tylko plik, który użytkownik wskazał do otwarcia. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Document Connection przy każdym otwarciu pliku jest też otwierany pusty dokument. To działanie występuje, gdy przed otwarciem pliku z poziomu programu Document Connection jest już otwarta aplikacja skojarzona z plikiem.
 • Kombinacja klawiszy CMD+R umożliwia odświeżanie. Ta aktualizacja powoduje przypisanie kombinacji klawiszy CMD+R do operacji odświeżania.
 • Można nawiązywać połączenie z usługą Office Live Workspace za pomocą kont „@msn.com”. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący odrzucanie kont @msn.com w programie Document Connection w przypadku próby nawiązania połączenia z usługą Office Live Workspace.
 • W programie Document Connection można przekazywać i pobierać pliki o rozmiarze zero kilobajtów (KB). Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący odrzucanie w programie Document Connection pustych plików o rozmiarze zero KB.
 • Rozmiar nowo przekazanego pliku jest właściwie odzwierciedlany. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Document Connection rozmiar nowo przekazanego pliku nie jest wyświetlany do czasu zaktualizowania ekranu.
 • Nazwy bibliotek witryny ze znakami kontrolnymi są poprawnie wyświetlane w programie Document Connection. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Document Connection w nazwach bibliotek witryny zamiast znaków kontrolnych są wyświetlane przypadkowe znaki.
 • W programie Document Connection hasła witryn HTTPS są przechowywane w pęku kluczy. Ta aktualizacja rozwiązuje problem powodujący, że w programie Document Connection użytkownik jest monitowany o poświadczenia nawet wtedy, gdy hasło jest przechowywane w pęku kluczy. Ten problem występuje tylko w przypadku witryn zabezpieczonych.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach dla pakietu Office 2008. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
953822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.1 (j. ang.)
956344 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
958267 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
960401 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5
968694 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.7
971822 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.9
973254 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.0 (j. ang.)
974170 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.1 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń w aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.1.4, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 12.2.3 dla pakietu Office 2008 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.4.9 (Tiger) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia to wymaganie wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji 12.2.3 dla pakietu Office 2008 dla komputerów Mac należy zainstalować aktualizację 12.1.0 dla pakietu Office 2008 dla komputerów Mac lub starsze wersje.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2008, a następnie uruchom dowolną aplikację pakietu Office. Na przykład uruchom program Word.
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.2.3.

Data wydania: 10 listopada 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwagi:
 • Aktualizacja 12.2.3 dla pakietu Office 2008 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2008 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Propriedades

ID do Artigo: 976828 - Última Revisão: 11/16/2009 11:59:13 - Revisão: 1.0

Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB976828
Comentários