Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach w protokole TLS/SSL umożliwia fałszowanie zawartości

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
980436 MS10-049: Luki w zabezpieczeniach bezpiecznego kanału (SChannel) umożliwiają zdalne wykonywanie kodu
W celu wyeliminowania luki w zabezpieczeniach opisanej wcześniej w dokumencie Security Advisory 977377 zaleca się wdrożenie przez klientów aktualizacji zabezpieczeń 980436 (opisano ją w biuletynie MS10-049). Jednak dla użytkowników mających środowiska niestandardowe, w których zdecydowano o wyłączeniu ponownego negocjowania protokołu TLS, pozostają dostępne pakiety tymczasowych obejść problemu.  
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Więcej informacji

Informacje o tej aktualizacji

Opis tej aktualizacji

Ta aktualizacja nie jest aktualizacją zabezpieczeń, którą może zainstalować użytkownik końcowy. Stosowanie tej aktualizacji jest zalecane tylko administratorom serwerów. Ta aktualizacja implementuje obejście problemu powodujące wyłączenie obsługi ponownego negocjowania protokołów TLS (Transport Layer Security) i SSL (Secure Sockets Layer) w systemach, których dotyczy problem, w celu zapewnienia łączącym się z tymi serwerami klientom ochrony przed skutkami wykorzystania tej luki w zabezpieczeniach.

Ponowne negocjowanie protokołu TLS jest składnikiem protokołu Transport Layer Security i może być wymagane przez niektóre aplikacje. Zaleca się klientom sprawdzenie potrzeby zaimplementowania tego obejścia problemu i w razie konieczności jego zastosowania uważne przetestowanie jego działania w odpowiednich scenariuszach wdrażania.

Funkcjonalność i przeznaczenie tego obejścia problemu

To obejście problemu umożliwia administratorom systemów zapewnienie wszystkim łączącym się z ich serwerami klientom ochrony przed skutkami wykorzystania luki w zabezpieczeniach opisanej w dokumencie Security Advisory 977377. To zadanie jest realizowane w tym obejściu problemu przez wyłączenie ponownego negocjowania protokołu TLS/SSL. Jest to składnik protokołu TLS/SSL, który jest narażony na występowanie problemu.

To obejście problemu jest skuteczne tylko wtedy, gdy jest zainstalowane w instalacji serwera. Zainstalowanie tego obejścia problemu pozwala chronić wszystkie połączenia z tym serwerem inicjowane przez klientów. Nie należy instalować tego obejścia na komputerach klienckich, ponieważ nie zapewnia to żadnego ulepszenia zabezpieczeń.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

 • W przypadku tworzenia relacji zaufania federacji z programem Microsoft Federation Gateway po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie można używać parametru starszej usługi zapewniającej obsługę administracyjną (–UseLegacyProvisioningService). Ta aktualizacja zabezpieczeń uniemożliwi poprawne działanie relacji zaufania federacji. Ten problem wystąpi, jeśli instalacja tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze, na którym jest uruchomiony program Exchange Server 2010 lub program Exchange Server 2010 z dodatkiem Service Pack 1, zostanie przeprowadzona przed utworzeniem relacji zaufania federacji. Aby uniknąć tego problemu, relacje zaufania federacji należy utworzyć przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń. 
  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu relacji zaufania federacji przy użyciu parametru –UseLegacyProvisioningService, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Zainstalowanie tej aktualizacji na komputerze z zainstalowanym klientem usług Microsoft Online Single Sign-In może powodować występowanie następujących problemów:
  • Klient logowania nie może uzyskać informacji o konfiguracji użytkownika. Ma to wpływ tylko na nowych użytkowników, którzy pierwszy raz uruchamiają klienta logowania. Klient logowania nie może uzyskać informacji potrzebnych do skonfigurowania programu Outlook. Jeśli klient logowania już uruchomił i skonfigurował aplikacje, nie występują żadne dodatkowe związane z nim problemy.
  • Użytkownikom programu Outlook nie są wyświetlane informacje o czasie wolnym/zajętym. Z tego powodu ta aktualizacja ma też wpływ na istniejących użytkowników programu Outlook.
  Aby rozwiązać ten problem, należy dla wpisu rejestru DisableRenegoOnClient ustawić wartość 0 (zero), a następnie ponownie uruchomić komputer.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

  Aby skonfigurować wpis rejestru DisableRenegoOnClient, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit.exe na liście Programy.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DisableRenegoOnClient, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  5. W polu Dane wartości wpisz 0, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zakończ Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
 • Ta aktualizacja wyłącza ponowne negocjowanie protokołu TLS/SSL, które jest typową funkcją protokołu, wymaganą przez określone aplikacje. Może ono spowodować, że to oprogramowanie przestanie działać zgodnie z oczekiwaniami. W przypadku występowania jakichkolwiek efektów ubocznych klienci powinni odinstalować to obejście problemu w celu rozwiązania tych problemów.

  Firma Microsoft przetestowała wymienione poniżej oprogramowanie i stwierdziła występowanie problemów po zainstalowaniu tej aktualizacji:
  • Funkcja DirectAccess systemu Windows 7. Interfejs HTTPS IP nie działa.
  • Program Exchange ActiveSync. Nie działa w przypadku korzystania z uwierzytelniania za pomocą certyfikatów klientów.
  • Program Internet Information Services (IIS). W niektórych konfiguracjach stwierdzono wpływ na program IIS z zastosowaniem uwierzytelniania za pomocą certyfikatów klientów, również w przypadku scenariuszy z mapowaniem certyfikatów. Nie stwierdzono wpływu na uwierzytelnianie za pomocą certyfikatów klientów w całej witrynie — ta funkcja nadal działa.
  • Program Internet Explorer. Jeśli odwiedzana witryna sieci Web wymaga uwierzytelniania za pomocą certyfikatów klientów, ale nie uwierzytelniania za pomocą certyfikatów klientów w całej witrynie, pomyślne nawiązanie połączenia może okazać się niemożliwe.

Konfiguracja

Po zainstalowaniu ta aktualizacja wyłącza ponowne negocjowanie po stronie klienta i po stronie serwera. Tym zachowaniem można sterować za pomocą dwóch kluczy rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnClient


HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\DisableRenegoOnServer
Uwagi
 • Jeśli występuje podklucz DisableRenegoOnClient i ma wartość różną od zera:
  • Klient nie inicjuje ponownego negocjowania.
  • Klient nie odpowiada na ponowne negocjowanie.
 • Jeśli brakuje podklucza DisableRenegoOnClient lub ma on wartość zero:
  • Klient inicjuje ponowne negocjowanie.
  • Klient odpowiada na ponowne negocjowanie.
 • Jeśli występuje podklucz DisableRenegoOnServer i ma wartość różną od zera:
  • Inicjowanie ponownego negocjowania przez serwer jest niedozwolone.
  • Serwer nie odpowiada na żądania ponownego negocjowania od klienta.
 • Jeśli brakuje podklucza DisableRenegoOnServer lub ma on wartość zero:
  • Inicjowanie ponownego negocjowania przez serwer jest dozwolone.
  • Serwer odpowiada na żądania ponownego negocjowania od klienta.
Rozwiązanie
Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Aktualizacja dla systemu Windows 7

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.1-KB977377-x86.

Aktualizacja dla systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.1-KB977377-x64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.1-KB977377-ia64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 R2 x64 Edition

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.1-KB977377-x64.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.0-KB977377-x86.

Aktualizacja dla systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.0-KB977377-x64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.0-KB977377-x86.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.0-KB977377-ia64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2008 x64 Edition

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows6.0-KB977377-x64.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB977377-x86-ENU.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsServer2003-KB977377-ia64-ENU.

Aktualizacja dla systemu Windows Server 2003 x64 Edition

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU.

Aktualizacja dla systemu Windows XP x64 Edition

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsServer2003.WindowsXP-KB977377-x64-ENU.

Aktualizacja dla systemu Windows XP

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet WindowsXP-KB977377-x86-ENU.

Aktualizacja dla systemu Windows 2000

Plik do pobraniaPobierz teraz pakiet Windows2000-KB977377-x86-ENU.

Data wydania: 9 lutego 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll5.1.2195.7371147,72830-Jan-201002:50x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201015:05x86SP2SP2GDR
Schannel.dll5.1.2600.3664168,96029-Jan-201014:41x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201015:00x86SP3SP3GDR
Schannel.dll5.1.2600.5931147,45629-Jan-201014:46x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657259,07201-Feb-201021:55x64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:55x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530190,97601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587265,21601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657260,09601-Feb-201021:52x64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:52x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201007:20x86SP2SP2GDR
Ksecdd.sys5.2.3790.4530135,16815-Jun-200917:07x86SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587146,94411-Sep-200911:03x86SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201007:54x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Schannel.dll5.2.3790.4657473,08801-Feb-201021:52IA-64SP2SP2GDR
Wschannel.dll5.2.3790.4657150,01601-Feb-201021:52x86SP2SP2GDR\WOW
Ksecdd.sys5.2.3790.4530322,04801-Feb-201021:49IA-64SP2SP2QFE
Msv1_0.dll5.2.3790.4587396,80001-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Schannel.dll5.2.3790.4657475,13601-Feb-201021:50IA-64SP2SP2QFE
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4587146,94401-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wschannel.dll5.2.3790.4657151,04001-Feb-201021:50x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6000.16997343,55208-Jan-201020:01x64
Schannel.dll6.0.6000.21198344,06408-Jan-201019:51x64
Schannel.dll6.0.6001.18399339,45608-Jan-201019:56x64
Schannel.dll6.0.6001.22600339,96808-Jan-201019:40x64
Schannel.dll6.0.6002.18181338,94408-Jan-201019:10x64
Schannel.dll6.0.6002.22306339,45608-Jan-201018:59x64
Schannel.dll6.0.6000.16997272,38408-Jan-201019:48x86
Schannel.dll6.0.6000.21198272,38408-Jan-201019:22x86
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.0.6001.18399788,99208-Jan-201019:36IA-64
Schannel.dll6.0.6001.22600790,52808-Jan-201019:12IA-64
Schannel.dll6.0.6002.18181788,99208-Jan-201019:38IA-64
Schannel.dll6.0.6002.22306790,52808-Jan-201018:46IA-64
Schannel.dll6.0.6001.18399271,36008-Jan-201019:24x86
Schannel.dll6.0.6001.22600271,87208-Jan-201019:17x86
Schannel.dll6.0.6002.18181271,36008-Jan-201018:28x86
Schannel.dll6.0.6002.22306271,87208-Jan-201019:03x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,959
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,842
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,466
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,752
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,949
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,680
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,915
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,406
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,841
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,758
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,305
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,045
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,392
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,953
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,234
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,804
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,839
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,294
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,341
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,700
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,127
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,170
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,697
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_21afb2946fc5f90af75abef9a7696f30_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_cd0821040722104e.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_22ee6d0b86064bd4d4bb107a31c31c38_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_64f92a7e54c5e42c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2aaff80ad30df9d84501b772cbbc1724_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_652d3964efdfbac3.manifest
File versionNotApplicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_2b04c404f9c46450339ba261a27d877f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_98097d586ad948ed.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_40e76e5513be7e8ea4c3d0909deff69d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5140e460391155cf.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_4ea9ca7cc46c6c1a7a2a781471970bd2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8c3809ff608a6a3d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_6dc1e7bfb4a35cd0b25583ae3f124cdf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_eb9c986c3b7b3238.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_b6c286e17e699c14ca53dbec1051b94e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ebf4bcb2f3406616.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_bf992a6e8c967f8128b9500995a43493_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d4f204113e5f75a3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_cecd5a84404e57bead370c313c37d161_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1e67a872fb65e36b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_d624e7f5df0f2581c5c90c1801401e69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_ae26db5ede44829e.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_db479d294b1b6e929075fa610bbb5d27_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_cf53b9c0983bc8e5.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_18eb4a76e9e935e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_1975bfae03062243.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad389b0e70df97f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb576f9ffeab40f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbccb1ae4336521.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da1ea9dfd0ba13d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_1fd5c4d4585eea1f.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_20603a0b717bd682.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date(UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21be040e5583adbe.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_229ff1576e60684e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a7457852a91960.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248c64fb6b81557c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,090
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:38
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_22ae6cdb787964ee4f041f3a7473bd82_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_2b328e170c75bd64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28f9f1d797a8483e18bc3272a35c4ce9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_4c043693a3647b31.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d7ef27f40e21b95ee18b71ed9126f84_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_92bce59f247f2d9f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_379018ec187ef12fe77a1aae6aa0fbce_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_2fb28874c269cade.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4158a26449c034e4217c90dd0586ef1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_db48b8121cc4e5b0.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_501e54a52da9404a50b1a2c8e57c9847_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_5e1f868d6520372c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5561a1a063eb1fa9195000fa6e155d3a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_18508361dac5eb2f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_560c12a949bb0f2e3f0d3b5e7eb464e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_d63b3d2b80d7eb92.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58d373785dfd33ec935de5b0ce5e200a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_48db1a3c2e625244.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c87ba082801e73d5bb0cf3fe31ab43c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8802db818f0432c2.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_752de790ceef865623319d26aae6af3b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_27ec97be48d507b8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_94c5baef4a88611232d645341795a4fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_624918fb8e592ecb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9f13b6417f38581ca24eafb61b41ddf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_8e932a037747f1b3.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bb79c7fc33a2b1e22ed95e76bc33fdaf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_be031972d3ce7049.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e0f3e8b432dcdc91043aa918f214e7e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_a55a2b54fd9abcb8.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_edca1e1fd70a84e277ae01dddd65150b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_67e8a9132fffaaf1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7509e5faa246a716.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
FilenameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_75945b31bb639379.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_76f225349f6b6ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_77d4127db8482545.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_78db669e9c90d657.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_79c08621b5691273.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_7bf4605810bc5b55.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_7c7ed58f29d947b8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_7ddc9f920de11ef4.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_7ebe8cdb26bdd984.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_7fc5e0fc0b068a96.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_80ab007f23dec6b2.manifest
File versionNot Applicable
File size18,120
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,429
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,314
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,764
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,480
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,762
Date(UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,639
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,313
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,934
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,321
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,065
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,592
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,469
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_for_kb977377_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,816
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,851
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,312
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,359
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,685
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,712
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,143
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,186
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
Filesize1,732
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,737
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16997_none_86490aaa451d1d50.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21198_none_86d37fe15e3a09b3.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)16:39
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_3c3cbce168fe706a696299718959180d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_d597a6e6d1d37e97.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4063fb7214e41c9ef3cafbcc667e9938_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_e7a0283e150a29d8.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
FilenameIa64_5ed9e191843a564ba82cf4d177be33fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_0066ef12a0ed25e5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7629d5a4255464da8bf4fad5de087d55_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_54743c8904f7feeb.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_86642526c96ea97cc66a176d9a109e64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_c87e615506e3f877.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a9f7f0b13a141b477c902f8cbaa9d91a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_f09ab7c5ea65e7c1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b06c8f0430a14d2e195e13ac0f6c14ca_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_96ca0daa5a7d2a4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b73b29d6ba27c1562749008b51bc7042_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ea597d93b82a8ca4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d91d01c492d60c2d27c55bcbaaea1a54_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_d49afd818a6f1d8e.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f1ce3c495184e2499180ecc5f1a8601a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_244992085d15a756.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_1ad52da6e70c027b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:22
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_1bb71aefffe8bd0b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_1cbe6f10e4316e1d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)01:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_1da38e93fd09aa39.manifest
File versionNot Applicable
File size1,061
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_21bfa8045581b6ba.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_22a1954d6e5e714a.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:33
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_23a8e96e52a7225c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)02:00
PlatformNot Applicable
FilenameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_248e08f16b7f5e78.manifest
File versionNot Applicable
File size18,105
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,632
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,298
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,252
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)10-Jan-2010
Time (UTC)08:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18399_none_883149e44241e0ef.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:34
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_8913372d5b1e9b7f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18181_none_8a1a8b4e3f674c91.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)18:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_8affaad1583f88ad.manifest
File versionNot Applicable
File size17,557
Date (UTC)09-Jan-2010
Time (UTC)19:31
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498345,60007-Jan-201009:50x64
Schannel.dll6.1.7600.20611345,60007-Jan-201009:44x64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Schannel.dll6.1.7600.16498635,39207-Jan-201008:28IA-64
Schannel.dll6.1.7600.20611635,39207-Jan-201008:25IA-64
Schannel.dll6.1.7600.16498220,67207-Jan-201009:03x86
Schannel.dll6.1.7600.20611220,67207-Jan-201009:14x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,506
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,529
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,230
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_895537e71d7cf21cb7aafbbdf9f95b8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_50807ca73a2a7986.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_aca271b94f78a321448abb9b50e25469_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_28500e2f14212c67.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_b82b1d0c948bb408c58872715b6c534d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_029230eae8cc9105.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_dc739baa0369d6c15638fdaa61a35179_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_0169fe2d46906672.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afa59ac48261d10.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd375b761092918.manifest
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e4d409b69bd14f.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bdf014cf7edd57.manifest
File versionNot Applicable
File size12,919
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:41
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_032442c7d6dc6d7dfdd5794f464c4732_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_4267cc94815f26a4.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bc8d37768e1cfaf0c3665c47fb68b7f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_aefd8d28ef933d84.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b5f7780cb803fdc30d035aed2ebfd65_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_d6c2b05518d1852d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1bb3acb670acea8d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8e921ba8550d7cc167aa2bebc183535_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_d7a407feb0fde7a1.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_8f8d7f2f974524ff.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7718f53000838e46.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_77f2113b19669a4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7e036f8d6ef94285.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_7edc8b9887dc4e8d.manifest
File versionNot Applicable
File size12,921
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,219
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,118
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNotApplicable
File size2,023
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,918
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb977377~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,544
Date (UTC)07-Jan-2010
Time(UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_145fc7cbac50555284374504472d8a7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_5d49f3265d6a8abf.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2a44db7f7f15342b00196fec8defab5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_7de9b3e5c70cfc1f.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d81477442a0f0d59fadd82ac16ad95d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_10a69e8c5cdfa4a3.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_afc8a0d8ca43630b7e1207603f4412f6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_41a6cc315467d0e8.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ba941c28922aa0216209dc05c6b4897f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_bf96b528b84d8253.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e404c0d2e5cf943c318a9ad10ec5f3d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_337087a1dee5bcc5.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_1afbfda24824260c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..l-tls-renegotiation_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_1bd519ad61073214.manifest
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_21e677ffb699da4b.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_22bf940acf7ce653.manifest
File versionNot Applicable
File size12,920
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)10:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,689
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
FilenamePackage_2_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb977377~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,536
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,195
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb977377_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)07-Jan-2010
Time(UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16498_none_885819dfa35a0480.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:18
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-security-schannel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20611_none_893135eabc3d1088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,945
Date (UTC)07-Jan-2010
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 977377 — ostatni przegląd: 10/03/2011 18:25:00 — zmiana: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbregistry kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB977377
Opinia