Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 9 marca 2010

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-017. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń próba zapisania skoroszytu udostępnionego może skutkować zwróceniem komunikatu o błędzie podobnego do następującego:
  Ten plik nie jest już udostępniony
  Ten problem może występować, jeśli plik zapisano w lokalizacji sieciowej, a następnie skonfigurowano jako skoroszyt udostępniony. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.
  W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:
  • Aby uniknąć tego problemu, podczas tworzenia skoroszytu, który musi zostać udostępniony, należy włączyć opcję skoroszytu udostępnionego przed zapisaniem go w udziale sieciowym.
  • Jeśli problem już występuje, wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz skoroszyt udostępniony i zapisz go na dysku lokalnym.
   2. Włącz opcję skoroszytu udostępnionego.
   3. Zapisz skoroszyt w udziale sieciowym.
  Aby uzyskać więcej informacji o sposobie udostępniania skoroszytu, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
 • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007
 • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2007
Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
973593 MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2007: 10 listopada 2009

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel 2007 (KB978382)
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6524.500318,343,27215-Jan-201008:57
Excel.manNot Applicable79126-Feb-200919:58
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026-Feb-200921:09
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2007 poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność aktualizacja 32-bitowe 978382 excel office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 978382 — ostatni przegląd: 01/05/2011 04:42:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Excel 2007

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB978382
Opinia