MS10-017: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 9 marca 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-017. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń tytuł aktualizacji wymieniony w oknie Dodawanie lub usuwanie programów lub Programy i funkcje dostępnym w Panelu sterowania może być podany w języku chińskim (uproszczonym) zamiast na przykład w języku angielskim.

  Uwaga Ten problem nie wpływa na działanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Jest to tylko problem niezgodności tekstu.

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Odinstaluj tę aktualizację zabezpieczeń.
  2. Odwiedź poniższą stronę Centrum pobierania Microsoft w celu ponownego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń: Tę aktualizację dla programu Excel 2003 można też pobrać bezpośrednio, korzystając z tego łącza:
   PobierzPobierz teraz pakiet office2003-KB978474-FullFile-ENU.exe.

Inne obejścia problemu

Obejście 1

Ten problem można obejść, zmieniając wpis rejestru aktualizacji MS10-017 za pomocą programu Reg.exe w celu poprawienia tekstu wyświetlanego w elemencie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Ważna uwaga Ten skrypt jest udostępniany taki, jaki jest. Jest tylko przykładem. Firma Microsoft nie udziela żadnej gwarancji ani nie świadczy pomocy technicznej związanej z tym skryptem. Użytkownik korzysta z tego skryptu na własną odpowiedzialność. Nadrzędny klucz rejestru instalatora dla tego konkretnego produktu jest zależny od języka używanego produktu Excel 2003:
 • Klucz nadrzędny dla systemów w angielskiej wersji językowej: 9040110900063D11C8EF10054038389C
 • Klucz nadrzędny dla systemów w hiszpańskiej wersji językowej: A0C0110900063D11C8EF10054038389C
 • Klucz nadrzędny dla systemów w niemieckiej wersji językowej: 7040110900063D11C8EF10054038389C
 • Klucz nadrzędny dla systemów w japońskiej wersji językowej: 1140110900063D11C8EF10054038389C
Aby zmienić wpis rejestru dla aktualizacji MS10-017, wykonaj następujące czynności:
 1. Utwórz kopię zapasową kluczy rejestru, stosując następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  REG EXPORT HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\90403E1900063D11C8EF10054038389C\Patches\7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E KB978474_BkUp.reg
 2. Zaimportuj zaktualizowany klucz rejestru, stosując następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
  REG ADD HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\9040110900063D11C8EF10054038389C\Patches\7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E /v DisplayName /t REG_SZ /d "Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Excel 2003 (KB978474): EXCEL" /f
  Uwaga W przypadku systemów Windows Vista i Windows Server 2008 należy najpierw przejąć prawo własności do tego klucza rejestru.
Jak cofnąć zastosowanie obejścia problemu
Aby przywrócić stan pierwotny, należy uruchomić następujące polecenie w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:
REG IMPORT KB978474_BkUp.reg

Obejście 2

W poniższym skrypcie dodano jeszcze jeden skrypt wiersza polecenia, służący do ustalenia, który dokładnie klucz jest używany. Może to być przydatne w przypadku niedokładnych informacji o klientach i środowisk mieszanych z różnymi wersjami językowymi.
@Echo offREG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products" /s | find "7DC3DBE3862DA2449A52E2C25C899D8E" > 978474_out.txtfor /f %%a in (978474_out.txt) do REG ADD "%%a" /v DisplayName /t REG_SZ /d "Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Excel 2003 (KB978474): EXCEL" /fDel 978474_out.txt /qexit

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
973475 MS09-067: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 10 listopada 2009

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel 2003 (KB978474)
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe11.0.8320.010,352,97606-Jan-201018:06
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos 2003 poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność aktualizacja 32-bitowe 978474 office
Propriedades

ID do Artigo: 978474 - Última Revisão: 04/09/2010 12:55:00 - Revisão: 5.0

Microsoft Office Excel 2003

 • kbexpertisebeginner kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB978474
Comentários