Na komputerach z systemem Windows 7 pamięci do wykorzystania może być mniej niż pamięci zainstalowanej

Symptomy
Na komputerze z systemem Windows 7 może być mniej pamięci (RAM) do wykorzystania niż pamięci zainstalowanej.

Na przykład 32-bitowa wersja systemu Windows 7 może raportować, że jest tylko 3,5 GB pamięci systemowej do wykorzystania na komputerze, na którym zainstalowano 4 GB pamięci.

Ewentualnie 64-bitowa wersja systemu Windows 7 może raportować, że jest tylko 7,1 GB pamięci systemowej do wykorzystania na komputerze, na którym zainstalowano 8 GB pamięci.

Uwaga Ilość pamięci do wykorzystania podana w przykładach jest przybliżona. Pamięć do wykorzystania to obliczona ilość łącznej pamięci fizycznej po odjęciu pamięci „sprzętowej zarezerwowanej”.

Aby wyświetlić pamięć zainstalowaną i pamięć do wykorzystania w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Sprawdź wartość Zainstalowana pamięć (RAM) w obszarze System. Jeśli na przykład jest tam wyświetlona wartość 4,00 GB (dostępne: 3,5 GB), oznacza to, że masz 3,5 GB pamięci do wykorzystania z 4 GB pamięci zainstalowanej.
Przyczyna
Jest to oczekiwane zachowanie na komputerach z systemem Windows 7. Obniżenie dostępnej pamięci systemowej zależy od konfiguracji następujących elementów:
 • Urządzenia zainstalowane na komputerze i pamięć zarezerwowana dla tych urządzeń
 • Możliwość obsługi pamięci przez płytę główną
 • Ustawienia i wersja systemu BIOS
 • Zainstalowana wersja systemu Windows 7 (na przykład wersja Windows 7 Starter Edition obsługuje tylko 2 GB pamięci zainstalowanej).
 • Inne ustawienia systemu
Jeśli na przykład w komputerze jest zainstalowana karta wideo z 256 MB wbudowanej pamięci, pamięć ta musi być mapowana w obszarze pierwszych 4 GB przestrzeni adresowej. Jeśli jest już zainstalowane 4 GB pamięci systemowej, część tej przestrzeni adresowej musi zostać zarezerwowana na mapowanie grafiki w pamięci. Mapowanie grafiki w pamięci zajmuje część pamięci systemowej. Zmniejsza to ogólną ilość pamięci systemowej dostępną dla systemu operacyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określania sposobu wykorzystania pamięci na komputerze, zobacz temat „Alokacja pamięci fizycznej w systemie Windows 7” w sekcji „Więcej informacji”.
Różne możliwości do sprawdzenia
Istnieje kilka sytuacji dodatkowych, które mogą spowodować, że pamięci RAM do wykorzystania będzie mniej, niż oczekiwano. Te problemy i możliwe rozwiązania wymieniono tutaj:

Sprawdzanie ustawień konfiguracji systemu

Ten problem może wystąpić, ponieważ niepoprawnie zaznaczono opcję Maksymalna pamięć. Aby to naprawić, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz msconfig w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję msconfig na liście Programy.
 2. W oknie Konfiguracja systemu na karcie Rozruch kliknij przycisk Opcje zaawansowane.
 3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Maksymalna pamięć, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Ponownie uruchom komputer.

Aktualizowanie systemu BIOS komputera

Ten problem może wystąpić, ponieważ system BIOS komputera jest nieaktualny. Na starszym komputerze system może nie być w stanie uzyskać dostępu do całej zainstalowanej pamięci RAM. W takim przypadku trzeba zaktualizować system BIOS komputera do najnowszej wersji.

Aby zaktualizować system BIOS na komputerze, odwiedź witrynę sieci Web producenta komputera, aby pobrać aktualizację systemu BIOS. Ewentualnie skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania pomocy.

Sprawdzanie ustawień systemu BIOS

Ten problem może występować, ponieważ niektóre ustawienia systemu BIOS są niepoprawne.
 • Włączanie funkcji ponownego mapowania pamięci

  Sprawdź ustawienia systemu BIOS, aby dowiedzieć się, czy funkcja ponownego mapowania pamięci jest włączona. Ponowne mapowanie pamięci daje systemowi Windows dostęp do dodatkowej pamięci. Funkcję ponownego mapowania pamięci można włączyć w systemie BIOS, wykonując rozruch instalatora systemu. Instrukcje dotyczące wykonywania rozruchu instalatora systemu na komputerze można znaleźć w podręczniku użytkownika. Nazwa funkcji ponownego mapowania pamięci może być inna w zależności od dostawców sprzętu. Może być wymieniona jako ponowne mapowanie pamięci, rozszerzenie pamięci lub coś podobnego. Komputer może nie obsługiwać funkcji ponownego mapowania pamięci.
 • Zmienianie rozmiaru apertury wideo AGP w ustawieniach systemu BIOS

  Sprawdź ustawienia systemu BIOS, aby dowiedzieć się, ile posiadanej pamięci przydzielono do apertury wideo AGP. Jest to pamięć dzielona przez system z kartą wideo używaną do renderowania i mapowania tekstury. Ta pamięć nie byłaby używana przez system, ponieważ jest zablokowana przez kartę wideo. Rozmiar apertury wideo AGP w ustawieniach systemu BIOS można dostosować. Ustawienia standardowe to „32MB”, „64MB”,„128MB” oraz „Auto”. Po zmianie tego ustawienia w systemie BIOS uruchom ponownie komputer, a następnie sprawdź ilość pamięci do wykorzystania. Każde ustawienie możesz przetestować, aby sprawdzić, które oferuje najlepsze wyniki.

Wyszukanie możliwych problemów z fizyczną pamięcią RAM

Ten problem może wystąpić, ponieważ występują problemy z zainstalowaną fizyczną pamięcią RAM.
 • Sprawdzanie, czy istnieją uszkodzone moduły pamięci

  Aby sprawdzić, czy występuje ten problem, wyłącz komputer, odłącz go i zmień kolejność pamięci.
 • Upewnianie się, że rozmieszczenie pamięci jest prawidłowe

  Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika komputera, aby określić, w jakiej kolejności moduły pamięci powinny być wkładane do gniazd modułów pamięci. System może wymagać, aby w razie nieużywania wszystkich dostępnych gniazd były używane konkretne gniazda. Na przykład komputer ma dostępne cztery gniazda. Jednak w razie używania tylko dwóch modułów pamięci może być konieczne korzystanie tylko ze slotów 1 i 3.
 • Sprawdzanie, czy są używane karty dystansowania pamięci

  Jeśli do utrzymywania wielu modułów pamięci w komputerze jest używana karta dystansowania pamięci, system może wymagać konfiguracji specyficznych dla tego scenariusza. Dlatego ilość pamięci do wykorzystania może być mniejsza od oczekiwanej.
Więcej informacji
Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje o alokacji pamięci zgłaszanej w Monitorze zasobów, opis używanej terminologii, a także dodatkowe informacje na temat raportowania pamięci i ograniczeń dotyczących pamięci w systemie Windows 7.

Alokacja pamięci fizycznej w systemie Windows 7

W poniższej tabeli przedstawiono, jak Monitor zasobów kategoryzuje pamięć zainstalowaną obecnie na komputerze z systemem Windows 7.
Alokacja pamięciOpis
Sprzętowa zarezerwowanaPamięć zarezerwowana dla systemu BIOS i niektórych sterowników innych urządzeń peryferyjnych
W użyciuPamięć używana przez procesy, sterowniki lub system operacyjny
ZmodyfikowanaPamięć, której zawartość musi zostać zapisana na dysk przed użyciem w innym celu
WstrzymanaPamięć zawierająca buforowane dane i kod, które nie są aktywnie używane
WolnaPamięć, która nie zawiera istotnych danych i która zostanie użyta jako pierwsza, gdy procesy, sterowniki lub system operacyjny będą potrzebować więcej pamięci
Uwaga Aby wyświetlić sposób przydzielenia zainstalowanej pamięci w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz monitor zasobów w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję Monitor zasobów na liście Programy.
 2. Kliknij kartę Pamięć, a następnie przejrzyj sekcję Pamięć fizyczna u dołu strony.

Stan pamięci w systemie Windows 7

Poniższa tabela zawiera definicje stanu zgłaszanego obecnie przez Monitor zasobów dla pamięci zainstalowanej na komputerze z systemem Windows 7.
Alokacja pamięciOpis
Dostępna Ilość pamięci (w tym pamięci wolnej i pamięci wstrzymanej) dostępnej natychmiast do użytku przez procesy, sterowniki i system operacyjny
Buforowana Ilość pamięci (w tym pamięci wolnej i pamięci zmodyfikowanej) zawierającej buforowane dane i kod, które wymagają natychmiastowego dostępu przez procesy, sterowniki i system operacyjny
Łącznie Łączna ilość pamięci fizycznej dostępnej dla systemu operacyjnego, sterowników urządzeń i procesów
Zainstalowano Ilość pamięci fizycznej zainstalowanej w komputerze

Raportowanie pamięci w systemie Windows 7

System Windows 7 zgłasza, ile pamięci fizycznej jest obecnie zainstalowanej na komputerze. Systemy operacyjne Windows NT, wydane przed systemem Windows Vista z dodatkiem SP1, raportują ilość pamięci dostępną dla systemu operacyjnego. Dostępna pamięć raportowana w tych wcześniejszych wersjach systemu Windows nie obejmuje pamięci sprzętowej zarezerwowanej. Jest to tylko zmiana dotycząca raportowania.

Ta zmiana dotycząca raportowania będzie widoczna w systemie Windows Vista z dodatkiem SP1 i w nowszych wersjach systemu Windows w następujących lokalizacjach:
 • Wartość RAM w składniku System Windows — Zapraszamy!
 • Wartość Pamięć w dolnej części okien Mój komputer
 • Wartość Pamięć w oknach Właściwości systemu
 • Wartość Całkowita ilość pamięci systemowej na stronie Wyświetl i drukuj szczegóły elementu Informacje wydajności i narzędzia w Panelu sterowania
Ponadto narzędzie Informacje o systemie (Msinfo32.exe) wyświetla następujące wpisy na stronie Podsumowanie systemu:
 • Zainstalowana pamięć fizyczna (RAM)
 • Całkowita pamięć fizyczna
 • Dostępna pamięć fizyczna
Raportowanie nie uległo zmianie w następującym narzędziu diagnostycznym:
 • Karta Wydajność w Menedżerze zadań
Jeśli ilość pamięci RAM fizycznie zainstalowana w komputerze jest równa przestrzeni adresowej obsługiwanej przez mikroukład, całkowita ilość pamięci systemowej dostępna dla systemu operacyjnego jest zawsze mniejsza niż zainstalowana ilość pamięci RAM.

Załóżmy na przykład, że jest komputer z mikroukładem Intel 975X, który obsługuje przestrzeń adresową 8 GB. Jeśli w tym komputerze jest zainstalowane 8 GB pamięci RAM, ilość pamięci systemowej dostępnej dla systemu operacyjnego zostanie zmniejszona przez wymagania konfiguracyjne interfejsu PCI. W tym przykładzie pamięć dostępna dla systemu operacyjnego jest zmniejszana przez wymagania konfiguracyjne interfejsu PCI o ilość od około 200 MB do około 1 GB. Stopień zmniejszenia zależy od konfiguracji.

Limity pamięci fizycznej w systemie Windows 7

W poniższej tabeli określono limity dotyczące pamięci fizycznej dla różnych wersji systemu Windows 7.
WersjaLimit w 32-bitowym systemie WindowsLimit w 64-bitowym systemie Windows
Windows 7 Ultimate 4 GB 192 GB
Windows 7 Enterprise 4 GB 192 GB
Windows 7 Professional 4 GB 192 GB
Windows 7 Home Premium 4 GB 16 GB
Windows 7 Home Basic 4 GB 8 GB
Windows 7 Starter 2 GB 2 GB
Aby uzyskać więcej informacji o limitach dotyczących pamięci w wersjach systemu Windows, kliknij następujące łącze, aby wyświetlić artykuł z witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Materiały referencyjne
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 978610 — ostatni przegląd: 01/31/2013 19:55:00 — zmiana: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter

 • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbtshoot KB978610
Opinia