Znikają skróty na pulpicie systemu Windows 7

Streszczenie
Na komputerze z systemem Windows 7 może niekiedy brakować utworzonych wcześniej na pulpicie skrótów.

Może się tak zdarzyć, jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu uznało te skróty za przerwane.
Narzędzie do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu co tydzień przeprowadza konserwację systemu operacyjnego. Rozwiązuje problemy automatycznie lub zgłasza je w Centrum akcji. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu znajdzie na pulpicie więcej niż cztery przerwane skróty, usunie je z pulpitu automatycznie.
Co to jest przerwane łącze?
Przerwany skrót to skrót do pliku, folderu lub dysku, który nie zawsze jest dostępny. Na przykład za przerwany może zostać uznany skrót na pulpicie do urządzenia USB, jeśli urządzenie nie jest podłączone, gdy narzędzie do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu przeprowadza konserwację, albo do folderu sieciowego, który nie jest w danej chwili dostępny z powodu niedostępności sieci.
Obejście problemu
W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1. Usunięcie z pulpitu wszystkich oprócz czterech przerwanych skrótów

Należy zadbać o to, aby liczba przerwanych skrótów na pulpicie nie przekroczyła czterech. W tym celu można usunąć z pulpitu wszystkie skróty oprócz czterech najczęściej używanych. Jeśli potrzebnych jest więcej niż cztery skróty, można też utworzyć na pulpicie folder i przenieść je do niego. Te skróty nie zostaną usunięte, ponieważ nie znajdują się bezpośrednio na pulpicie.

Metoda 2. Wyłączenie narzędzia do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu

Jeśli na pulpicie potrzebnych jest więcej niż cztery przerwane skróty, można wyłączyć narzędzie do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu.

Uwaga Wyłączenie narzędzia do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu oznacza też wyłączenie wszystkich wykonywanych przez nie zadań konserwacji. Dlatego zaleca się skorzystanie z metody 1.

Aby wyłączyć narzędzie do rozwiązywania problemów Konserwacja systemu, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. W obszarze System i zabezpieczenia kliknij pozycję Znajdź i rozwiąż problemy.
    Uwaga Jeśli aplet System i zabezpieczenia nie jest wyświetlany, trzeba zmienić sposób wyświetlania zawartości Panelu sterowania. Aby zmienić widok, kliknij strzałkę w dół w obszarze Widok według i wybierz pozycję Kategoria. Pozycja Widok według znajduje się w prawym górnym rogu Panelu sterowania.


  3. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Zmień ustawienia.
  4. Wybierz dla opcji Konserwacja komputera ustawienie Wyłączone.
Więcej informacji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 978980 — ostatni przegląd: 01/08/2014 19:48:00 — zmiana: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

  • kbgraphxlink kbexpertisebeginner kbtshoot kbsurveynew kbprb KB978980
Opinia