Kod błędu 0x8100002F i/lub błąd o kodzie 0x80070002 podczas wykonywania kopii zapasowej plików w systemie Windows 7

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 979281
Symptomy
Po utworzeniu kopii zapasowej plików za pomocą narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows na komputerze z systemem Windows 7, zostanie wyświetlone powiadomienie, podobny do następującego:
Sprawdzenie wyników kopii zapasowej
Wykonano kopię zapasową, ale niektóre pliki zostały pominięte.
Po kliknięciu przycisku opcji , znajdujący się obok notyfikacji, pojawia się następujący komunikat:
Sprawdzenie wyników kopii zapasowej
Wykonano kopię zapasową, ale niektóre pliki zostały pominięte.
Wyświetl pominięte pliki

Po kliknięciu łącza w widoku pominięte pliki , zobacz następujące dzienniki błędów.

Scenariusz 1:
Backup napotkał problem podczas tworzenia kopii zapasowej pliku C:\Windows\System32\config\systemprofile\<folder name=""></folder>. Błąd: (system nie może odnaleźć określonego pliku. (0x80070002))

Scenariusz 2:
Backup napotkał problem podczas tworzenia kopii zapasowej pliku C:\Users\<User name=""></User>\AppData\LocalLow. Błąd: (system nie może odnaleźć określonego pliku. (0x80070002))
Backup napotkał problem podczas tworzenia kopii zapasowej pliku C:\Users\<User name=""></User>\Contacts. Błąd: (system nie może odnaleźć określonego pliku. (0x80070002))
Backup napotkał problem podczas tworzenia kopii zapasowej pliku C:\Users\<User name=""></User>\Searches. Błąd: (system nie może odnaleźć określonego pliku. (0x80070002))

Scenariusz 3:

Kopia zapasowa systemu Windows zakończy się niepowodzeniem z kodem błędu 0x80070002, "system nie może odnaleźć określonego pliku." W tym scenariuszu występuje jeden z następujących problemów:
 • Komputer przestaje odpowiadać.
 • Zatrzymanie operacji kopiowania.
Przyczyna

Przyczyna scenariusz 1

Ten problem występuje, jeśli wykonujesz kopię zapasową biblioteki zawierającą niestandardowe foldery, które znajdują się w folderze profilu użytkownika.

Przyczyna Scenariusz 2

Ten problem występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Kopia zapasowa systemu Windows próbuje wykonać kopię zapasową plików w folderach LocalLow, kontakty i wyszukiwania.
 • Foldery te nie są zainstalowane na komputerze.
Uwaga: Foldery te są tworzone tylko wtedy, gdy niektóre aplikacje są instalowane na komputerze.

Scenariusz 3 Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli spełnione są następujące warunki:
 • Komputer ma mikroukład NVIDIA USB kontrolera interfejsu EHCI (Enhanced Host).
 • Komputer ma co najmniej 4 GB pamięci RAM.
 • Podczas próby kopiowania danych z komputera do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej USB.
Uwagi
 • Ten problem może również wystąpić podczas korzystania z urządzenia USB, inne niż urządzenia magazynujące.
 • Ten problem może również wystąpić, jeśli wykonywanie innych operacji wejścia/wyjścia (We/Wy) na urządzeniu magazynującym USB. W tej sytuacji nie operacji We/Wy.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, użyj jednej z metod rozpoznawania, które są wymienione dla danego scenariusza.

Dla Scenariusza 1 należy:

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Zignorować komunikat o błędzie.
  Zwróć uwagę Pliki biblioteki niestandardowych, które są przechowywane w profilu użytkownika nie zostanie sporządzona.
 • Przenieść folder biblioteki z ścieżki profilu użytkownika do lokalizacji poza ścieżki profilu użytkownika. Na przykład można przenieść folder do folderu C:\MyLibraries.
 • Wyłączyć bibliotekę z listy plików, których kopia zapasowa systemu Windows wykonuje kopię zapasową. Następnie należy uwzględnić oryginalnej lokalizacji zawartości w bibliotece na liście kopii zapasowych.
 • Przenieść library folder w lokalizacji innej niż folder profilu użytkownika. Następnie należy dodać łącze do przeniesionego folderu z biblioteki. Upewnij się, że biblioteka znajduje się w kopii zapasowej.

  Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przyciskStart, a następnie kliknij swoją nazwę użytkownika.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz przenieść, a następnie kliknij polecenie Wytnij.
  3. W okienku nawigacji rozwiń węzeł komputera, znajdź miejsce, gdzie mają być przechowywane folder, a następnie wklej folder w tej lokalizacji.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który został on przeniesiony do nowej lokalizacji, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
  5. Kliknij przycisk Start, kliknij swoją nazwę użytkownika, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w folderze, a następnie kliknij Wklej skrót.

   Zwróć uwagę Do przechowywania folderu w innym miejscu niż folder profilu użytkownika, może być konieczne utworzenie nowego folderu. Aby to zrobić, przejdź do katalogu głównego dysku w Eksploratorze Windows, kliknij przycisk Nowy Folder w menu Eksploratora Windows, a następnie zmień nazwę folderu. Na przykład zmień nazwę folderu "MyLibraries."

Scenariusz 2 rozdzielczość

Można bezpiecznie zignorować ten komunikat o błędzie.

Jednakże umożliwia także jednej z następujących metod w celu wyeliminowania tego komunikatu o błędzie podczas przyszłych operacji tworzenia kopii zapasowych:
 • Utworzyć brakujące foldery LocalLow, kontakty i wyszukiwania, które są wymienione w komunikacie o błędzie.
 • Wyklucz foldery z plików kopii zapasowej w polu ustawienia kopii zapasowej, a następnie te foldery zostały uwzględnione w ich oryginalnej lokalizacji. Aby wyłączyć foldery w dodatkowych lokalizacji i foldery te zostały uwzględnione w oryginalnej lokalizacji, wykonaj następujące kroki:
  1. WPanelu sterowaniaOtwórz Kopia zapasowa i przywracanie.
  2. W sekcjikopii zapasowej kliknij przycisk Zmień ustawienia.
  3. W oknie dialogowym Konfiguruj kopię zapasową kliknij przycisk Dalej.
  4. W <b00> </b00>co chcesz wykonać kopię zapasową okno dialogowe, kliknij opcję Pozwól mi wybrać, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Rozwiń Pliki danych, rozwiń<your user="" name=""></your> Biblioteki, rozwiń Dodatkowe lokalizacje, a następnie kliknij, aby wyczyścić pola wyboru folderu AppData, Kontaktyi wyszukiwania.
  6. Rozwiń węzeł komputera, rozwiń pozycję na dysku systemowym (na przykład rozwiń Dysk lokalny (C:)), rozwiń węzeł Użytkownicy, rozwiń<your user="" name=""></your>, a następnie zaznacz pola wyboru AppData, Kontaktyi wyszukiwań, jeśli takie istnieją.
  7. Kliknij przyciskDalej, a następnie kliknij przycisk Zapisz ustawienia i Zakończ.
  8. W kopii zapasowej i przywracania kliknij przycisk Wykonaj kopię zapasową teraz , aby wykonać nową kopię zapasową. Wykonywanie kopii zapasowej należy wypełnić bez błędów.

Scenariusz 3 rozdzielczość

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązania tego problemu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
976972 Występują problemy podczas przenoszenia danych przez USB z systemu Windows 7 lub komputera opartego na systemie Windows Server 2008 R2, który posiada chipset NVIDIA EHCI Magistrali USB i co najmniej 4GB pamięci RAM

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 979281 — ostatni przegląd: 01/09/2016 06:36:00 — zmiana: 10.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb kbmt KB979281 KbMtpl
Opinia