Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-032: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-032. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Win32k.sys5.0.2195.73971,650,44803-May-201008:17x86Not Applicable
Win32k.sys5.0.2195.73971,650,44803-May-201008:17x86UNIPROC

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.37061,850,88002-May-201005:56x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.1.2600.37061,859,96802-May-201007:09x86SP2SP2QFE
Win32k.sys5.1.2600.59761,851,26402-May-201005:22x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.59761,860,35202-May-201019:04x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.597630,20802-May-201008:16x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47024,531,20002-May-201020:11x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47024,549,12002-May-201020:07x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47021,852,41601-May-201014:08x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47021,863,68001-May-201014:17x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47025,576,70402-May-201020:09IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47025,594,11202-May-201020:06IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.184682,036,22401-May-201013:53x86
Win32k.sys6.0.6001.226822,036,73601-May-201020:27x86
Win32k.sys6.0.6002.182532,037,24801-May-201014:13x86
Win32k.sys6.0.6002.223962,045,44001-May-201014:26x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.184682,749,95201-May-201014:26x64
Win32k.sys6.0.6001.226822,750,97601-May-201019:38x64
Win32k.sys6.0.6002.182532,752,00001-May-201014:39x64
Win32k.sys6.0.6002.223962,754,56001-May-201014:37x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.184686,630,40001-May-201014:09IA-64
Win32k.sys6.0.6001.226826,626,81601-May-201019:25IA-64
Win32k.sys6.0.6002.182536,630,91201-May-201014:27IA-64
Win32k.sys6.0.6002.223966,641,15201-May-201014:29IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,741
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,904
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,491
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_70421efd70da92cdecd21f947678d9d1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_3ca1638741c97b54.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_73414a93e512fbda008e5ee7f4b43993_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_a0e1fad6c5a90310.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_8c2d790163743799be000a7029efb96c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_b5877283c4f709e1.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd325e7f7e1d3cba75b6acdffd7a4525_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_d8946f41299ce0f7.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_b8baa41a9ab030ba.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_b928a137b3e36d83.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)00:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_baa6e66297d2e861.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_bb08445bb10e43f4.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:39
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1cfb21f64479526414ba6c938b9dafdf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_3b599d81d8637a64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5932d400c86622c0e4006af196fc6833_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_3817288ae14a2ed7.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6aee4024c421f495d1ccf730429d4ffc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_a7c530454b444088.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a905aa553723cafc9a9c0a6ce7b1dd9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_07773f196a6a5f2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca2f5fb583bbc4d19ed35705533e09b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_a38efbeba6726427.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6e174a5bf6b3da3a5597350e4df5bc6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_e7081211cee4931a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_14d93f9e530da1f0.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_15473cbb6c40deb9.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)23:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_16c581e650305997.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_1726dfdf696bb52a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,052
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,606
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,548
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,384
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,384
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_1f2de9f0876e63eb.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_1f9be70da0a1a0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_211a2c3884911b92.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_217b8a319dcc7725.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1fbbd2f199cd3bf34978f777528e349a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_2e691d4f1069370c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_31053fb2d4aa896ed2d08a3afc78ba98_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_f54796c858084a87.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_31eee541ee0288add56315d2af1577c3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_8b326f2de5bf8075.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5375a9e1ff7544b8804b7ab0fc166d29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_b36323d588c5945e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7a3ade106cfb4059f0c0b1a3d8e22c83_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_7a6a02f43f61d314.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d346b3a76703f865d0648d08668bdea3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_669e2fdd7dc5b6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_b8bc48109aae39b6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)17:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_b92a452db3e1767f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)22:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_baa88a5897d0f15d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_bb09e851b10c4cf0.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)21:04
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,959
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,881
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,276
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,208
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,276
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,208
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)03:50
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18468_none_1f2de9f0876e63eb.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22682_none_1f9be70da0a1a0b4.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18253_none_211a2c3884911b92.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)17:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22396_none_217b8a319dcc7725.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.165852,326,52801-May-201014:49x86
Win32k.sys6.1.7600.207042,327,04001-May-201014:38x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.165853,122,17601-May-201015:07x64
Win32k.sys6.1.7600.207043,124,22401-May-201015:04x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.165857,412,22401-May-201014:15IA-64
Win32k.sys6.1.7600.207047,413,24801-May-201014:14IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,779
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_89adf2e3eb90de4b49bfe5f100069f32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_7b01b1536445753d.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_ae9260c839f4b4abaee2e223f51b0882_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_e3191c7eb422cab2.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_b8c9d3a9fbda597f.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)19:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_b9a8f17114b7fd91.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)21:11
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_7d1a5cbea1b533a937b8f938ffea7c94_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_0a972c66413dcfac.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c206f4679ddd5e74acd2912c0698ab56_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_13590cf78811f2cc.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ecfb2bdd77720c7cdafc06c076badf8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_c61cdcb3536b2505.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f7d8e6081c37dba91d83df3f39c27923_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_b610fd985ded4621.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_14e86f2db437cab5.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)20:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_15c78cf4cd156ec7.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)22:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,208
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,074
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,012
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb979559~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,874
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,829
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,890
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,299
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_1f3d197fe8988cb0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)19:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_201c3747017630c2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1c50d4a9b7167bdc03c6f8627726ce95_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_e21468058b826e1d.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7d1a5cbea1b533a937b8f938ffea7c94_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_ae7a34d888de6772.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b668f8f39293a5e9376470484f7e761b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_de6d01c5a8a33b57.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f7d8e6081c37dba91d83df3f39c27923_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_59f4060aa58ddde7.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_b8cb779ffbd8627b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)20:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_b9aa956714b6068d.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)22:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,645
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,006
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb979559~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,864
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb979559_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,967
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)02-May-2010
Time (UTC)07:32
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16585_none_1f3d197fe8988cb0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)19:00
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20704_none_201c3747017630c2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)01-May-2010
Time (UTC)21:05
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 979559 — ostatni przegląd: 09/29/2011 22:01:00 — zmiana: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB979559
Opinia