Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.7

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS10-003 i MS10-004, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2004 for Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji
Aktualizacja Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.7 ulepsza zabezpieczenia wszystkich aplikacji pakietu Office 2004 for Mac. Obejmuje ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz biuletyny zabezpieczeń wymienione we wcześniejszej części tego dokumentu.

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.7 należy upewnić się, że na komputerze jest uruchomiony system Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (Informacje o tym komputerze) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2004 for Mac 11.5.7 na danym komputerze musi być zainstalowana aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 11.5.6. Aby sprawdzić, czy aktualizacja pakietu Microsoft Office 2004 11.5.6 jest zainstalowana, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
  2. Otwórz folder Microsoft Office 2004, a następnie otwórz folder Office.
  3. Kliknij plik Microsoft Component Plugin.
  4. W menu File (Plik) kliknij polecenie Get Info (Informacje).
  5. Kliknij kartę General (Ogólne). Zostaną wyświetlone informacje o wersji.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji pakietu Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.7.

Data wydania: 9 lutego 2010

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Uwaga Aktualizacja pakietu Office 2004 for Mac 11.5.7 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasobów dla pakietu Office 2004 for Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Zaktualizowane pliki

Zastosowanie tej aktualizacji powoduje zmianę lub dodanie plików aplikacji pakietu Office wymienionych na poniższej liście. Po zainstalowaniu tej aktualizacji można porównać numery wersji tych plików, aby sprawdzić, czy zostały zainstalowane lub zaktualizowane. Aby sprawdzić numer wersji pliku, należy zaznaczyć jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknąć polecenie Get Info (Pobierz informacje) w menu File (Plik). Ponadto w pliku dziennika aktualizacji w folderze Microsoft Office 2004/Updater Logs na komputerze można znaleźć pełną ścieżkę instalacji każdego zaktualizowanego pliku.
FileVersion
Microsoft Component Plugin11.5.7
Microsoft PowerPoint11.5.7
Microsoft Office11.5.7
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE macoff2004 macoff2k4
Właściwości

Identyfikator artykułu: 979674 — ostatni przegląd: 02/12/2010 18:07:07 — zmiana: 1.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

  • kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB979674
Opinia