Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programów.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows 2000, Windows Server 2003 i Windows XP: 8 czerwca 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-041. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń, w tym informacje o plikach i znanych problemach z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2197146Aktualizacje dla progr. .NET Framework 3.5 z dod. SP1 oraz 2.0 z dod. SP2 mogą powodować wyświetlanie numeru artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zamiast pełnego tytułu aktualizacji w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania
923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 lub 3.5 może zostać wyświetlony kod błędu „0x643” usługi Windows Update lub kod błędu „1603” Instalatora Windows
923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 na komputerze z systemem Windows Server 2003 x64 Edition: Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.4434258,04809-Feb-201003:40
Zawartość LDR:
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3613258,04809-Feb-201020:22

.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.4434258,04809-Feb-201003:40
Zawartość LDR:
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3613258,04809-Feb-201020:22

.NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 i .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.4434258,04809-Feb-201003:40
Zawartość LDR:
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Security.dll2.0.50727.3613258,04809-Feb-201020:22
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE WinNT Win2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 979909 — ostatni przegląd: 09/30/2011 06:57:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB979909
Opinia