Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępna jest aktualizacja zwiększająca stabilność i niezawodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 (kwiecień 2010)

Streszczenie
Ta aktualizacja zwiększa stabilność i niezawodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Ta aktualizacja została wydana w kwietniu 2010 roku.

Informacje dla użytkowników zaawansowanych i informatyków


Ta aktualizacja rozwiązuje problemy dotyczące niektórych komputerów z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. Te problemy były zgłaszane przez klientów, którzy korzystają z usługi raportowania błędów lub Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację

Ta aktualizacja zwiększa stabilność i niezawodność systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 w różnych scenariuszach. Ta aktualizacja rozwiązuje następujące problemy:
 • Eksplorator Windows ulega awarii i jest uruchamiany ponownie podczas uzyskiwania dostępu do elementu innej firmy w Panelu sterowania.
 • Nie można połączyć się z wystąpieniem usług SQL Server Analysis Services z poziomu aplikacji w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 po zainstalowaniu dodatku Office Live 1.4 lub Asystenta logowania za pomocą identyfikatora Windows Live 6.5.
 • Eksplorator Windows może nie odpowiadać przez 30 sekund w przypadku zmiany nazwy bądź utworzenia pliku lub katalogu po zainstalowaniu pewnych aplikacji.
 • Ekran powitalny może być wyświetlany przez 30 sekund przy próbie logowania do komputera, jeśli został ustawiony pełny kolor tła pulpitu.
 • Nie jest wyświetlane ostrzeżenie w przypadku jednoczesnego usuwania więcej niż 1000 plików. Pliki są trwale usuwane bez przenoszenia do Kosza.

Jak uzyskać tę aktualizację

Następujące pliki zostały udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64PobierzPobierz teraz pakiet aktualizacji.

Aby można było zainstalować odpowiednią wersję tej aktualizacji, musi być znany typ używanej wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 — 32-bitowy lub 64-bitowy. W przypadku braku pewności co do używanej wersji systemu Windows lub co do tego, czy jest to wersja 32-, czy 64-bitowa, przejdź do sekcji .

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu Windows 7, czy 64-bitowa wersja systemu Windows Server 2008 R2


Aby ustalić wersję używanego systemu Windows, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Zostanie wyświetlone okno, w którym będą przedstawione podstawowe informacje o komputerze. W sekcji System w obszarze Typ systemu można sprawdzić, czy jest zainstalowana 32-bitowa lub 64-bitowa wersja systemu Windows 7, czy 64-bitowa wersja systemu Windows Server 2008 R2.
Więcej informacji

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być uruchomiony system Windows 7 lub Windows Server 2008 R2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następujące aktualizacje:
978433 Eksplorator Windows ulega awarii i jest uruchamiany ponownie podczas uzyskiwania dostępu do elementu innej firmy w Panelu sterowania na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 (j. ang.)
976419 Nie można połączyć się z wystąpieniem usług SQL Server Analysis Services z poziomu aplikacji w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 po zainstalowaniu dodatku Office Live 1.4 lub Asystenta logowania za pomocą identyfikatora Windows Live 6.5 (j. ang.)
977346 Ekran powitalny może być wyświetlany przez 30 sekund podczas logowania, jeśli został ustawiony pełny kolor tła pulpitu w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 (j. ang.)
979158 Pliki nie są przenoszone do Kosza w przypadku jednoczesnego usuwania więcej niż 1000 plików (j. ang.)

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowane przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i bardzo ważne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cng.sys6.1.7600.16385369,56814-Jul-200901:17x86
Ksecdd.sys6.1.7600.1638567,66414-Jul-200901:20x86
Ksecpkg.sys6.1.7600.16484133,72011-Dec-200907:44x86
Lsasrv.dll6.1.7600.164841,037,31211-Dec-200907:38x86
Lsasrv.mofNot applicable13,78010-Jun-200921:33Not applicable
Lsass.exe6.1.7600.1638522,52814-Jul-200901:14x86
Secur32.dll6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:16x86
Sspicli.dll6.1.7600.1638599,84014-Jul-200901:16x86
Sspisrv.dll6.1.7600.1638515,36014-Jul-200901:16x86
Cng.sys6.1.7600.16385369,56814-Jul-200901:17x86
Ksecdd.sys6.1.7600.1638567,66414-Jul-200901:20x86
Ksecpkg.sys6.1.7600.20594133,72011-Dec-200907:25x86
Lsasrv.dll6.1.7600.205941,037,31211-Dec-200907:19x86
Lsasrv.mofNot applicable13,78010-Jun-200921:33Not applicable
Lsass.exe6.1.7600.1638522,52814-Jul-200901:14x86
Secur32.dll6.1.7600.1638522,01614-Jul-200901:16x86
Sspicli.dll6.1.7600.1638599,84014-Jul-200901:16x86
Sspisrv.dll6.1.7600.1638515,36014-Jul-200901:16x86
Shell32.dll6.1.7600.1653212,867,07218-Feb-201007:34x86
Shell32.dll6.1.7600.2064712,868,09618-Feb-201007:32x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cng.sys6.1.7600.16385460,50414-Jul-200901:43x64
Ksecdd.sys6.1.7600.1638595,31214-Jul-200901:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7600.16484153,16011-Dec-200910:29x64
Lsasrv.dll6.1.7600.164841,446,91211-Dec-200909:24x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78010-Jun-200920:52Not applicable
Lsass.exe6.1.7600.1638531,23214-Jul-200901:39x64
Secur32.dll6.1.7600.1638528,16014-Jul-200901:41x64
Sspicli.dll6.1.7600.16385136,19214-Jul-200901:41x64
Sspisrv.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200901:41x64
Cng.sys6.1.7600.16385460,50414-Jul-200901:43x64
Ksecdd.sys6.1.7600.1638595,31214-Jul-200901:48x64
Ksecpkg.sys6.1.7600.20594153,17611-Dec-200910:38x64
Lsasrv.dll6.1.7600.205941,446,91211-Dec-200909:32x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78010-Jun-200920:52Not applicable
Lsass.exe6.1.7600.1638531,23214-Jul-200901:39x64
Secur32.dll6.1.7600.1638528,16014-Jul-200901:41x64
Sspicli.dll6.1.7600.16385136,19214-Jul-200901:41x64
Sspisrv.dll6.1.7600.1638528,67214-Jul-200901:41x64
Shell32.dll6.1.7600.1653214,163,45618-Feb-201008:07x64
Shell32.dll6.1.7600.2064714,166,52818-Feb-201008:11x64
Lsasrv.mofNot applicable13,78022-Jul-200923:12Not applicable
Secur32.dll6.1.7600.1648422,01611-Dec-200907:39x86
Sspicli.dll6.1.7600.1648496,76811-Dec-200907:36x86
Lsasrv.mofNot applicable13,78022-Jul-200923:19Not applicable
Secur32.dll6.1.7600.2059422,01611-Dec-200907:20x86
Sspicli.dll6.1.7600.2059496,76811-Dec-200907:18x86
Shell32.dll6.1.7600.1653212,867,07218-Feb-201007:34x86
Shell32.dll6.1.7600.2064712,868,09618-Feb-201007:32x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Cng.sys6.1.7600.16385787,73614-Jul-200901:52IA-64
Ksecdd.sys6.1.7600.16385179,26414-Jul-200901:58IA-64
Ksecpkg.sys6.1.7600.16484307,27211-Dec-200906:51IA-64
Lsasrv.dll6.1.7600.164842,654,72011-Dec-200906:41IA-64
Lsasrv.mofNot applicable13,78010-Jun-200920:57Not applicable
Lsass.exe6.1.7600.1638556,32014-Jul-200901:44IA-64
Secur32.dll6.1.7600.1638548,64014-Jul-200901:48IA-64
Sspicli.dll6.1.7600.16385275,45614-Jul-200901:49IA-64
Sspisrv.dll6.1.7600.1638545,05614-Jul-200901:49IA-64
Cng.sys6.1.7600.16385787,73614-Jul-200901:52IA-64
Ksecdd.sys6.1.7600.16385179,26414-Jul-200901:58IA-64
Ksecpkg.sys6.1.7600.20594307,27211-Dec-200906:50IA-64
Lsasrv.dll6.1.7600.205942,654,72011-Dec-200906:39IA-64
Lsasrv.mofNot applicable13,78010-Jun-200920:57Not applicable
Lsass.exe6.1.7600.1638556,32014-Jul-200901:44IA-64
Secur32.dll6.1.7600.1638548,64014-Jul-200901:48IA-64
Sspicli.dll6.1.7600.16385275,45614-Jul-200901:49IA-64
Sspisrv.dll6.1.7600.1638545,05614-Jul-200901:49IA-64
Shell32.dll6.1.7600.1653221,169,66418-Feb-201006:30IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2064721,174,78418-Feb-201006:30IA-64
Lsasrv.mofNot applicable13,78022-Jul-200923:12Not applicable
Secur32.dll6.1.7600.1648422,01611-Dec-200907:39x86
Sspicli.dll6.1.7600.1648496,76811-Dec-200907:36x86
Lsasrv.mofNot applicable13,78022-Jul-200923:19Not applicable
Secur32.dll6.1.7600.2059422,01611-Dec-200907:20x86
Sspicli.dll6.1.7600.2059496,76811-Dec-200907:18x86
Shell32.dll6.1.7600.1653212,867,07218-Feb-201007:34x86
Shell32.dll6.1.7600.2064712,868,09618-Feb-201007:32x86
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,675
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameX86_09ed680092399b07d30b0c6ad4a2d119_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_e947631aeacf6adc.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameX86_60fee4eda28e573730a008eb785dd64d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_56caf440f7c0fb26.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameX86_af8e7b53dc92d6acf98823872bdc1cee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_8e92da14c56ec132.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameX86_bc22f690eec93c26345ace7ba084beff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_ba37107fce37f790.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_a61fe281be1fb177.manifest
File versionNot applicable
File size103,660
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)21:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_a69eaf60d7456d32.manifest
File versionNot applicable
File size103,660
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)21:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_6c32938b7329a5c4.manifest
File versionNot applicable
File size1,059,457
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)07:58
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_6cb661dc8c4ae032.manifest
File versionNot applicable
File size1,059,457
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_25fa4ed2305a44473e8628e1686e8078_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_0f3adcada67ad98f.manifest
File versionNot applicable
File size1,032
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_62882e21e6ee1811e5cf3de101668d1b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_09c8cb8eeed5e3ec.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_64947f07a30e1189958eaf756820ac36_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_5023027ea5a9746b.manifest
File versionNot applicable
File size695
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_671cc24d60236c6b10d2aface263fc40_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_8b70cb94174ae4c7.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_7863fa506fd8ca8757e57e05ecdd2340_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_3946e280781982bd.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_965122e868db57dbefddca3750299deb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_c081b695f15a6937.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_d6e09fc7e18b87f66043d4da7b225de8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_ec02e693b6a1e07d.manifest
File versionNot applicable
File size1,032
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ef43861473844148d95ac27a93e723aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_2b0d056da7cb3685.manifest
File versionNot applicable
File size1,040
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_023e7e05767d22ad.manifest
File versionNot applicable
File size103,664
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)21:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_02bd4ae48fa2de68.manifest
File versionNot applicable
File size103,664
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)21:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_c8512f0f2b8716fa.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,443
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_c8d4fd6044a85168.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,443
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)09:03
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,907
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:42
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_0c932857aadde4a8.manifest
File versionNot applicable
File size86,382
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_0d11f536c403a063.manifest
File versionNot applicable
File size86,382
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)07:36
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_d2a5d9615fe7d8f5.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_d329a7b279091363.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_0dff42df667e0336023bf4f1b1164cd5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_024f184915513810.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameIa64_2fbb128dec28ab61d9c658489922f266_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_27dd91e8424e4138.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameIa64_6468f596e08bf3415692512812d690cd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_e7916c96429912f8.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameIa64_c07ab31c6f8041449736f68f827b595d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_2e3c286be1fd9aef.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_a6218677be1dba73.manifest
File versionNot applicable
File size103,662
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)21:53
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_a6a05356d743762e.manifest
File versionNot applicable
File size103,662
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)21:53
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_6c3437817327aec0.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,441
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)09:04
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_6cb805d28c48e92e.manifest
File versionNot applicable
File size1,058,441
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)09:00
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)09-Mar-2010
Time (UTC)05:41
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16484_none_0c932857aadde4a8.manifest
File versionNot applicable
File size86,382
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-lsa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20594_none_0d11f536c403a063.manifest
File versionNot applicable
File size86,382
Date (UTC)11-Dec-2009
Time (UTC)07:36
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16532_none_d2a5d9615fe7d8f5.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20647_none_d329a7b279091363.manifest
File versionNot applicable
File size1,054,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)07:52
PlatformNot applicable
NADAL POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeśli ten artykuł nie zawiera odpowiedzi, której szukasz, kliknij ten przycisk, aby zadać pytanie innym członkom społeczności w witrynie Microsoft Answers:

Zadaj pytanieAby wyświetlić odpowiedzi dotyczące powiązanych problemów, kliknij poniższe łącza w celu wyświetlenia tematów z forum Microsoft Answers:
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 980408 — ostatni przegląd: 06/30/2010 13:53:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB980408
Opinia