Eksportowanie wiadomości e-mail, kontaktów i danych kalendarza programu Poczta usługi Windows Live do programu Outlook

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE

Mimo że programy Microsoft Outlook 2003–2013 i Poczta usługi Windows Live umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail przez Internet, nie można automatycznie synchronizować informacji przechowywanych w tych programach. Konkretnie: wiadomość e-mail przechowywana w programie Poczta usługi Windows Live nie jest automatycznie dostępna w programie Outlook. W tym artykule opisano, jak wyeksportować wiadomości z programu Poczta usługi Windows Live do programu Outlook.

Aby można było wykonać przedstawione tu czynności, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Outlook z utworzonym profilem e-mail.
Pomoc w zakresie instalowania programu Microsoft Outlook i tworzenia profilu e-mail można znaleźć w tym artykule:
Jak utworzyć i skonfigurować profil w programach Outlook 2010, Outlook 2007 i Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918
Rozwiązanie

Przenoszenie wiadomości e-mail z programu Poczta usługi Windows Live do programu Microsoft Outlook:Jest to proces bezpośredniego przenoszenia danych programu Poczta usługi Windows Live do plików poczty programu Outlook.
 1. Otwórz program Microsoft Outlook.
 2. Otwórz program Poczta usługi Windows Live.
 3. W oknie programu Poczta usługi Windows Live kliknij przycisk Plik, wybierz pozycję Eksportuj, a następnie wybierz pozycję Wiadomości e-mail.
 4. Jako format wybierz pozycję Microsoft Exchange i kliknij przycisk Dalej.
 5. Pojawi się komunikat z informacją, że wszystkie wiadomości e-mail zostaną wyeksportowane do programu Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.
 6. Wyeksportować można wszystkie foldery wiadomości e-mail lub tylko wybrane za pomocą opcji Wybierz foldery.
 7. Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij przycisk OK i poczekaj na ukończenie procesu eksportowania.
 8. Po wyświetleniu okna dialogowego Eksportowanie zakończone kliknij przycisk Zakończ.

  Uwaga Ten proces może trochę potrwać (zależnie od liczby eksportowanych wiadomości).
Ważne Wiadomości programu Poczta usługi Windows Live lub programu Outlook Express można wyeksportować tylko do wersji 32-bitowej programu Outlook 2013. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Problemy z przenoszeniem poczty internetowej i adresów do programu Outlook 2013 w wersji 64 bitowej

Eksportowanie kontaktów z programu Poczta usługi Windows Live do programów Microsoft Outlook 2003–2010:

 1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live.
 2. Kliknij folder Kontakty, kliknij przycisk Eksportuj i wybierz pozycję Plik tekstowy w formacie CSV (.csv).
 3. W oknie Eksport CSV kliknij pozycję przeglądaj i wybierz folder Pulpit.
 4. Wpisz ciąg KontaktyPUWL w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Kliknij przycisk Dalej i zaznacz wszystkie pola, które chcesz wyeksportować, kliknij przycisk Zakończ i poczekaj na ukończenie eksportowania.

  Uwaga Typowe pola to Imię, Nazwisko, Adres e-mail i Telefon. W razie wątpliwości można zaznaczyć wszystkie pola.

  Uwaga Ten proces może trochę potrwać (zależnie od liczby eksportowanych wiadomości).
 6. Zamknij program Poczta usługi Windows Live.
 7. Otwórz program Microsoft Outlook.
 8. Wybierz folder Kontakty, kliknij pozycję Plik, wybierz pozycję Otwórz i kliknij pozycję Importuj.
 9. Wybierz opcję Import z innego programu lub pliku i kliknij przycisk Dalej.
 10. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami (Windows) i kliknij przycisk Dalej.
 11. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz wyeksportowany do folderu Pulpit plik KontaktyPUWL, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Uwaga Do wyboru są dodatkowe opcje: zamiany, duplikowania lub pomijania importu zduplikowanych kontaktów.
 12. Kliknij przycisk Dalej, a następnie upewnij się, że jest wyróżniony folder Kontakty. Jeśli folder Kontakty nie jest wyróżniony, wybierz folder Kontakty i kliknij przycisk Dalej.
 13. Kliknij przycisk Zakończ i poczekaj na ukończenie importowania.

  Uwaga Ten proces może trochę potrwać (zależnie od liczby eksportowanych wiadomości).

Eksportowanie kalendarza z programu Poczta usługi Windows Live do programów Microsoft Outlook 2003–2010:

 1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live.
 2. Wybierz folder Kalendarz. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Windows Live ID.
 3. Kliknij przycisk Wyślij/Odbierz, aby zsynchronizować kalendarz.
 4. Zamknij program Poczta usługi Windows Live.
 5. Odwiedź stronę Kalendarza usługi Windows Live w sieci Web (http://calendar.live.com) i zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Windows Live ID.
 6. Kliknij przycisk Udostępnij i wybierz kalendarz do wyeksportowania.
 7. Wybierz opcję Udostępnij ten kalendarz.
 8. Postaw znacznik wyboru obok pozycji Wyślij osobom łącze pozwalające jedynie na wyświetlanie kalendarza.
 9. Pojawią się łącza umożliwiające udostępnienie kalendarza. Jeśli łącza się nie pojawią, kliknij pozycję „Uzyskaj łącza do kalendarza (spowoduje to również zapisanie ustawień)”, a następnie potwierdź, klikając przycisk OK.
 10. W kategorii Łącza, które pokazują szczegóły spotkań kliknij pozycję ICS: Zaimportuj do innej aplikacji kalendarza.
 11. Zaznacz i skopiuj wyświetlany adres URL bez prefiksu webcal://.
 12. Otwórz nowe okno programu Internet Explorer, na pasku adresu wklej adres URL bez prefiksu webcal:// i naciśnij klawisz Enter.
 13. Zapisz plik kalendarza ICS na pulpicie.
 14. Powtórz kroki od 5 do 13 dla każdego kalendarza, który chcesz wyeksportować.

  Uwaga Po wykonaniu tych czynności w ustawieniach Kalendarza usługi Windows Live na stronie sieci Web jest on zapisany jako udostępniony. Kalendarz można ponownie uczynić prywatnym, wykonując podane wyżej kroki od 5 do 7. Wystarczy wybrać opcję „Nie udostępniaj tego kalendarza (zachowaj jego prywatność)” i kliknąć przycisk Zapisz.
 15. Po zapisaniu wszystkich odpowiednich plików ICS zamknij okno programu Internet Explorer.
 16. Otwórz program Microsoft Outlook.
 17. Kliknij pozycję Plik, wybierz pozycję Otwórz, a następnie opcję Importuj.
 18. Wybierz opcję Import pliku iCalendar (.ics) lub vCalendar (.vcs) i kliknij przycisk Dalej.
 19. Wybierz odpowiedni plik kalendarza ICS w folderze Pulpit, a następnie kliknij przycisk OK.
 20. W oknie dialogowym kliknij przycisk Importuj i poczekaj na ukończenie importowania.
 21. Powtórz kroki od 17 do 20 dla każdego kalendarza, który chcesz zaimportować.

Eksportowanie kontaktów z programu Poczta usługi Windows Live do programu Microsoft Outlook 2013:

 1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live.
 2. Kliknij folder Kontakty, a następnie kliknij pozycję Eksportuj.
 3. Wybierz pozycję Plik tekstowy w formacie CSV (.csv).
 4. W oknie Eksport CSV kliknij pozycję Przeglądaj i wybierz folder Pulpit.
 5. Wpisz ciąg KontaktyPUWL w polu Nazwa pliku i kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij przycisk Dalej i zaznacz wszystkie pola, które chcesz wyeksportować, kliknij przycisk Zakończ i poczekaj na ukończenie eksportowania.

  Uwaga Typowe pola to Imię, Nazwisko, Adres e-mail i Telefon. W razie wątpliwości można zaznaczyć wszystkie pola.

  Uwaga Ten proces może trochę potrwać (zależnie od liczby eksportowanych wiadomości).
 7. Zamknij program Poczta usługi Windows Live.
 8. Otwórz program Excel, wybierz pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.
 9. Wybierz folder Pulpit i wybierz opcję wyświetlania Wszystkie pliki.
 10. Wybierz i otwórz plik KontaktyPUWL.csv utworzony w kroku 5.
 11. Wybierz pozycję Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.
 12. W oknie dialogowym Zapisywanie jako zmień pozycję Zapisz jako typ na CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv), a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 13. Kliknij przycisk Tak, aby zamienić (zastąpić) istniejący plik.
 14. Jeśli pojawi się pytanie o zachowanie formatu CSV, kliknij przycisk Tak.
 15. Zamknij program Excel.
 16. Otwórz program Outlook, wybierz pozycję Kontakty, a następnie kliknij pozycję Plik.
 17. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie kliknij pozycję Importuj/eksportuj.
 18. W otwartym oknie wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku i kliknij przycisk Dalej.
 19. Wyróżnij pozycję Wartości oddzielone przecinkami, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 20. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder Pulpit.
 21. Wybierz plik KontaktyPUWL.csv, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Do wyboru są dodatkowe opcje: zamiany, duplikowania lub pomijania importu zduplikowanych kontaktów.
 22. W następnym oknie wyróżnij folder Kontakty i kliknij przycisk Dalej.
 23. W otwartym oknie kliknij przycisk Zakończ.

Ważne Wiadomości programu Poczta usługi Windows Live lub programu Outlook Express można wyeksportować tylko do wersji 32-bitowej programu Outlook 2013. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Problemy z przenoszeniem poczty internetowej i adresów do programu Outlook 2013 w wersji 64 bitowej

Eksportowanie kalendarza z programu Poczta usługi Windows Live do programu Microsoft Outlook 2013:

 1. Otwórz program Poczta usługi Windows Live.
 2. Wybierz folder Kalendarz. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Windows Live ID.
 3. Kliknij pozycję Udostępnij i wybierz swoje konto usługi Windows Live (jeśli masz konto usługi Outlook, ono także zostanie wyświetlone).
 4. Gdy pojawi się opcja udostępnienia lub nieudostępnienia kalendarza, wybierz pozycję Udostępnij ten kalendarz i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Postaw znacznik wyboru obok pozycji Wyślij osobom łącze pozwalające jedynie na wyświetlanie kalendarza i kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij pozycję Uzyskaj łącza do kalendarza (spowoduje to również zapisanie ustawień), a następnie w otwartym oknie z ostrzeżeniem kliknij przycisk OK.
 7. Łącza wyszarzone nie nadają się do użytku. Kliknij łącze z opisem najlepiej Ci odpowiadającego poziomu udostępniania informacji kalendarza.
 8. Zostanie otwarte okno z łączem, które możesz wysłać osobom mającym wyświetlać kalendarz lub importować dane kalendarza.

Ważne Wiadomości programu Poczta usługi Windows Live lub programu Outlook Express można wyeksportować tylko do wersji 32-bitowej programu Outlook 2013. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Problemy z przenoszeniem poczty internetowej i adresów do programu Outlook 2013 w wersji 64 bitowej

Więcej informacji
Jak migrować z programu Outlook Express do programu Outlook 2010, Outlook 2007, Outlook 2003 lub Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602/pl

Korzystanie z konta usługi Outlook.com w programie Outlook
http://office.microsoft.com/pl-pl/outlook-help/use-a-windows-live-hotmail-account-in-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Gdzie program Microsoft Outlook zapisuje moje informacje i konfiguracje?
http://office.microsoft.com/pl-pl/outlook-help/locating-the-outlook-data-files-HA103412630.aspx?CTT=1

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu eksportowania wiadomości e-mail z programu Poczta systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
196347 Eksportowanie wiadomości e-mail z programów Poczta systemu Windows i Outlook Express do programu Outlook
Propriedades

ID do Artigo: 980534 - Última Revisão: 11/21/2015 15:31:00 - Revisão: 7.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 z dodatkiem Business Contact Manager

 • kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534
Comentários