Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-063: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla procesora skryptów Unicode w systemie Windows: 14 września 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-063. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usp10.dll1.420.2600.5969406,01616-Apr-201015:36x86SP3SP3GDR
Usp10.dll1.420.2600.5969406,01616-Apr-201015:29x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usp10.dll1.422.3790.4695543,74420-Apr-201007:54x64SP2SP2GDR
Wusp10.dll1.422.3790.4695379,90420-Apr-201007:54x86SP2SP2GDR\WOW
Usp10.dll1.422.3790.4695543,74420-Apr-201007:49x64SP2SP2QFE
Wusp10.dll1.422.3790.4695379,90420-Apr-201007:49x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usp10.dll1.422.3790.4695379,90420-Apr-201007:10x86SP2SP2GDR
Usp10.dll1.422.3790.4695379,90420-Apr-201006:57x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Usp10.dll1.422.3790.4695824,32020-Apr-201007:52IA-64SP2SP2GDR
Wusp10.dll1.422.3790.4695379,90420-Apr-201007:52x86SP2SP2GDR\WOW
Usp10.dll1.422.3790.4695824,32020-Apr-201007:48IA-64SP2SP2QFE
Wusp10.dll1.422.3790.4695379,90420-Apr-201007:48x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usp10.dll1.626.6001.18461501,76016-Apr-201016:10x86
Usp10.dll1.626.6001.22672502,27216-Apr-201016:11x86
Usp10.dll1.626.6002.18244502,27216-Apr-201016:46x86
Usp10.dll1.626.6002.22384502,78416-Apr-201017:20x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usp10.dll1.626.6001.18461622,08016-Apr-201016:41x64
Usp10.dll1.626.6001.22672622,59216-Apr-201016:35x64
Usp10.dll1.626.6002.18244621,56816-Apr-201017:07x64
Usp10.dll1.626.6002.22384622,08016-Apr-201017:11x64
Usp10.dll1.626.6001.18461501,76016-Apr-201016:10x86
Usp10.dll1.626.6001.22672502,27216-Apr-201016:11x86
Usp10.dll1.626.6002.18244502,27216-Apr-201016:46x86
Usp10.dll1.626.6002.22384502,78416-Apr-201017:20x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Usp10.dll1.626.6001.18461997,37616-Apr-201015:59IA-64
Usp10.dll1.626.6001.22672997,37616-Apr-201016:01IA-64
Usp10.dll1.626.6002.18244998,40016-Apr-201016:55IA-64
Usp10.dll1.626.6002.22384998,40016-Apr-201016:52IA-64
Usp10.dll1.626.6001.18461501,76016-Apr-201016:10x86
Usp10.dll1.626.6001.22672502,27216-Apr-201016:11x86
Usp10.dll1.626.6002.18244502,27216-Apr-201016:46x86
Usp10.dll1.626.6002.22384502,78416-Apr-201017:20x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,901
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,602
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,442
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,377
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,092
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,220
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,220
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb981322~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,930
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,491
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_482ec33c9d00c387838f41c957658251_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_91966d406dd55ef8.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_7ba99b16ab67d70bf4e08be3ab210d93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_9bfad8fca5a7cf20.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_a63f12208213682aeb07ac6b50d4f2d6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_241c3de43537b971.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7b79e67964abb040ef6f4e3d4f9b9a1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0d0832a0df2e7ab1.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbaa16858ac15c7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3a707771d0e800.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aeb9b5ec55bf7c35.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af1813076efd8bc3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_2f69fb6fe20ed79e0bab8061a71383ae_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_7b6e3a5a3e4c93d3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4e3ca378567a0f7b5063cd94c6efe1c5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_a5fc124d17867e21.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_874fb18d76709079c193b1efac5e8f89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_1bf420ec5d7ebcbb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cb012f626e878d6773c2e3300cfad01f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_fb6d8b00f53c567a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cbf7dbe222aa80a749ffc76a193608f7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_68ed942d795c2f5f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f4b94ad7a97892c7bbf53db9a50eeadd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_cbd42b8e5d25566d.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_08d93cec110986fd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,438
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_09590bfb2a2e5936.manifest
File versionNot Applicable
File size4,438
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_0ad851700e1ced6b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,438
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_0b36ae8b275afcf9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,438
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,116
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,036
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,872
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,956
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,874
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,598
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,532
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,368
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb981322~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,368
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,519
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbaa16858ac15c7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3a707771d0e800.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aeb9b5ec55bf7c35.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af1813076efd8bc3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1728b18a80fcc60f3fa1ce4f8ede7833_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_53cf67aa32003b1c.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_3e692578b3e791344c8da38c951e5a4e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_3079e102da7172e8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,028
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7c81c0e550af79311a904dd769915b3d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_16353a0d5e5e7715.manifest
File versionNot Applicable
File size1,028
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9532019558fb498d6757264088fc00aa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_fe65b8b0784ffefd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,028
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a1dbb4980a6cbf50a81875d16eac6831_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_bfbfc8ce0d358049.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d5a81072c952ba9c0135f447319cea1e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_d5d876156d0458f6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,028
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbc455e58aa1ec3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,432
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3c146d71cef0fc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,432
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:29
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aebb59e255bd8531.manifest
File versionNot Applicable
File size4,432
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:28
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af19b6fd6efb94bf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,432
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,442
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,951
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,268
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,192
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb981322_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,268
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb981322~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,192
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,519
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981322_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)19-Apr-2010
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18461_none_acbaa16858ac15c7.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22672_none_ad3a707771d0e800.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)17:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18244_none_aeb9b5ec55bf7c35.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)18:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-usp_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22384_none_af1813076efd8bc3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,426
Date (UTC)16-Apr-2010
Time (UTC)19:18
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981322 — ostatni przegląd: 10/03/2011 19:02:00 — zmiana: 2.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB981322
Opinia