Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń języka Visual Basic Scripting (VBScript) 5.6: 13 kwietnia 2010

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znany problem

Znany jest problem dotyczący ograniczonej grupy komputerów, na których są spełnione wszystkie poniższe warunki:
 • Zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.
 • Ręcznie zainstalowana stara wersja hosta skryptów systemu Windows 5.6.
Uwaga Domyślnie z systemem Windows XP Service Pack 3 jest instalowana wersja 5.7 hosta skryptów systemu Windows. Ten znany problem jest ograniczony do komputerów, na których starsza wersja hosta skryptów systemu Windows została zainstalowana ręcznie (chociaż nie jest to wymagane).

Na komputerach dotkniętych opisanym problemem zainstalowanie tej aktualizacji zabezpieczeń może być niemożliwe z powodu obecności nieoczekiwanej wersji pliku Vbscript.dll. Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, plik Vbscript.dll musi być w wersji co najmniej 5.7.

Aby usunąć ten znany problem na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 3, gdy plik Vbscript.dll jest w wersji 5.6, należy skorzystać z jednej z poniższych metod, zgodnie z zainstalowaną wersją programu Windows Internet Explorer.

Internet Explorer 6
 1. Przywróć oczekiwaną wersję pliku Vbscript.dll.

  Aby przywrócić plik Vbscript.dll do wersji 5.7, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Pobierz i zainstaluj aktualizację aparatu obsługi skryptów dla systemu Windows XP (KB951978):
   951978 Po uruchomieniu skryptów VBScript lub JScript w systemach Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 lub Windows XP Service Pack 3 dane wyjściowe skryptów nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami (j. ang.)
   Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Uaktualnij program Internet Explorer do wersji 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Uaktualnij program Internet Explorer do wersji 7. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Internet Explorer 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń.

  Po pomyślnym przywróceniu oczekiwanej wersji pliku Vbscript.dll należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń VBScript 5.7 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (KB981349), zgodnie z opisem w biuletynie zabezpieczeń MS10-022.

  Uwaga Ta aktualizacja zabezpieczeń będzie oferowana w ramach funkcji aktualizacji automatycznych, jeśli plik Vbscript.dll będzie w wersji co najmniej 5.7.0.0.
Internet Explorer 7
 1. Przywróć oczekiwaną wersję pliku Vbscript.dll.

  Aby przywrócić plik Vbscript.dll do wersji 5.7, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Pobierz i zainstaluj aktualizację aparatu obsługi skryptów dla systemu Windows XP (KB951978):
   951978 Po uruchomieniu skryptów VBScript lub JScript w systemach Windows Vista Service Pack 1, Windows Server 2008 lub Windows XP Service Pack 3 dane wyjściowe skryptów nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami (j. ang.)
   Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Uaktualnij program Internet Explorer do wersji 8. Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania programu Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
  • Odinstaluj, a następnie zainstaluj ponownie program Internet Explorer 7.
 2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń.

  Po pomyślnym przywróceniu oczekiwanej wersji pliku Vbscript.dll należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń VBScript 5.7 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (KB981349), zgodnie z opisem w biuletynie zabezpieczeń MS10-022.

  Uwaga Jeśli jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, ta aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie.
Internet Explorer 8

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer 8 i jest włączona funkcja aktualizacji automatycznych, odpowiednia aktualizacja zostanie zaproponowana automatycznie, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. W przypadku konieczności ręcznego zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń należy pobrać i zainstalować aktualizację języka VBScript 5.8 dla systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (KB981349), zgodnie z opisem w biuletynie zabezpieczeń MS10-022.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany edytor języka Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 5.6.

Język VBScript 5.6 jest instalowany przez następujące składniki:
 • Microsoft Internet Explorer 6
 • Windows Server 2003 (wersje dla systemów opartych na procesorach x86, x64 i Itanium) z dodatkiem SP2
 • Windows XP (wersje dla systemów opartych na procesorach x86 i x64) z dodatkiem SP2
 • Host skryptów systemu Windows 5.6
Aby ustalić, która wersja języka VBScript jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące kroki.
 1. Otwórz Eksploratora Windows.
 2. Zlokalizuj następujący katalog:
  %systemroot%\system32
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Vbscript.dll, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Szczegóły, aby wyświetlić pole Wersja pliku.
Jeśli wersja pliku rozpoczyna się od 5.6 (np. 5.6.0.8825), na komputerze jest zainstalowany język VBScript 5.6.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Skorzystaj z apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
 • Skorzystaj z narzędzia Spuninst.exe w następującym folderze:
  %Windir%\$NTUninstallKB981350$\Spuninst

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 2000 z dodatkiem SP4 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Vbscript.dll5.6.0.8838401,40812-Mar-201021:44x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.8838417,79210-Mar-201008:02x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8838417,79210-Mar-201008:07x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201005:20x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201005:27x86SP2SP2QFE
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 i Windows XP Professional z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.8838663,04009-Mar-201004:43x64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:43x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.6.0.8838663,55209-Mar-201004:38x64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:38x86SP2SP2QFE\WOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Vbscript.dll5.6.0.88381,116,67209-Mar-201004:41IA-64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:41x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.6.0.88381,117,69609-Mar-201004:38IA-64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.6.0.8838401,40809-Mar-201004:38x86SP2SP2QFE\WOW
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981350 — ostatni przegląd: 12/12/2015 03:43:29 — zmiana: 1.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB981350
Opinia