Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące tego pakietu zbiorczego aktualizacji:
  • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
  • Sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji


Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981832 MS10-024: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange i usługi SMTP systemu Windows umożliwiają atak typu „odmowa usługi”
981706 Nie można zainstalować pakietu zbiorczego aktualizacji 1 lub 2 dla programu Exchange 2007 z dodatkiem SP2 w hiszpańskiej wersji programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2 (j. ang.)
980639 Po zaktualizowaniu programu Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 do wersji Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2 użytkownik może ustawić tylko strefę czasową Budapeszt w aplikacji OWA (j. ang.)
Więcej informacji

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji


Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft Update w sieci Web:
Uwaga Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange 2007 w systemach klastrowanych programu Exchange 2007.
Pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2 można wdrożyć na wielu komputerach z programem Exchange Server 2007. Można też wdrożyć go na serwerach klastrowanych z zainstalowanym programem Exchange Server 2007. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest także dostępny w witrynie Centrum pobierania Microsoft.
Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Data wydania: 13 kwietnia 2010
Ważne
Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji lub dodatku Service Pack należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby zapoznać się z wymaganiami wstępnymi, instrukcjami instalacji oraz znanymi problemami: Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerach klastrowanych skrzynki pocztowej należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modelu obsługi programu Exchange 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie dotyczy programu Exchange Server 2007 w wersji RTM ani programu Exchange 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Seria pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2 jest niezależna od serii pakietów zbiorczych aktualizacji dla programów Exchange Server 2007 RTM i Exchange 2007 z dodatkiem SP1.
Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM lub Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia


W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Informacje o usuwaniu


Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 4 dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Następnie należy usunąć aktualizację 981383.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981383 — ostatni przegląd: 12/12/2015 03:44:07 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbhotfixrollup kbqfe kbexpertiseinter kbfix KB981383
Opinia