Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 10 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1

Streszczenie
Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Microsoft Exchange Server 2007 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące tego pakietu zbiorczego aktualizacji:
  • Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji
  • Sposób uzyskiwania pakietu zbiorczego aktualizacji
WPROWADZENIE

Problemy rozwiązywane przez ten pakiet zbiorczy aktualizacji


Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Exchange Server 2007 SP1 rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981832 MS10-024: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange i usługi SMTP systemu Windows umożliwiają atak typu „odmowa usługi” (j. ang.)
Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji


Podczas instalowania japońskiej wersji tej aktualizacji okno dialogowe programu instalacyjnego może oprócz tekstu w języku japońskim zawierać też tekst w języku angielskim.
Uwaga Ten problem nie wpływa na działanie tej aktualizacji zabezpieczeń. Dotyczy on wyłącznie wyglądu okna dialogowego programu instalacyjnego.

Informacje dotyczące pakietu zbiorczego aktualizacji


Aby pobrać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Exchange Server 2007 SP1, odwiedź następującą witrynę usługi Microsoft Update w sieci Web:
Uwaga Usługa Microsoft Update nie wykrywa pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange 2007 w systemach klastrowanych programu Exchange 2007.
Pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Exchange Server 2007 SP1 można wdrożyć na wielu komputerach z programem Exchange Server 2007 lub na serwerach klastrowanych programu Exchange Server 2007. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji jest także dostępny w witrynie Centrum pobierania firmy Microsoft.
Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
Data wydania: 13 kwietnia 2010
Ważne
Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji lub dodatku Service Pack należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby zapoznać się z wymaganiami wstępnymi, instrukcjami instalacji oraz znanymi problemami: Przed zainstalowaniem pakietu zbiorczego aktualizacji na serwerach klastrowanych skrzynki pocztowej należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modelu obsługi programu Exchange 2007, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Ten pakiet zbiorczy aktualizacji nie dotyczy programu Exchange Server 2007 w wersji RTM ani programu Exchange 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Seria pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 z dodatkiem SP1 jest niezależna od serii pakietów zbiorczych aktualizacji dla programów Exchange Server 2007 RTM i Exchange 2007 z dodatkiem SP2.
Aby uzyskać listę pakietów zbiorczych aktualizacji dla programu Exchange Server 2007 RTM lub Exchange Server 2007 z dodatkiem SP2, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia


W trakcie stosowania tego pakietu zbiorczego aktualizacji wymagane usługi są automatycznie zatrzymywane, a następnie uruchamiane ponownie.

Informacje o usuwaniu


Aby usunąć pakiet zbiorczy aktualizacji 10 dla programu Exchange 2007 SP1, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Następnie należy usunąć aktualizację 981407.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981407 — ostatni przegląd: 04/16/2010 18:56:53 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe KB981407
Opinia