Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Program Word w wersji aplikacji Office Web Apps ulega awarii podczas wyświetlania dokumentu na komputerze z zainstalowanym programem Silverlight

Symptomy
Na komputerze jest zainstalowany program Microsoft Silverlight. Podczas wyświetlania dokumentu na tym komputerze w programie Microsoft Word w wersji aplikacji Microsoft Office Web Apps aplikacja ulega awarii.
Przyczyna
Ten problem występuje, gdy w ustawieniach programu Internet Information Services jest włączona dynamiczna kompresja plików zip. Jednak pliki zip są już skompresowane i nie muszą korzystać z kompresji dynamicznej. Dlatego program Silverlight nie może rozpoznać wyniku z serwera i aplikacja Word Web Application ulega awarii.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć dynamiczną kompresję plików zip na komputerze obsługującym zbiór witryn, w którym są uruchomione aplikacje Office Web Applications. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz plik ApplicationHost.conf przy użyciu Notatnika.

  Uwaga Domyślnie plik ApplicationHost.conf znajduje się w następującej lokalizacji:
  C:\Windows\System32\Inetsrv\Config\ApplicationHost.conf
 2. Znajdź następującą sekcję:
  <httpCompression sendCacheHeaders="false" directory="%SystemDrive%\inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files" noCompressionForHttp10="false" noCompressionForProxies="false">  <scheme name="gzip" doStaticCompression="true" doDynamicCompression="true" dll="%windir%\system32\inetsrv\gzip.dll" />	<staticTypes>		<add mimeType="text/*" enabled="true" />		<add mimeType="message/*" enabled="true" />		<add mimeType="application/javascript" enabled="true" />		<add mimeType="*/*" enabled="true" />		<add mimeType="image/*" enabled="true" />	</staticTypes>	<dynamicTypes>		<add mimeType="text/*" enabled="true" />		<add mimeType="message/*" enabled="true" />		<add mimeType="application/x-javascript" enabled="true" />		<add mimeType="*/*" enabled="true" />		<add mimeType="image/*" enabled="true" />		<add mimeType="application/x-javascript; charset=utf-8" enabled="true" />		<add mimeType="application/json" enabled="true" />		</dynamicTypes></httpCompression>
 3. Dodaj następujący ciąg do sekcji <dynamicTypes>:
  <add mimeType="application/zip" enabled="false" />
 4. Zapisz zmiany.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981691 — ostatni przegląd: 09/12/2011 18:57:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb KB981691
Opinia