Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-073: Luki w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwiają podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-073. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.60331,852,80031-Aug-201013:42x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.60331,861,88831-Aug-201013:38x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.603330,20801-Sep-201007:56x86NoneNot applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47691,853,95231-Aug-201014:35x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47691,865,21631-Aug-201014:48x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47694,562,43202-Sep-201008:14x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47694,579,32802-Sep-201008:10x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.47695,579,77602-Sep-201008:15IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.47695,598,20802-Sep-201008:09IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185232,037,24831-Aug-201013:39x86
Win32k.sys6.0.6001.227542,037,76031-Aug-201013:38x86
Win32k.sys6.0.6002.183052,038,27231-Aug-201013:27x86
Win32k.sys6.0.6002.224782,046,46431-Aug-201014:33x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185232,751,48831-Aug-201013:18x64
Win32k.sys6.0.6001.227542,752,51231-Aug-201014:02x64
Win32k.sys6.0.6002.183052,753,02431-Aug-201014:57x64
Win32k.sys6.0.6002.224782,756,09631-Aug-201014:04x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.185236,632,44831-Aug-201013:45IA-64
Win32k.sys6.0.6001.227546,629,37631-Aug-201013:43IA-64
Win32k.sys6.0.6002.183056,633,47231-Aug-201014:23IA-64
Win32k.sys6.0.6002.224786,643,71231-Aug-201014:22IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,741
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,441
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,904
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,608
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,746
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,446
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,746
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,448
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,380
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,098
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,223
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,936
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,223
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,936
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,357
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,376
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,676
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,703
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,691
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,722
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,411
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,431
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,672
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,679
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,710
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,415
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,676
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,703
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,691
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,722
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,412
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,431
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,420
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,439
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,491
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameX86_03e176e296b5e2302b57efbbb8f7b6bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_edb80dde6d6259c3.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameX86_811b7d30a7acb3aef9d76ef3ff1ab455_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_3f19c685e872166a.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameX86_b3d136a6d317ec65998925c35e354158_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_2a89acaa68345a4a.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameX86_be046c0ba5c598c66842f7448c3dbb9f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_ee0127f948b52278.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_b8e0e43e9a943f6a.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_b94b1375b3c94985.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:32
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_badef87897a88c81.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_bb1fe6adb0fc3be7.manifest
File versionNot applicable
File size6,543
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:11
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_08b1370cea48f3d0b455e59761579b5b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_77120f1562b4d430.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_22641fbcfe41e46c5e1898c9e0e8464c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_6e059d75056343d4.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3a1b18483fbe74b230abd4c557e503bc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_4062d802567f2c41.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5a49e08f777811c48a9da882a11e398b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_67b47168efd24caf.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ec670e3f1a8d1a77c2b542f00ca7a323_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_a5da271c2e9bdf88.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f87f2bb7f805c394dbf789c3ddc27aba_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_f57a589b9f78ae5a.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_14ff7fc252f1b0a0.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_1569aef96c26babb.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:06
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_16fd93fc5005fdb7.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)17:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_173e82316959ad1d.manifest
File versionNot applicable
File size6,559
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:40
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,751
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,455
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,124
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,052
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,964
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,888
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,964
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,890
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,606
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,548
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,447
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_6_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,384
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,447
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_7_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,384
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,365
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,384
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,688
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,715
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,701
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,732
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,419
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,439
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,711
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,689
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,720
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,423
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,442
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,688
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,715
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,701
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,732
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,420
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,439
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,428
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,447
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size3,519
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_1f542a148752729b.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:49
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_1fbe594ba0877cb6.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:24
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_21523e4e8466bfb2.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_21932c839dba6f18.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:57
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_16ed07a4b0140f1207bed4a4f91a8819_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_78962f5d27a49f22.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_1ecc40cb18de4effae89b9754e16f9fc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_0a1ae5710cff5e0e.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_3f906d9f3099173693f89d0fcb6ba99a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_15c04e4d2dc47933.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_45485d98a9cbe68dd3e74192890562c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_387df90ef3539ecd.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_9624f95525eee2a01b0dd111e4c8f63c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_e7eb578af875a562.manifest
File versionNot applicable
File size1,036
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_bc8d7b31bc1470b2cc5aff8f5feba9eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_2eece3921d40af5b.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_b8e288349a924866.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:53
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_b94cb76bb3c75281.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_bae09c6e97a6957d.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_bb218aa3b0fa44e3.manifest
File versionNot applicable
File size6,551
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)05:44
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,746
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,448
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,959
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,881
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,959
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,881
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,276
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,208
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size2,276
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_5_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size3,208
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,415
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,434
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,516
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,539
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,684
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,715
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,419
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,438
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,519
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,543
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,727
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,416
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,435
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,424
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot applicable
File size1,443
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:47
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18523_none_1f542a148752729b.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:49
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22754_none_1fbe594ba0877cb6.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:24
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18305_none_21523e4e8466bfb2.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22478_none_21932c839dba6f18.manifest
File versionNot applicable
File size5,013
Date (UTC)31-Aug-2010
Time (UTC)16:57
PlatformNot applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166672,327,55201-Sep-201002:34x86
Win32k.sys6.1.7600.207922,328,06401-Sep-201006:16x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166673,123,71201-Sep-201002:58x64
Win32k.sys6.1.7600.207923,125,24801-Sep-201002:55x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.166677,428,60801-Sep-201002:23IA-64
Win32k.sys6.1.7600.207927,431,16801-Sep-201002:27IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,779
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,479
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,784
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,484
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,764
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,464
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,379
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,430
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,853
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameX86_8c0ce6b26db100fa0dea1c4a792222cd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_21510a35efe3e4de.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameX86_ee74e2571d6b19ee233a6469342a9dcc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_256297daa46a3b6d.manifest
File versionNot applicable
File size694
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_b8e175fbfbc85172.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_b945a1911502c65c.manifest
File versionNot applicable
File size42,086
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:46
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_1614089453866b08e9dfff6d620e335e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_a6925b60122af7d5.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3010cd619c590ea1c288d4fd4e2684aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_a84f955baf1b266a.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5d8f6bbcf0c663a3429f8409a7ad6568_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_80267b45d48ac651.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a927ed65bd9871be952f1cefaa63321e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_af8d557a7f08cbc9.manifest
File versionNot applicable
File size1,038
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cbb236f7b0e449f79658aa952987072c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_394e24064e5a1b17.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ddeb6af6e54f7c519f89f573ccbf9ef3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_2479f76aa59903f3.manifest
File versionNot applicable
File size698
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_1500117fb425c2a8.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_15643d14cd603792.manifest
File versionNot applicable
File size42,090
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:35
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,789
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,493
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,208
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size4,074
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,012
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_3_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,874
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,982
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_4_for_kb981957~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,907
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,291
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,370
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size2,497
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_1f54bbd1e88684a3.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)04:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_1fb8e76701c0f98d.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:40
PlatformNot applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_3010cd619c590ea1c288d4fd4e2684aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_4c329dcdf6bbbe30.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_5a1b9eaa42ada9b3d57f50ae362d6322_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_910d70a7ef6f2c71.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_cbb236f7b0e449f79658aa952987072c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_dd312c7895fab2dd.manifest
File versionNot applicable
File size697
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_ce40a3fa142b64517ce9aa231b54866b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_9f55035a61858762.manifest
File versionNot applicable
File size696
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_b8e319f1fbc65a6e.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_b94745871500cf58.manifest
File versionNot applicable
File size42,088
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)09:33
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,790
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_1_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,645
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size2,006
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_2_for_kb981957~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size3,864
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,932
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File namePackage_for_kb981957_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicable
File size1,967
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicable
File size1,667
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)10:34
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16667_none_1f54bbd1e88684a3.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)04:51
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20792_none_1fb8e76701c0f98d.manifest
File versionNot applicable
File size4,178
Date (UTC)01-Sep-2010
Time (UTC)08:40
PlatformNot applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981957 — ostatni przegląd: 10/20/2010 15:21:00 — zmiana: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB981957
Opinia