Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

MS10-050: Luka w zabezpieczeniach programu Windows Movie Maker umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-050. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.
Znane problemy
Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w nieobsługiwanym systemie operacyjnym może się zakończyć pozorną instalacją tej aktualizacji. Użytkownik nie otrzyma na przykład komunikatu o błędzie z informacją, że aktualizacja nie może zostać zainstalowana w systemie. W tym scenariuszu pliki binarne nie zostaną jednak zainstalowane.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej implementuje obejście problemu polegające na usunięciu skojarzenia pliku MSWMM programu Movie Maker, opisane w biuletynie zabezpieczeń MS10-050.

Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, odwiedź następującą stronę biuletynu zabezpieczeń firmy Microsoft w sieci Web: W tym dokumencie znajduje się więcej informacji o tym problemie, między innymi następujące informacje:
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu.
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu.
Aby zapoznać się konkretnie z tymi informacjami, należy odszukać nagłówek Vulnerability Information (Informacje o lukach w zabezpieczeniach), rozwinąć sekcję Workarounds for Movie Maker Memory Corruption Vulnerability — CVE-2010-2564 (Obejścia problemu dotyczące luki w zabezpieczeniach związanej z uszkodzeniem pamięci programu Movie Maker — CVE-2010-2564), a następnie przejrzeć sekcję Remove the Movie Maker .MSWMM file association (Usuwanie skojarzenia pliku MSWMM programu Movie Maker).

Aby włączyć to rozwiązanie Microsoft Fix it, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
INFORMACJE O PLIKACH
Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Moviemk.exe2.1.4028.03,558,91218-Jun-201013:36x86SP3SP3GDR
Moviemk.exe2.1.4028.03,558,91218-Jun-201013:43x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Professional x64 Edition dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wmoviemk.exe2.1.4031.03,537,40824-Jun-201021:21x86SP2SP2GDR\WOW
Wmoviemk.exe2.1.4031.03,537,40824-Jun-201021:16x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Filters.xmlNot Applicable14,07618-Sep-200621:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201016:55Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.1849410,926,59217-Jun-201017:15x86
Moviemk.exe6.0.6001.18494150,01617-Jun-201015:49x86
News.pngNot Applicable138,66018-Sep-200621:50Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21318-Sep-200621:50Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92918-Sep-200621:50Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13518-Sep-200621:50Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31218-Sep-200621:50Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51418-Sep-200621:50Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000195,07219-Jan-200807:36x86
Wmm2ext.dll6.0.6000.1638623,04002-Nov-200609:46x86
Filters.xmlNot Applicable14,07604-Mar-201006:24Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201017:03Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.2271410,926,59217-Jun-201017:22x86
Moviemk.exe6.0.6001.22714150,01617-Jun-201016:03x86
News.pngNot Applicable138,66004-Mar-201006:24Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21304-Mar-201006:24Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92904-Mar-201006:24Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13504-Mar-201006:24Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31204-Mar-201006:24Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51404-Mar-201006:24Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.22714195,07217-Jun-201017:24x86
Wmm2ext.dll6.0.6001.2271423,55217-Jun-201017:24x86
Filters.xmlNot Applicable14,07616-Apr-200800:52Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201017:49Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.1827310,926,59217-Jun-201018:08x86
Moviemk.exe6.0.6002.18273150,01617-Jun-201016:16x86
News.pngNot Applicable138,66016-Apr-200800:53Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21316-Apr-200800:53Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92916-Apr-200800:53Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13516-Apr-200800:53Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31216-Apr-200800:53Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51416-Apr-200800:53Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005195,07211-Apr-200906:28x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800523,04011-Apr-200906:28x86
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Apr-200923:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201018:12Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.2242610,926,59217-Jun-201018:27x86
Moviemk.exe6.0.6002.22426150,01617-Jun-201016:27x86
News.pngNot Applicable138,66003-Apr-200923:55Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Apr-200923:55Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Apr-200923:51Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Apr-200923:51Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Apr-200923:51Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Apr-200923:51Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.22426195,07217-Jun-201018:30x86
Wmm2ext.dll6.0.6002.2242623,55217-Jun-201018:30x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Filters.xmlNot Applicable14,07618-Sep-200621:50Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201017:35Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.1849416,361,98417-Jun-201017:55x64
Moviemk.exe6.0.6001.18494150,52817-Jun-201016:29x64
News.pngNot Applicable138,66018-Sep-200621:50Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21318-Sep-200621:50Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92918-Sep-200621:50Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13518-Sep-200621:50Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31218-Sep-200621:50Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51418-Sep-200621:50Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.18000336,89619-Jan-200808:04x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.1834127,13614-Oct-200915:24x64
Filters.xmlNot Applicable14,07626-Feb-201006:38Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201017:19Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6001.2271416,361,98417-Jun-201017:38x64
Moviemk.exe6.0.6001.22714150,52817-Jun-201016:28x64
News.pngNot Applicable138,66026-Feb-201006:43Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21326-Feb-201006:43Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92926-Feb-201006:38Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13526-Feb-201006:38Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31226-Feb-201006:38Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51426-Feb-201006:38Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6001.22714336,89617-Jun-201017:42x64
Wmm2ext.dll6.0.6001.2271427,13617-Jun-201017:42x64
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Sep-200819:09Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201018:20Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.1827316,361,98417-Jun-201018:34x64
Moviemk.exe6.0.6002.18273150,52817-Jun-201016:47x64
News.pngNot Applicable138,66003-Sep-200819:09Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Sep-200819:09Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Sep-200819:09Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Sep-200819:09Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Sep-200819:09Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Sep-200819:09Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.18005336,89611-Apr-200907:11x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.1800526,62411-Apr-200907:11x64
Filters.xmlNot Applicable14,07603-Apr-200922:54Not Applicable
Moviemaker-ppdlic.xrm-msNot Applicable2,99817-Jun-201018:04Not Applicable
Moviemk.dll6.0.6002.2242616,361,98417-Jun-201018:22x64
Moviemk.exe6.0.6002.22426150,52817-Jun-201016:47x64
News.pngNot Applicable138,66003-Apr-200922:59Not Applicable
Paint.pngNot Applicable67,21303-Apr-200922:59Not Applicable
Sample1.jpgNot Applicable83,92903-Apr-200922:55Not Applicable
Sample2.jpgNot Applicable123,13503-Apr-200922:55Not Applicable
Sample3.jpgNot Applicable129,31203-Apr-200922:55Not Applicable
Sample4.jpgNot Applicable161,51403-Apr-200922:55Not Applicable
Wmm2ae.dll6.0.6002.22426336,89617-Jun-201018:25x64
Wmm2ext.dll6.0.6002.2242627,13617-Jun-201018:25x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb981997_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,886
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981997~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,594
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981997_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,044
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981997~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,756
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,376
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_3a8a9620f519109e6c945047be6e12aa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18273_none_ad76628f1019bd33.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_51c820361e62a0776f6bd671ad5e3058_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22426_none_ee31816d6a88efe3.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_5599eb3d3e0c737ca5cea1492eb7d667_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22714_none_e58c743a3d7d3857.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_a03029a3c768e30c0307af0dd2fdd46d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18494_none_eda0d6cbf05e59e5.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18494_none_f204a5b40d62fc49.manifest
File versionNot Applicable
File size39,605
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22714_none_f2e4c5ab263fb6d9.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)17-Jun-2010
Time (UTC)19:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18273_none_f3ffb9100a79fd5b.manifest
File versionNot Applicable
File size39,605
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22426_none_f4c2683b236c5a9c.manifest
File versionNot Applicable
File size37,318
Date (UTC)17-Jun-2010
Time (UTC)20:16
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_43542351504f1a9d9134da8e30dd0bb8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18273_none_9961d2e4b4ef073d.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5624f3f80ffcf0fc080e342e4be48ef1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22426_none_7a657a180a979a6f.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_797ed985c975cff1053157c678e22477_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18494_none_caf5c2f0e875e1ec.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5f29ba24ecb068352daaced7f285c68_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22714_none_c6d5d913d0835df2.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18494_none_4e234137c5c06d7f.manifest
File versionNot Applicable
File size39,667
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22714_none_4f03612ede9d280f.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)17-Jun-2010
Time (UTC)19:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18273_none_501e5493c2d76e91.manifest
File versionNot Applicable
File size39,667
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-moviemaker_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22426_none_50e103bedbc9cbd2.manifest
File versionNot Applicable
File size37,380
Date (UTC)17-Jun-2010
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981997_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,898
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb981997~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981997_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,058
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb981997~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,774
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,384
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb981997_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)18-Jun-2010
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi DoS TSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 981997 — ostatni przegląd: 09/30/2011 13:14:00 — zmiana: 4.0

Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme KB981997
Opinia