MS10-036: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visio 2007: 8 czerwca 2010

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
WPROWADZENIE
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-036. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.
Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany jeden z następujących składników:
  • Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Microsoft Office 2007
  • Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007


Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
949585 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2007 (j. ang.)

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:

979365 MS10-028: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visio 2007: 13 kwietnia 2010

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji może zostać wyświetlony monit o włożenie do stacji dysków CD dysku programu Visio 2007. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Aec.dll12.0.6500.5000912,76026-Feb-200922:21
Bstorm.dll12.0.6500.5000590,19226-Feb-200922:21
Dbengr.dll12.0.6520.5000702,31213-Oct-200904:38
Drilldwn.dll12.0.6500.5000967,52826-Feb-200922:21
Dwgcnv.dll12.0.6500.5000143,71226-Feb-200922:21
Dwgdp.dll12.0.6500.50001,939,30426-Feb-200922:21
Facility.dll12.0.6500.50001,178,45626-Feb-200922:21
Gantt.dll12.0.6500.5000969,04826-Feb-200922:21
Hvac.dll12.0.6500.5000324,96826-Feb-200922:21
Orgchart.dll12.0.6528.50001,241,48028-Jan-201002:25
Orgchwiz.dll12.0.6500.5000463,75226-Feb-200922:21
Pe.dll12.0.6500.5000569,71226-Feb-200922:22
Sg.dll12.0.6501.50001,848,68013-Mar-200906:16
Timesoln.dll12.0.6500.5000965,48826-Feb-200922:22
Uml.dll12.0.6520.50001,593,69613-Oct-200904:38
Visbrgr.dll12.0.6524.50006,223,74420-Nov-200901:35
Viscolor.dll12.0.6500.5000220,01626-Feb-200922:22
Visdlgu.dll12.0.6501.5000140,12813-Mar-200907:11
Visfilt.dll12.0.6500.50001,696,62426-Feb-200922:22
Visgrf.dll12.0.6500.5000371,54426-Feb-200922:22
Visio.exe12.0.6529.5000182,63204-Feb-201011:19
Vislib.dll12.0.6535.500211,652,97624-Apr-201015:21
Visshe.dll12.0.6520.5000281,95213-Oct-200904:38
Vissupp.dll12.0.6500.5000563,02426-Feb-200922:23
Visutils.dll12.0.6500.5000458,58426-Feb-200922:23
Visweb.dll12.0.6500.5000726,90426-Feb-200922:23
Xfunc.dll12.0.6500.5000420,72826-Feb-200922:23
aktualizacja poprawka_zabezpieczeń aktualizacja_zabezpieczeń zabezpieczenia usterka luka złośliwy atakujący wykorzystać rejestr nieuwierzytelniony bufor przekroczenie przepełnienie specjalnie_uformowany zakres specjalnie_przygotowany odmowa usługi dos poprawka wydajność zabezpieczenia stabilność aktualizacja 2007 32-bitowe 982127 office
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982127 — ostatni przegląd: 12/12/2015 04:04:50 — zmiana: 2.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007

  • kbnosurvey kbarchive kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB982127
Opinia