Jak wyświetlić podgląd wydruku w programie Excel 2010

blurb
W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlić podgląd strony przed jej wydrukowaniem, korzystając z funkcji Podgląd wydruku w programie Excel 2010. Wyjaśniono w nim także, jak używać widoku układu strony, który umożliwia zmienianie i edytowanie dokumentu przy jednoczesnym wyświetlaniu jego układu.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Chcę wydrukować listę lektur utworzoną w programie Excel 2010. Czy przed wydrukowaniem mogę wyświetlić jej podgląd? To znaczy, jak wyświetlić podgląd wydruku w programie Excel 2010?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
W programie Excel 2010 kliknij menu Plik, kliknij polecenie Drukuj, a następnie zostanie wyświetlona pozycja Podgląd wydruku.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
W trybie podglądu można konfigurować wszystkie rodzaje ustawień drukowania. Mogą to być na przykład ustawienia liczby kopii, drukarki, zakresu stron, druku jednostronnego lub dwustronnego, orientacji pionowej czy rozmiaru.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Działanie tej funkcji jest intuicyjne, ponieważ w przypadku zmiany ustawienia można od razu obejrzeć artykuł po prawej stronie okna w celu sprawdzenia jego wyglądu na wydruku. Często korzystam z tej funkcji do automatycznego zmniejszania 2-stronicowej tabeli w taki sposób, aby była drukowana na jednej stronie. Aby użyć tej funkcji, kliknij pozycję Skalowanie i wybierz pozycję Dopasuj arkusz do 1 strony.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
To wygodne!
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
W programie Excel 2010 jest dostępna funkcja widoku układu strony, dzięki której można edytować arkusz i jednocześnie sprawdzać, jak zostanie wydrukowany.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Jak z niej skorzystać?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Kliknij kartę Widok i kliknij pozycję Widok układu strony w grupie Widoki skoroszytu.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Widzę, jak arkusz zostanie wydrukowany, ponieważ jest także wyświetlane światło wokół tabeli. Rozumiem, że mogę edytować arkusz i jednocześnie oglądać ten obraz. A jak powrócić do poprzedniego widoku? Kliknąć pozycję Normalny?

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Zgadza się. Widoki można także przełączać przy użyciu przycisków znajdujących się w prawym dolnym rogu okna. Trzy przyciski odpowiadają opcjom Widok normalny, Widok układu strony i Podgląd podziału stron. Przy użyciu funkcji Podgląd podziału stron można sprawdzać sposób dzielenia stron.

http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Warto wiedzieć, że do zmiany widoków w programie Excel 2010 wystarczy jedno kliknięcie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982830 — ostatni przegląd: 10/29/2014 09:21:00 — zmiana: 2.0

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk KB982830
Opinia