Wykonywanie kopii zapasowej otrzymanych wiadomości i kontaktów w programie Outlook 2010

blurb
W tym artykule mającym formę rozmowy uzupełnianej ilustracjami wyjaśniono, jak wykonywać kopie zapasowe otrzymanych wiadomości i danych kontaktów na karcie pamięci USB lub dysku CD-R w programie Outlook 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Od niedawna korzystam z pakietu Office 2010 i wydaje mi się niezwykle łatwy w użyciu. Szczególnie lubię program Outlook 2010.
Zastanawiam się właśnie, czy można wykonać kopię zapasową wiadomości e-mail i kontaktów na dysku CD-R na wypadek awarii komputera.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
Zalecam wykonanie kopii zapasowej przy użyciu funkcji eksportowania oferowanej w programie Outlook 2010. Eksportowanie oznacza umieszczanie danych w innym miejscu. Wystarczy tylko wyeksportować wiadomość i dane kontaktów z programu Outlook 2010 i skopiować je na dysk CD-R.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Chcę sprawdzić działanie tej funkcji. Powiedz mi, jak to zrobić.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
W programie Outlook 2010 kliknij pozycję Otwórz na karcie Plik, a następnie kliknij pozycję Importuj.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
Pojawia się Kreator importu i eksportu.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Tak, dokładnie. Wybierz pozycję Eksportuj do pliku i kliknij przycisk Dalej.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Mam wybrać pozycję z listy „Utwórz plik typu”.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst) i kliknij przycisk Dalej.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
Tym razem w programie Outlook jest wyświetlany monit Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane. Czy chodzi o folder, którego kopię zapasową chcę utworzyć?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Dokładnie. Wybierz pozycję Foldery osobiste i upewnij się, że pole wyboru Uwzględnij podfoldery jest zaznaczone. W ten sposób można eksportować wszystkie dane w programie Outlook 2010. Następnie kliknij przycisk Dalej.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
Następnym krokiem jest nadanie nazwy plikowi kopii zapasowej i wybranie folderu docelowego i docelowej nazwy pliku, prawda?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Zgadza się. Domyślnie plik o nazwie „backup.pst” jest tworzony na pulpicie. Jeśli odpowiada ci umieszczenie go w tym miejscu, kontynuuj procedurę.


Jeśli chodzi o sekcję Opcje, to w przypadku eksportowania danych po raz pierwszy nie trzeba wybierać opcji. Przy kolejnych eksportach należy jednak zdecydować, co ma nastąpić w przypadku wystąpienia duplikatów między danymi istniejącymi i danymi eksportowanymi. Dostępne są poniższe opcje.

Zamień duplikaty na elementy eksportowane: zduplikowane informacje są zastępowane przez dane z nowo eksportowanego pliku.

Zezwalaj na tworzenie duplikatów: istniejące dane nie są zastępowane, a zduplikowane dane są dodawane do pliku kopii zapasowej.

Nie eksportuj duplikatów: zduplikowane informacje nie są kopiowane do pliku kopii zapasowej.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
Czy na końcu mam kliknąć przycisk Zakończ?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
Pozostała jeszcze jedna kwestia. Po kliknięciu przycisku Zakończ jest wyświetlane kolejne okno dialogowe. Jeśli ustawisz w nim hasło, jego wprowadzanie będzie wymagane przy każdym otwieraniu pliku kopii zapasowej. Jeśli hasło nie jest potrzebne, wystarczy kliknąć przycisk OK.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
O, rozpoczyna się eksport.


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
Po zakończeniu eksportu włóż do komputera kartę pamięci USB lub dysk CD-R i skopiuj plik kopii zapasowej na odpowiedni nośnik. Na tym kończy się wykonywanie kopii zapasowej.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
Co należy zrobić, aby załadować plik kopii zapasowej w programie Outlook 2010?
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
Informacje na temat ładowania plików kopii zapasowej w programie Outlook 2010 można znaleźć w artykule Importowanie kopii zapasowej wiadomości i kontaktów w programie Outlook 2010.
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
Bardzo dziękuję! Nareszcie wiem, jak wykonywać kopię zapasową danych programu Outlook 2010.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982838 — ostatni przegląd: 10/29/2014 09:55:00 — zmiana: 2.0

  • kbexpertisebeginner kbtypenonkb kbpctalk KB982838
Opinia