Program PowerPoint 2013 lub PowerPoint 2010 przestaje działać po naprawieniu prezentacji

Klienci z sektora małych przedsiębiorstw znajdą dodatkowe zasoby edukacyjne i dotyczące rozwiązywania problemów w witrynie pomocy technicznej dla małych przedsiębiorstw.
Symptomy
Próba otwarcia prezentacji skutkuje błędem w programie PowerPoint. Po zezwoleniu programowi PowerPoint na naprawienie błędu program ulega awarii lub przestaje działać. Program PowerPoint może też blokować połączone obrazy lub zawartość.

Szczegółowe informacje o błędach
Po otwarciu w programie Microsoft PowerPoint 2013 lub PowerPoint 2010 prezentacji zawierającej łącza do obiektu OLE jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

Pokaż obraz


Kliknięcie przycisku Napraw powoduje zakończenie naprawy i wyświetlenie następującego komunikatu:

Pokaż obraz


Po kliknięciu przycisku OK jest zwracany następujący komunikat zabezpieczeń:

Pokaż obraz


Kliknięcie pozycji Aktualizuj łącza powoduje awarię lub ponowne uruchomienie programu PowerPoint. Ponadto może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Microsoft PowerPoint przestał działać

Program przestał działać poprawnie z powodu wystąpienia problemu. System Windows zamknie program i powiadomi Cię, jeśli istnieje dostępne rozwiązanie.

Ponadto w razie otwarcia prezentacji zawierającej połączony obraz w miejscu obrazu jest wyświetlany następujący komunikat:

Aby chronić prywatność użytkownika, program PowerPoint zablokował automatyczne pobranie tego obrazu.
Obejście problemu
Aby obejść ten problem, wykonaj następujące proste czynności:
 1. Po wyświetleniu monitu o zaktualizowanie łączy nie klikaj pozycji Aktualizuj łącza. Zamiast tego kliknij przycisk Anuluj. Pokaż obraz
 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie zapisz prezentację w innym folderze. Pokaż obraz
 3. Na karcie Plik kliknij pozycję Zamknij. Pokaż obraz
 4. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz, a następnie otwórz nową kopię prezentacji. Pokaż obraz
 5. Pojawi się monit o zaktualizowanie łączy prezentacji. Kliknij pozycję Aktualizuj łącza. Pokaż obraz
 6. Gdy program PowerPoint spróbuje zaktualizować łącza, zostanie zwrócony następujący komunikat o błędzie:

  Pokaż obraz
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij kartę Plik, a następnie w obszarze Powiązane dokumenty kliknij pozycję Edytuj łącza do plików. Pokaż obraz
 9. W oknie dialogowym Łącza wybierz łącze, które chcesz ustanowić ponownie, a następnie kliknij jedną z następujących pozycji:
  • Aktualizuj teraz. Skorzystaj z tej pozycji, aby zaktualizować łącze do obiektu OLE lub pliku obrazu.
  • Zmień źródło. Skorzystaj z tej pozycji, aby zmienić lokalizację źródłową obiektu OLE lub pliku obrazu.
  • Przerwij łącze. Skorzystaj z tej pozycji, aby przerwać łącze do pliku źródłowego obiektu OLE. W przypadku pliku obrazu należy ponownie ustanowić łącze, aby móc przerwać łącze do pliku. Następnie można osadzić obraz w prezentacji.
 10. Po edytowaniu wszystkich przerwanych łączy w prezentacji zapisz ją.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 982972 — ostatni przegląd: 02/15/2013 17:04:00 — zmiana: 6.0

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Home and Student 2010

 • kbprb kbtshoot kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kboleapp kbsmbportal KB982972
Opinia