Zastosowanie pliku BOOT.INI w systemie Windows 2000 lub Windows NT

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL99743
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314081.
Streszczenie
System Windows (a konkretnie Ntldr) korzysta z pliku Boot.ini dookreślania opcji systemu operacyjnego, wyświetlanych podczas procesu uruchamiania(rozruchu). Plik Boot.ini jest oznaczony domyślnie jako plik systemowy tylko do odczytui nie wymaga żadnych ręcznych modyfikacji. Aby zmienićzawartość tego pliku, należy stosować narzędzie System w Panelu sterowania.
Więcej informacji
Poniżej podano typowy plik Boot.ini:
[boot loader] timeout=30 default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems] scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
W liście poniżej opisano dane zawarte w podanym wyżej pliku Boot.ini:
 • Parametr „timeout” określa długość czasu oczekiwania systemu Windows przed wybraniemdomyślnego systemu operacyjnego.
 • Parametr „default" określa domyślny system operacyjny.UWAGA: W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  • nt
  • GEOMETRY

 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Parametr „scsi(0)” oznacza, że kontroler podstawowy (zwykle jest tylko jeden) jest odpowiedzialny za to urządzenie. Jeśli były dwie karty SCSI i dysk jest obsługiwany przez drugą z nich, powinna ona mieć nazwę „scsi(1)”.

  UWAGA: Jeśli system używa dysków IDE, EIDE, ESDI lub karty SCSI bez wbudowanego systemu BIOS, należy zastąpić parametr „SCSI” przez „Multi”.
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Parametr „disk(0)” odnosi się do fizycznego dysku 1.
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Parametr „rdisk()” odnosi się do numeru logicznego używanego urządzenia SCSI (LUN, logical unit), które może być oddzielnym dyskiem, ale znacząca większość konfiguracji urządzeń SCSI dysponuje tylko jednym numerem LUN dla każdego identyfikatora SCSI ID.
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Parametr „partition(1)” w tym przykładzie wskazuje na jedyną partycję na pierwszym dysku w komputerze. Jeśli byłyby 2 partycje, C i D, dysk C odpowiadałby parametrowi partition(1), a dysk D odpowiadałby parametrowi partition(2).
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Procedura wielorozruchu jest wykonywana z jednego z dysków lub partycji karty SCSI określonych w folderze \Winnt.
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Parametr /NODEBUG określa, że żadne informacje dotyczące debugowania nie będą monitorowane. Informacje dotyczące debugowania są użyteczne tylko dla deweloperów i spowolniają pracę systemu Windows NT.
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Można dodać przełącznik /SOS, aby móc wyświetlać nazwy sterowników ładowanychpodczas rozruchu systemu Windows. Domyślnie na ekranie programu ładującego system operacyjnywyświetlane są kropki postępu.
 • : W przypadku systemu operacyjnegoWindows NT jest używana nowa składnia ścieżki pamięci.Aby uzyskać więcej informacji o tej składni, należy zapytać o następujące słowaw bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:Parametr „Previous Operating System on C:\” precyzuje, że poprzednim systemem operacyjnym jest MS-DOS, ponieważ ścieżka „C:\” jest ścieżką systemu MS-DOS.
prodnt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 99743 — ostatni przegląd: 12/04/2015 09:28:50 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbother KB99743
Opinia