Łączenie aplikacji ze skrzynką odbiorczą w aplikacji Outlook w sieci Web

Uwaga: Łączniki do skrzynki odbiorczej nie są dostępne w nowej Outlook w sieci Web.

Gdy połączysz aplikacje ze swoją skrzynką odbiorczą, możesz odbierać informacje o bieżących zdarzeniach, śledzić projekty, monitorować kanał w serwisie Twitter i nie tylko bez opuszczania aplikacji Outlook w sieci Web lub programu Outlook 2016 w systemie Windows.

Łączniki udostępniają zawartość i dane z usług, takich jak Twitter, Trello lub Yammer, w skrzynce odbiorczej. Możesz konfigurować i dostosowywać otrzymywane informacje oraz częstotliwość ich dostarczania do swoich potrzeb. Łączniki były przez pewien czas dostępne w skrzynce odbiorczej w aplikacji Outlook w sieci Web, ale teraz są zintegrowane z programem Outlook 2016 dla systemu Windows i ich podłączenie zajmuje tylko kilka minut.

Lista łączników stale się zmienia w miarę dodawania nowych usług i narzędzi.

Jak działają łączniki

Po połączeniu usługi lub narzędzia ze skrzynką odbiorczą możesz śledzić na bieżąco zawartość i aktualizacje z tej usługi i innych często używanych usług. Załóżmy na przykład, że chcesz obserwować wiadomości prasowe dotyczące nowego produktu firmy wprowadzonego na rynek. Możesz dodać łącznik Wiadomości Bing, skonfigurować go tak, aby wysyłał linki do ciekawych tematów, oraz określić częstotliwość dostarczania. Gdy nagłówki wiadomości zostaną do Ciebie wysłane, będzie można je odczytywać i udostępniać współpracownikom, podobnie jak wiadomości e-mail.

Wiadomości z akcjami

Informacje z usług połączonych są dostarczane na sformatowanych kartach łącznika. Niektóre karty (Trello, Asana, GitHub, BitBucket, Twitter i Wunderlist) zawierają przyciski akcji, takie jak Lubię to, Komentarz lub Data ukończenia, które umożliwiają wykonywanie szybkich akcji z programu Outlook zamiast przełączania się do innych aplikacji lub logowania się do innych usług. Oto przykład karty z przyciskami akcji:

Zrzut ekranu przedstawiający przyciski akcji na karcie usługi połączonej

Te wiadomości z akcjami są również dostępne w łącznikach dla usługi Grupy platformy Microsoft 365.

Dodawanie łącznika

Aby dodać łącznik w programie Outlook w sieci Web

 1. W aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Zarządzaj integracjami > Łączniki.

 2. Przejrzyj listę łączników. Gdy znajdziesz odpowiedni, wybierz pozycję Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający dostępne usługi połączone w aplikacji Outlook w sieci Web

 3. Aby skonfigurować łącznik, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. (Nie wszystkie łączniki są zintegrowane w taki sam sposób. Niektóre można skonfigurować całkowicie w interfejsie użytkownika programu Outlook, a inne wymagają pewnej konfiguracji w witrynie dostawcy usługi. Każdy łącznik zawiera instrukcje konfiguracji prowadzące użytkownika przez ten proces).

Aby dodać łącznik w programie Outlook 2016

 1. Na wstążce wybierz pozycję Narzędzia główne > Sklep.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Sklep

 2. Wybierz pozycję Łączniki.

 3. Przejrzyj listę łączników. Gdy znajdziesz łącznik, który chcesz dodać, wybierz pozycję Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający dostępne usługi połączone w programie Outlook 2016

 4. Aby skonfigurować łącznik, wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. (Nie wszystkie łączniki są zintegrowane w taki sam sposób. Niektóre można skonfigurować całkowicie w interfejsie użytkownika programu Outlook, a inne wymagają pewnej konfiguracji w witrynie dostawcy usługi. Każdy łącznik zawiera instrukcje konfiguracji prowadzące użytkownika przez ten proces).

Usuwanie łącznika

Aby usunąć łącznik w aplikacji Outlook w sieci Web

 1. W aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Zarządzaj integracjami > Łączniki.

 2. Przejdź do łącznika, który chcesz usunąć, i kliknij pozycję Skonfigurowane (liczba na przycisku wskazuje, ile wystąpień tego łącznika skonfigurowano dla Twojego konta).

 3. Znajdź konkretne wystąpienie łącznika do usunięcia i wybierz pozycję Zarządzaj.

  Przycisk Zarządzaj na stronie łącznika

 4. Wybierz pozycję Usuń.

 5. Ponownie wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Aby usunąć łącznik w programie Outlook 2016

 1. Na wstążce wybierz pozycję Narzędzia główne > Sklep.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Sklep

 2. Wybierz pozycję Łączniki > Skonfigurowane.

 3. W obszarze Dodaj wybierz pozycję Skonfigurowane.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Skonfigurowano

 4. Wybierz pozycję Zarządzaj > Usuń.

 5. Ponownie wybierz pozycję Usuń, aby potwierdzić.

Zarządzanie połączonymi kontami

Większość łączników w celu ich połączenia wymaga konta użytkownika. Po połączeniu ich są one nazywane połączonymi kontami i są wymienione na stronie Moje konta. Strona Moje konta umożliwia zarządzanie wszystkimi połączonymi kontami z jednej lokalizacji.

Uwaga: Nazwa użytkownika lub hasło dla połączonego konta nie są przechowywane w usłudze Microsoft 365.

Aby wyświetlić i usunąć połączone konta

 1. W aplikacji Outlook w sieci Web wybierz pozycję Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. > Zarządzaj integracjami > Łączniki.

 2. Wybierz pozycję Moje konta.

 3. Przejrzyj listę połączonych kont. Gdy znajdziesz odpowiednie, wybierz pozycję Zarządzaj.

 4. Potwierdź, że chcesz usunąć konto, wybierając pozycję Usuń. Nie będzie już można używać przycisków akcji w wiadomościach łącznika.

Często zadawane pytania

 1. Czy można używać łączników w aplikacji Outlook dla telefonu iPhone, systemu Android lub Windows Phone?

  W aplikacji Outlook dla telefonu iPhone, systemu Android lub Windows Phone można odbierać wiadomości łącznika, ale z tych urządzeń nie będzie można używać przycisków akcji na kartach łącznika. Można tylko konfigurować łączniki z aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Jeśli już subskrybuję usługi za pośrednictwem usługi Grupy platformy Microsoft 365, to czy otrzymam powiadomienia z tych usług w skrzynce odbiorczej?

  Tak, jeśli skonfigurowano członkostwo grupy do wysyłania wiadomości grupowych do skrzynki odbiorczej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obserwowanie grupy w programie Outlook.

 3. Jak mogę dodać nowy łącznik do listy?

  Wykonaj te instrukcje, aby dodać łącznik do listy.

Tematy pokrewne

Łączenie aplikacji z grupami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×