Łączenie witryny publikowania z wykazem i odłączanie jej od wykazu w programie SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Połączenie witryny publikowania z wykazem umożliwia skonfigurowanie przyjaznych adresów URL dla strony elementów wykazu. Inne możliwości:

Przed rozpoczęciem

Przed połączeniem witryny publikowania z wykazem wykonaj następujące czynności:

Łączenie witryny publikowania z wykazem

 1. W witrynie publikowania z Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , wybierz pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja witryny wybierz pozycję Zarządzanie połączeniami wykazu.

 3. Na stronie Zarządzanie połączeniami wykazu wybierz pozycję Połącz z wykazem.

  Ważne:  Zostaną wyświetlone tylko wykazy przeszukane.

 4. Znajdź wykaz na liście i wybierz pozycję Połącz. Możesz też wpisać nazwę wykazu w polu wyszukiwania.

 5. Na stronie Ustawienia źródła wykazu w sekcji Integracja połączenia wybierz pozycję:

  • Zintegruj wykaz z moją witryną. Ta opcja umożliwia określenie wyglądu przyjaznych adresów URL oraz miejsca w zestawie terminów nawigacji witryny publikowania, w którym ma zostać zintegrowany zestaw terminów znakowania wykazu. Ponadto zostaną automatycznie utworzone strona kategorii, strona elementów wykazu i źródło wyników dla wykazu.

  • Połącz, ale nie integruj wykazu. Ta opcja powoduje automatyczne utworzenie źródła wyników dla wykazu.

   Uwaga:  Wybranie tej opcji uniemożliwia wykonywanie dodatkowych konfiguracji na stronie Ustawienia źródła wykazu i określanie przyjaznych adresów URL dla stron elementów wykazu.

 6. W sekcji Hierarchia nawigacji wybierz termin z terminów znakowania wykazu. Terminów, które można wybrać będzie poziomu, w którym zostanie zintegrowany zestaw terminów znakowania wykazu w zestawie terminów nawigacji witryny publikowania.
  Wartość domyślna to zestaw terminów znakowania przy zaznaczonym włączone bibliotekę lub listę jako wykaz. Jeśli chcesz zintegrować zestaw z różnych terminów terminów znakowania, wykonaj następujące czynności:

  • Obok pola Termin główny hierarchii wybierz ikonę Wyszukaj prawidłową wartość wyboru.

  • W oknie dialogowym Wybierz: Dodaj terminy wybierz termin odpowiadający poziomowi, na którym chcesz zintegrować zestaw terminów znakowania wykazu.

  • Aby zintegrować termin główny, który jest elementem nadrzędnym wybranego terminu w zestawie terminów nawigacji witryny publikowania, zaznacz pole wyboru Uwzględnij termin główny w nawigacji witryny.

   Uwaga:  Aby nawigacja witryny działała zgodnie z przeznaczeniem w przypadku wszystkich elementów, wszystkie elementy w wykazie muszą być oznakowanie przy użyciu terminu z określonego zestawu terminów znakowania wykazu.

 7. W sekcji Położenie w nawigacji określ termin w zestawie terminów nawigacji witryny publikowania, w którym ma zostać zintegrowany zestaw terminów znakowania wykazu:

  • Aby zintegrować zestaw terminów znakowania wykazu z terminem głównym zestawu terminów nawigacji witryny publikowania, wybierz pozycję Dodaj do głównego poziomu nawigacji.

  • Aby zintegrować zestaw terminów znakowania wykazu z terminem poniżej poziomu terminu głównego zestawu terminów nawigacji witryny publikowania, wybierz pozycję Wybierz alternatywną lokalizację w nawigacji witryny, a następnie wykonaj następujące czynności:

   • Wybierz ikonę Wyszukaj prawidłową wartość wyboru. Zostanie otwarte okno dialogowe z zestawem terminów nawigacji witryny publikowania.

   • W oknie dialogowym Wybierz: Dodaj terminy wybierz termin odpowiadający poziomowi, na którym chcesz zintegrować zestaw terminów znakowania wykazu.

 8. Jeśli zmiany w zestawie terminów znakowania wykazu mają być aktualizowane w witrynie publikowania, w sekcji Przypinanie nawigacji zaznacz pole wyboru Przypinaj terminy do nawigacji witryny. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.

 9. W sekcji Zachowanie adresu URL elementu wykazu określ adres URL elementów wykazu:

  • Wprowadź adresy URL względem tej witryny. Ta opcja umożliwia utworzenie przyjazny adres URL strony elementów wykazu, na przykład http://www.contoso.com/Computers/model101. Przy odwiedzający zaznacz element w witrynie, będzie należy wziąć na stronę elementów wykazu.

  • Wprowadź adresy URL, wskaż pozycję wykazu źródeł. Po zaznaczeniu tej opcji, nie będzie mógł tworzyć przyjazny adres URL do stron elementu. Przy odwiedzający zaznacz element w witrynie, będzie należy wziąć elementu w katalogu. Poniżej opisano, co może wyglądać adresu URL elementu w katalogu: http://www.contoso.com/pages/computers.aspx.

 10. W sekcji Format adresu URL elementu wykazu wybierz właściwości, które powinien zawierać przyjazny adres URL strony szczegółów elementu:

  • Użyj domyślnego formatu adresu URL dostarczony przez źródła wykazu. Domyślnie wartość w tym polu jest zaznaczone jako Klucz podstawowy kiedy włączone bibliotekę lub listę jako wykaz.

   Uwaga: Upewnij się, że wszystkie elementy w wykazie mają wartości określonego pola. W przeciwnym razie nawigacja witryny nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem.

  • Ręczne definiowanie format adresu URL. Ta opcja umożliwia ręczne definiowanie formatowania dla adresu URL. Tylko wybierz tę opcję, jeśli został utworzony na stronie Szczegóły elementu i elementów w wykazie nie są oznaczane terminów z zestawu terminów znakowania wykazu. Wpisz adres URL w następującym formacie: / < strony szczegółów folderu elementu > / < nazwa strony szczegółów elementu > .aspx? < nazwa właściwości zarządzane > = [wartość właściwości zarządzane] — na przykład /Pages/itemdetails.aspx?TitleProperty=[Title].

  • Skonstruuj format adresu URL przy użyciu właściwości wykazu. Ta opcja umożliwia skonstruowanie niestandardowego adresu URL na podstawie właściwości wykazu. Z listy Dostępne pola wybierz maksymalnie pięć właściwości, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

   Ważne:  Właściwości typu kolumny witryny Numer nie tworzą prawidłowego adresu URL. Ponadto wszystkie elementy wykazu muszą mieć wartości wybranych właściwości. Nawigacja witryny nie będzie działać zgodnie z przeznaczeniem w przypadku elementów z brakującymi wartościami.

 11. W sekcji Strona kategorii wybierz następujące pozycje:

  • Tworzenie nowej strony, aby automatycznie utworzyć nowej strony kategorii dla zawartości wykazu. Z menu Wybierz stronę wzorcową, wybierz stronę wzorcową ma się za pomocą strona kategorii. Strony zostaną dodane do biblioteki stron o nazwie kategorii-< nazwa zestawu terminów znakowania wykazu >. Strona nie opublikowana automatycznie.

  • Użyj istniejącej strony, jeśli utworzono już stronę kategorii. Wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie określ lokalizację strony.

 12. W sekcji Strona elementów wybierz następujące pozycje:

  • Utwórz nową stronę, jeśli program SharePoint ma automatycznie utworzyć nową stronę elementów dla zawartości wykazu. Z menu Wybierz stronę wzorcową wybierz stronę wzorcową, której ma używać strona elementów. Strona zostanie dodana do biblioteki stron o nazwie Element wykazu <nazwa zestawu terminów znakowania wykazu>. Strona nie zostanie automatycznie opublikowana.

  • Użyj istniejącej strony, jeśli utworzono już stronę elementów. Wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie określ lokalizację strony.

 13. Wybierz przycisk OK.

Odłączanie witryny publikowania od wykazu

Aby usunąć zawartość połączonego wykazu z witryny publikowania, musisz odłączyć witrynę publikowania od wykazu.

Ważne: 

 • Jeśli zostały zintegrowany zestaw terminów znakowania wykazu w zestawie terminów nawigacji witryny publikowania, terminów znakowania nie zostaną usunięte z nawigacji po rozłączeniu wykazu. Aby usunąć znakowania terminów nawigacji witryny sieci Web, musisz usunąć warunki Zarządzanie magazynem terminów. Zobacz Tworzenie terminów w zestawie terminów i zarządzanie nimi.

 • Jeśli program SharePoint Server automatycznie utworzył stronę kategorii i stronę szczegółów elementów dla stron wykazu, nie zostaną one usunięte z biblioteki stron po odłączeniu wykazu.

 1. Upewnij się, że należysz do grupy właścicieli programu SharePoint w witrynie publikowania.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja witryny wybierz pozycję Zarządzanie połączeniami wykazu.

 3. Na stronie Zarządzanie połączeniami wykazu zostanie wyświetlona lista połączonych wykazów.

 4. W wierszu zawierającym wykaz, który chcesz odłączyć, wybierz pozycję Odłącz, a następnie w oknie dialogowym ponownie wybierz pozycję Odłącz.

Informacje o połączeniach tytuł i wykazu przeglądarki optymalizacji aparatu wyszukiwania (SEO)

Po podłączeniu witryny publikowania z wykazem właściwości funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania przeglądarki tytuł strony kategorii w witrynie publikowania automatycznie zostanie ustawiona na używanie odpowiednich terminów z zestawu terminów znakowania. Jeśli zmienisz terminu w swojej terminów znakowania ustawiać tworzenia witryn po podłączeniu do witryny publikowania, tytułu przeglądarki funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania w witrynie publikowania nie spowoduje automatyczne aktualizacji. Na przykład jeśli oznaczone elementy w wykazie z określeniem "Kurtki" i łączenie witryny publikowania do tego katalogu, tytułu przeglądarki funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania dla strony kategorii, która zawiera kurtki będzie "Kurtki". Jeśli zmienisz następnie terminów znakowania z "Kurtki" do "Zima kurtki", tytułu przeglądarki optymalizacji nadal będą "Kurtki".

Aby zmienić tytuł optymalizacji w przeglądarce strony kategorii po nawiązaniu połączenia z wykazem, Edytuj właściwość Tytuł przeglądarki funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania w witrynie publikowania.

 1. W witrynie publikowania przejdź do strony miejsce, w którym chcesz zmienić właściwości funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania tytułu przeglądarki.

 2. Na wstążce strony zaznacz Edytowanie właściwości i Edytowanie TAGÓW właściwości.

 3. Na stronie Właściwości funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania w polu Tytuł w przeglądarce wprowadź tytuł przeglądarki funkcji optymalizacji aparatu wyszukiwania, który ma być używany.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×