Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Serwis Facebook wprowadził aktualizację w swoim interfejsie API Graph, która wpłynie na usługi i aplikacje firmy Microsoft. Interfejs API grafu w serwisie Facebook to narzędzie używane do łączeniakonto Microsoft z serwisem Facebook. Udostępnia on informacje o kontaktach ze znajomymi w serwisie Facebook wOutlook.com, a aplikacjaWindows #a2 zapewnia aktualność kontaktów i oferuje opcje w aplikacjach i usługach, takich jak Galeria zdjęć, Movie Maker iOneDrive do udostępniania w serwisie Facebook. Te funkcje są określane zbiorczo jako łączność z serwisem Facebook.

Z powodu tych zmian funkcje łączności z serwisem Facebook nie będą już obsługiwane. W tym artykule wyjaśniono, jaki wpływ będą miały te zmiany na połączone aplikacje i usługi.

Outlook.com kontaktów

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, nie będziesz mieć możliwości łączenia kontaktów z serwisu Facebook z kontem na Outlook.com.

Jeśli konto w serwisie Facebook zostało wcześniej podłączone do Outlook.com, kontakty z serwisu Facebook nie będą już aktualizowane na podstawie informacji z serwisu Facebook.

Synchronizacja kalendarzaOutlook.com, Windows, Windows Phone i Microsoft 365

Zdarzenia w serwisie Facebook nie będą już automatycznie synchronizowane z kalendarzem na Outlook.com, Windows, Windows Phone i Microsoft 365. W celu obejścia tego problemu możesz subskrybować link, który udostępnia serwis Facebook z Outlook.com kalendarz.

Po połączeniu tego konta Outlook.com z kalendarzem Windows, Windows Phone lubMicrosoft 365 #a4 zdarzenia, które subskrybujesz, będą synchronizowane w tych aplikacjach.

 1. Zaloguj się w serwisie Facebook, a następnie wybierz pozycję zdarzenia z lewej strony okna.

 2. W prawym dolnym rogu strony, poniżej nadchodzących urodzinwybierz pozycję nadchodzące wydarzenia , aby pobrać plik kalendarza.

 3. Zaloguj się doOutlook.com z przeglądarki internetowej i przejdź do kalendarza.

 4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję importuj > kalendarzaz pliku

 5. Wybierz pozycję Przeglądaj, przejdź do pobranego pliku kalendarza, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 6. Wybierz kalendarzOutlook.com, do którego chcesz zaimportować kalendarz, a następnie wybierz pozycję Importuj.

Windows 8.1 Aplikacja Kontakty

Aplikacja Kontakty w Windows 8.1 nie będzie już obsługiwać następujących funkcji:

 • Nawiązywanie połączenia z serwisem Facebook — Jeśli aplikacja kontakty została podłączona do serwisu Facebook w Windows 8.1, nie będzie już można wyświetlać żadnych aktualizacji z kontaktów w serwisie Facebook w aplikacji od tej pory. Nowy użytkownik nie będzie mógł dodać konta serwisu Facebook do aplikacji Kontakty, ponieważ funkcja łączenia nie jest już obsługiwana.

 • Synchronizacja kontaktów — wyświetlane informacje o kontaktach z serwisu Facebook nie będą już aktualizowane na podstawie informacji z serwisu Facebook.

 • Powiadomienia na dynamicznym kafelku — powiadomienia kafelka aplikacji Kontakty wyświetlane na pulpicie nie będą już zawierać aktualizacji z serwisu Facebook.

 • Udostępnianie przez pasek Panele funkcji — udostępnianie zawartości kontaktom z serwisu Facebook za pomocą aplikacji Kontakty nie będzie już obsługiwane.

 • Publikowanie, oznaczanie znacznikiem „lubię to” i „nie lubię tego” oraz działania związane z komentowaniem — publikowanie aktualizacji dla kontaktów z serwisu Facebook przez aplikację Kontakty nie będzie już obsługiwane.

Windows 8 Aplikacja Kontakty

Aplikacja Kontakty na komputerze w Windows 8 będzie nadal działać, ale nie będzie już otrzymywać aktualizacji z serwisu Facebook dla połączonych kont. W wyniku tego sekcje Co nowego i Powiadomienia, informacje kontaktowe i powiadomienia na dynamicznym kafelku dotyczące kontaktów z serwisu Facebook nie będą już aktualizowane na podstawie informacji z serwisu Facebook.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, nie będziesz mieć możliwości dodania konta w serwisie Facebook do aplikacji Kontakty, ponieważ funkcja Connect nie jest już obsługiwana.

Aplikacja KalendarzWindows 8 i Windows 8.1

Aplikacja kalendarzowa w Windows 8 i Windows 8.1 nie będzie już otrzymywać aktualizacji informacji o urodzinach ani informacjach o wydarzeniach dla kontaktów z serwisu Facebook. W wyniku tego informacje o urodzinach lub wydarzeniach dotyczących kontaktów z serwisu Facebook pokazywane na dynamicznym kafelku aplikacji Kalendarz mogą stać się nieaktualne.

Windows 8 Galeria fotografii i Movie Maker

 • Nie będzie już można publikować fotografii ani klipów wideo bezpośrednio w serwisie Facebook. Ale fotografie i klipy wideo, które opublikowano wcześniej w serwisie Facebook przy użyciu Galerii fotografii, pozostaną opublikowane.

 • Możesz to obejść, publikując przy użyciu programu Movie Maker projekt filmu na komputerze, korzystając z profilów 1080p, 720p lub 480p dostępnych w programie Movie Maker. Następnie możesz przekazać gotowe pliki filmów bezpośrednio do serwisu Facebook przy użyciu witryny internetowej Facebook.

 • Aby przekazać fotografie do serwisu Facebook, nadal możesz używać witryny internetowej lub aplikacji Facebook i wybrać fotografie zapisane na komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz forum społeczności systemu Windows Essentials.

Windows 8 Aplikacja Photos

 • Nie będzie już można wyświetlać fotografii i klipów wideo, które opublikowano wcześniej w serwisie Facebook.

 • Aby przekazać fotografie do serwisu Facebook, nadal możesz używać witryny internetowej lub aplikacji Facebook i wybrać fotografie zapisane na komputerze.

Aplikacja doWindows Phone 7 i 8 osób

Dane kanału aktualności aplikacji Kontakty nie będą już aktualizowane na podstawie danych z serwisu Facebook. Kontakty i zdarzenia z serwisu Facebook w aplikacji Kalendarz nie będą już aktualizowane na podstawie informacji z serwisu Facebook.

Uwaga: Te zmiany dotyczą tylko Windows Phone 7 i Windows Phone 8. Jeśli korzystasz z Windows Phone 8,1, aplikacja kontakty będzie nadal pracować z serwisem Facebook.

Windows Phone 7 i 8 OneDrive

Wysłanie obrazu lub klipu wideo do profilu ściany w serwisie Facebook lub w witrynie Facebook na Windows Phone 7.5/8, aMicrosoft 365 nie będzie już działać. Aby obejść ten problem, publikuj fotografie i klipy wideo za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji Facebook.

Windows Phone 7 i 8 zdjęć

Wysłanie zdjęcia lub klipu wideo do Twojego profilu w ścianie lub w serwisie Facebook w Windows Phone 7 i 8 nie będzie już działać. Nie będzie też już działać integracja zdjęć w serwisie Facebook z Galerią fotografii.

Aby obejść ten problem, publikuj i wyświetlaj fotografie i klipy wideo za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji Facebook.

Windows Kalendarz i kontakty w usłudze Live Essentials

Funkcja Kalendarz Windows Live Essentials i kontakty będą nadal działać, ale nie będzie już otrzymywać żadnych informacji o zdarzeniach urodzinowych ani kontaktach z serwisu Facebook dla połączonych kont. W wyniku tego urodziny lub informacje kontaktowe dotyczące kontaktów z serwisu Facebook mogą stać się nieaktualne.

OneDrive Online

 • Link Publikuj na pasku bocznym nie będzie już dostępny.

 • Wszelkie opublikowane wcześniej fotografie lub klipy wideo pozostaną opublikowane.

 • Aby przekazać zdjęcia do serwisu Facebook, możesz nadal używać witryny sieci Web lub aplikacji Facebook w serwisie Facebook, wybierając zdjęcia z folderu OneDrive.

Program Outlook Łącznik społecznościowy w programie Outlook 2013

 • Połączenie Program Outlook (OSC Connector) z serwisem Facebook nie będzie już działać, a w oknie dialogowym połączenie OSC zostanie wyświetlony komunikat "Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło". W wyniku tego zawartość z serwisu Facebook, taka jak sekcja Co nowego i awatar w serwisie Facebook, nie będą aktualizowane.

 • Możesz usunąć połączenie z serwisem Facebook, wybierając znak X w oknie Program Outlook konektora społecznego.

Microsoft 365 Outlook w sieci Web

Nie będą już dostępne następujące funkcje:

 • Łączenie z serwisem Facebook — Jeśli masz połączenie z serwisem Facebook w Outlook w sieci Web, Twoje kontakty z serwisu Facebook nie będą już synchronizowane z kontem usługi Microsoft 365.

  Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, nie będziesz mieć możliwości łączenia się z serwisem Facebook przy użyciu Outlook w sieci Web.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×