Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Korzystając z pakietu Analysis ToolPak, można zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę czynności wykonywanych podczas opracowywania złożonych analiz statystycznych lub inżynierskich. Użytkownik dostarcza dane i parametry analiz, a narzędzie używa odpowiednich statystycznych lub inżynierskich funkcji makr, aby obliczyć wyniki i wyświetlić je w tabeli wyników. Niektóre narzędzia generują wykresy w dodatkowych tabelach wyników.

Funkcji analizy danych można jednocześnie używać tylko w jednym arkuszu kalkulacyjnym. Podczas przeprowadzania analizy danych dla pogrupowanych arkuszy wyniki będą wyświetlone w pierwszym arkuszu, a w pozostałych arkuszach pojawią się puste, sformatowane tabele. Aby przeprowadzić analizę danych w pozostałych arkuszach, należy powtórzyć obliczenia za pomocą narzędzia analizy dla każdego arkusza.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij kategorię Dodatki.

  Jeśli korzystasz z programu Excel 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcje programu Excel

 2. W polu Zarządzanie wybierz pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

  Jeśli korzystasz z programu Excel dla komputerów Mac, w menu Plik przejdź do pozycji Narzędzia > Dodatki programu Excel.

 3. W oknie Dodatki zaznacz pole wyboru Analysis ToolPak, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Jeśli pozycja Analysis ToolPak nie jest wyświetlana w polu Dostępne dodatki, kliknij przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć ten dodatek.

  • Jeśli zostanie wyświetlony monit informujący o tym, że na komputerze nie zainstalowano pakietu Analysis ToolPak, kliknij przycisk Tak, aby zainstalować ten pakiet.

Uwaga: Aby dołączyć funkcje języka Visual Basic for Application (VBA) dla dodatku Analysis ToolPak, można w taki sam sposób załadować dodatek Analysis ToolPak — VBA. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru Analysis ToolPak — VBA.

Uwagi: 

Ładowanie do usługi Analysis ToolPak w programie Excel dla komputerów Mac

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Dodatki programu Excel.

 2. W polu Dostępne dodatki zaznacz pole wyboru Analysis ToolPak, a następnie kliknij przycisk OK.

  1. Jeśli pozycja Analysis ToolPak nie jest wyświetlana w polu Dostępne dodatki, kliknij przycisk Przeglądaj, aby odnaleźć ten dodatek.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit informowany o tym, że na komputerze nie zainstalowano pakietu Analysis ToolPak, kliknij przycisk Tak, aby go zainstalować.

  3. Zamknij i uruchom ponownie program Excel.

   Na karcie Dane będzie dostępne polecenie Analiza danych.

Obsługiwane języki

Language

Kultura

Chiński (uproszczony)

zh-cn

Chiński (tradycyjny)

zh-tw

Holenderski

nl-nl

Francuski

fr-fr

Francuski (Kanada)

fr-CA

Włoski

it-it

Japoński

ja-jp

Norweski (Bokmål)

nb-no

Polski

pl-pl

Portugalski

pt-pt

Portugalski (Brazylia)

pt-br

Rosyjski

ru-ru

Hiszpański

es-es

Hiszpański (Meksyk)

es-MX

Szwedzki

sv-se

Nie mogę znaleźć dob. Analysis ToolPak w programie Excel 2011 dla komputerów Mac

Istnieje kilka dodatków innych firm, które zapewniają funkcje dodatku Analysis ToolPak dla programu Excel 2011.

Opcja 1:    Pobierz dodatek statystyczny XLSTAT dla komputerów Mac i używaj go w programie Excel 2011. Funkcja XLSTAT zawiera ponad 200 podstawowych i zaawansowanych narzędzi statystycznych, które zawierają wszystkie funkcje do dodatek Analysis ToolPak.

 1. Przejdź do strony pobierania XLSTAT.

 2. Wybierz wersję XLSTAT, która jest taka, jak w Twoim systemie Mac OS, i pobierz ją.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji systemu MAC OS.

 4. Otwórz plik programu Excel zawierający dane i kliknij ikonę XLSTAT, aby uruchomić pasek narzędzi XLSTAT.

 5. Przez 30 dni będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji XLSTAT. Po 30 dniach będzie można korzystać z bezpłatnej wersji, która zawiera funkcje Analysis ToolPak, lub zamówić jedno z bardziej pełnych rozwiązań xlstat.

Opcja 2:    Pobierz bezpłatnie aplikację StatPlus:mac LE ze strony AnalystSoft, a następnie użyj funkcji StatPlus:mac LE z programem Excel 2011.

Funkcji StatPlus:mac LE można używać do wykonywania wielu funkcji, które były wcześniej dostępne w doborze Analysis ToolPak, takich jak regresje, histogramy, analiza wariancji (ANOVA) i testy t.

 1. Przejdź do witryny internetowej AnalystSoft,a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie pobierania.

 2. Po pobraniu i zainstalowaniu właściwości StatPlus:mac LE otwórz skoroszyt zawierający dane, które chcesz przeanalizować.

 3. Otwórz StatPlus:mac LE. Funkcje znajdują się w menu StatPlus:mac LE.

  Ważne: 

  • Program Excel 2011 nie zawiera pomocy dotyczącej formatu XLStat lub StatPlus:mac LE. Pomoc dla statystyki XLStat jest zapewniana przez usługę XLSTAT. Pomoc dla StatPlus:mac LE jest dostarczana przez firmę AnalystSoft.

  • Firma Microsoft nie zapewnia pomocy technicznej dla obu produktów.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Przekonuj analizy statystyczne i inżynieryjne za pomocą doc. Analysis ToolPak.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×