Ładowanie i zwalnianie szablonu lub dodatku

Szablony mogą zawierać style, pozycje Autotekstu, pozycje Autokorekty, makra, paski narzędzi, niestandardowe ustawienia menu i klawisze skrótów. Załadowanie szablonu sprawia, że jest on dostępny jako szablon globalny, którego można używać podczas pracy z dokumentami opartymi na dowolnym innym szablonie.

Dodatki to programy uzupełniające, które można zainstalować w celu rozszerzenia funkcji programu Microsoft Office Word przez dodanie poleceń niestandardowych i funkcji specjalnych. Przykładowy program dodatków może być programem zaprojektowanym i dystrybuowanym przez dział INFORMATYCZNy firmy w celu wyróżnienia nazw firm w dokumentach otwieranych na komputerze.

Co chcesz zrobić?

Ładowanie szablonów i dodatków

Zwalnianie szablonów i dodatków

Tworzenie szablonu lub dodatku przy każdym uruchomieniu programu Word

Ładowanie szablonów i dodatków

Po załadowaniu szablonu lub dodatku jest on ładowany tylko w bieżącej sesji programu Word. Jeśli zamkniesz, a następnie ponownie uruchomisz program Word, szablon lub dodatek nie zostaną automatycznie załadowane.

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016 wybierz pozycję opcje > plików > dodatków.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wybierz pozycję opcje programu Word > Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Word, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Kliknij kartę Szablony .

 4. W obszarze Szablony globalne i dodatkizaznacz pole wyboru obok szablonu lub dodatku, który chcesz załadować.

  Jeśli odpowiedniego szablonu lub dodatku nie ma w polu, kliknij pozycję Dodaj, przejdź do folderu zawierającego odpowiedni szablon lub dodatek, kliknij go, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zwalnianie szablonów i dodatków

Aby zaoszczędzić pamięć i zwiększyć szybkość programu Word, warto zwolnić szablony i programy dodatków, które nie są często używane. Po zwolnieniu szablonu lub dodatku, który znajduje się w folderze Autostart, program Word zwalnia szablon bieżącej sesji programu Word, ale automatycznie ładuje go ponownie po następnym uruchomieniu programu Word. Po zwolnieniu szablonu lub dodatku znajdującego się w innym folderze będzie on niedostępny do momentu ponownego załadowania. Aby usunąć szablon lub dodatek z programu Word, należy usunąć szablon lub dodatek z okna dialogowego Szablony i dodatki.

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016 wybierz pozycję opcje > plików > dodatków.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wybierz pozycję opcje programu Word > Dodatki.

 2. Na liście Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Word, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Kliknij kartę Szablony .

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwolnić szablon lub dodatek, ale pozostawić go w obszarze Szablony globalne i dodatki, wyczyść pole wyboru obok nazwy elementu.

  • Aby zwolnić szablon lub dodatek i usunąć go z pola w obszarze Szablony globalne i dodatki, kliknij element w polu, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Zwróć uwagę na następujące informacje dotyczące zwalniania szablonów i dodatków:

 • Przycisk Usuń jest niedostępny, gdy wybrany szablon znajduje się w folderze Autostart.

 • Po usunięciu szablonu lub dodatku nie możesz go usunąć z komputera — wystarczy, że jest on niedostępny. Lokalizacja, w której został zapisany szablon lub dodatek, określa, czy jest ładowany podczas uruchamiania programu Word.

Początek strony

Tworzenie szablonu lub dodatku przy każdym uruchomieniu programu Word

Aby szablon lub dodatek był dostępny przy każdym uruchomieniu programu Word, należy przechowywać dodatek lub szablon w folderze Autostart. Aby znaleźć bieżącą lokalizację folderu Autostart:

 1. W programie Word 2010, 2013 lub 2016 wybierz pozycję > pliku Opcje > Zaawansowane.

  W programie Word 2007 kliknij przycisk pakietu Microsoft Office , Obraz przycisku pakietu Office , a następnie wybierz pozycję opcje programu Word > Zaawansowane.

 2. Przewiń w dół do widoku Ogólne, a następnie kliknij pozycję lokalizacje plików.

 3. Zanotuj lokalizację wyświetlaną na liście Autostart. Zapisz w tej lokalizacji szablon lub dodatek, który ma być dostępny po uruchomieniu programu Word.

Początek strony

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×