Spis treści
×
Śledzenie procesu w usłudze Microsoft Planner
Zdjęcie urządzenia Surface Book

Spróbuj!

Użyj usługi Microsoft Planner do śledzenia wszystkich etapów procesu, na przykład procesu leczenia pacjentów od rejestracji do wizyty kontrolnej.

Tworzenie zadania

Utwórz zadanie na początku przepływu pracy.

 1. Wybierz pozycję +, aby utworzyć zadanie.

 2. Wpisz identyfikator pacjenta.

 3. Wybierz termin wykonania.

 4. Wybierz pozycję Przypisz, aby przypisać zadanie do osoby, a następnie wybierz pozycję Dodaj zadanie.

Dodawanie plików do zadania

Dołącz do zadania plik, aby współpracownicy mieli potrzebne informacje, gdy zadanie przechodzi przez przepływ pracy.

 1. Aby załączyć dokumentację pacjenta, wybierz zadanie, a następnie wybierz pozycję Dodaj załącznik > SharePoint.

 2. Wybierz plik pacjenta, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Dodawanie szczegółów do zadania

Podaj szczegółowe informacje dotyczące zadania, aby dodatkowo ułatwić jego przemieszczanie się przez przepływ pracy.

 1. Wybierz zadanie, a następnie wpisz dowolny tekst w obszarze Opis.

 2. Naciśnij klawisz Tab, aby je zapisać, a następnie zaznacz pole Pokaż na karcie, aby informacje były widoczne na zadaniu po jego zamknięciu.

  Uwaga: Informacja o wizycie jest teraz widoczna w zadaniu, a nowy właściciel zadania otrzyma powiadomienie o przypisaniu do niego pacjenta po zalogowaniu się do usługi Planner.

Przenoszenie i ponowne przypisywanie zadania

Przemieszczaj zadania w przepływie pracy, przenosząc je do kolejnego zasobnika i przypisując je ponownie.

 1. W zadaniu wybierz strzałkę w dół Zasobnik, a następnie wybierz następny zasobnik w przepływie pracy.

 2. Wybierz nazwisko osoby przypisanej do zadania, wybierz nowego właściciela, a następnie wybierz znak X, aby usunąć poprzednio przypisaną osobę.

Przypisywanie zadania

Przypisz lub przypisz ponownie zadanie innej osobie.

 1. Wybierz pozycję Przypisz do i wybierz osobę, która otrzyma zadanie.

 2. Wybierz znak X, aby usunąć poprzedniego właściciela,

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodawanie zadań do planu

Dołączanie do zadania plików, zdjęć lub linków

Współpraca z zespołem za pomocą usługi Microsoft Planner

Ustawianie obrazu podglądu dla zadania

Tworzenie zasobników w celu pogrupowania zadań

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×