Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) argumentów. Jeśli na przykład zakres A1:A20 zawiera liczby, formuła =ŚREDNIA(A1:A20) zwraca średnią tych liczb.

Składnia

ŚREDNIA(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ŚREDNIA występują następujące argumenty:

 • Liczba1    Argument wymagany. Pierwsza liczba, odwołanie do komórki lub zakres, dla którego ma zostać obliczona średnia.

 • Liczba2; ...    Argument opcjonalny. Dodatkowe liczby, odwołania do komórek lub zakresy (maksymalnie 255), dla których ma zostać wyznaczona średnia.

Spostrzeżenia

 • Argumentami mogą być liczby, nazwy, zakresy lub odwołania do komórek, które zawierają liczby.

 • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisywanych bezpośrednio na liście argumentów nie są liczone.

 • Jeśli argument zakresu lub odwołania do komórki zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak uwzględniane w obliczeniach.

 • Argumenty, które są wartościami błędów lub tekstem, którego nie można przekształcić w cyfry, powodują błędy.

 • Aby uwzględnić wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb w odwołaniu jako część obliczeń, należy użyć funkcji ŚREDNIA.A.

 • Aby obliczyć średnią tylko dla wartości spełniających określone kryteria, należy użyć funkcji ŚREDNIA.JEŻELI lub funkcji ŚREDNIA.WARUNKÓW.

Uwaga: Funkcja ŚREDNIA sprawdza tendencję centralną, którą jest lokalizacja środka zbioru liczb w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Porada: Podczas obliczania średniej komórek należy pamiętać o różnicy między komórkami pustymi a komórkami zawierającymi wartości zerowe, szczególnie jeśli zostało wyczyszczone pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości w oknie dialogowym Opcje programu Excel w aplikacji klasycznej Excel. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, w obliczeniach są uwzględniane wartości zerowe, ale nie są uwzględniane puste komórki.

Aby znaleźć pole wyboru Pokaż zero w komórkach o zerowej wartości:

 • Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie w kategorii Zaawansowane zlokalizuj obszar Opcje wyświetlania dla tego arkusza.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

10

15

32

7

9

27

2

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA(A2:A6)

Średnia liczb z komórek od A2 do A6.

11

=ŚREDNIA(A2:A6;5)

Średnia liczb z komórek od A2 do A6 i liczby 5.

10

=ŚREDNIA(A2:C2)

Średnia liczb z komórek od A2 do C2.

19

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×