Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Niektóre zasoby mają ograniczoną dostępność i ich użycie może być planowane przez menedżera zasobów. W programie Project Professional 2016 może być konieczne zakontraktowanie zasobów, aby można było korzystać z niektórych zasobów w projekcie.

Ważne: Zakontraktowanie zasobów działa tylko wtedy, gdy korzystasz z programu Project Professional 2016 połączonego z usługą Project Online.

Skąd wiadomo, że zasób w projekcie wymaga zatwierdzonego zakontraktowania? Program Project odpowiednio go oznaczy! Jeśli zobaczysz wskaźnik Wymagane zakontraktowanie, przypisany zasób wymaga zakontraktowania. Kliknij prawym przyciskiem myszy wskaźnik i wybierz polecenie Napraw w Inspektorze zakontraktowań, aby przesłać żądanie.

Jeśli wiesz, że dany zasób wymaga zakontraktowania:

 1. Zapisz i wyewidencjonuj projekt oraz upewnij się, że został on opublikowany.

  Zakontraktowanie jest dostępne tylko dla projektów zapisanych w usłudze Project Online, wyewidencjonowanych przez Ciebie oraz opublikowanych co najmniej jeden raz.

 2. Zbuduj zespół.

  Kliknij pozycję Zasób > Dodaj zasoby > Buduj zespół z zasobów przedsiębiorstwa i dodaj osoby potrzebne do wykonania pracy.

  Build Team from Enterprise

 3. Dodaj zakontraktowanie.

  Kliknij pozycję Zasób > Dodaj zakontraktowanie, wybierz zasób, którego chcesz użyć, dodaj daty w polach Rozpoczęcie i Zakończenie, a także podaj inne szczegóły, które mogą pomóc menedżerowi zasobów w przeanalizowaniu pracy.

  Dodawanie zakontraktowania

  Porada:  Jaka jest różnica między opcjami Jednostki i Praca? Opcja Jednostki umożliwia określenie procentowej wartości czasu zasobu, a Praca pozwala ustawić określoną liczbę godzin. Jeśli na przykład wiesz, że w danym okresie potrzebujesz tylko około połowy czasu danego zasobu, wybierz pozycję Jednostki i wprowadź wartość 50%. Natomiast jeśli wiesz, że wykonanie zadania potrwa około 20 godzin, wybierz pozycję Praca i podaj 20 godzin.

 4. Prześlij zakontraktowanie.

  Przejdź do widoku Plan zasobów.

  Zmienianie widoku na Plan zasobów

  Kliknij dodane zakontraktowanie (wyświetlane wraz z zielonym wskaźnikiem Engagement edited), a następnie wybierz pozycję Zakontraktowania > Prześlij > Prześlij wybrane zakontraktowania.

  Przesyłanie wybranych zakontraktowań

  Porada: Możesz również wybrać polecenie Prześlij wszystkie zakontraktowania, aby wysłać do zatwierdzenia wszystkie zmiany.

  W kolumnie Stan zakontraktowania zostanie wyświetlona informacja, że zakontraktowanie ma stan Proponowane.

  Engagement Status column

 5. Sprawdzaj, czy zakontraktowanie zostało zatwierdzone.

  Po rozpatrzeniu żądania menedżer zasobów może wybrać opcję Zaakceptuj lub Odrzuć i podać komentarz. Możesz odświeżać widok Plan zasobów, aby sprawdzać najnowszy Stan zakontraktowania.

  Przycisk Odśwież na karcie Zakontraktowania

  Po odświeżeniu sprawdź kolumnę Stan zakontraktowania w widoku Plan zasobów:

  • Jeśli zobaczysz stan Zatwierdzone, możesz zaplanować użycie zasobu zgodnie z założeniami.

  • Jeśli zobaczysz stan Odrzucone, poszukaj wskaźnika uwagi Uwaga i kliknij dwukrotnie zakontraktowanie. Menedżer zasobów mógł podać informacje o tym, co należy zmienić, aby użyć tego zasobu, lub dlaczego trzeba wybrać inną osobę.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×